Carl Koch om lignelserne

Carl Kochs tolkning af lignelserne:

Tolderen og farisæeren
Den bedende ven og den uretfærdige dommer
Den barmhjertige Samaritaner
Det fortabte får og Den tabte mønt
Den fortabte søn
Vingårdsarbejderne
Den gældbundne tjener
De onde vinbønder
Kongesønnens bryllup

Carl Koch udgav i 1915 sin "Jesu lignelser - udlagte og belyste". Han var som fortolker af lignelserne forud for sin tid. Han havde blik for at lignelserne ikke skulle udlægges vers for vers - og sådan fortælle noget om Gud eller Guds Rige - men at der er ét hoved-omdrejningspunkt i den enkelte lignelse og det er "sammenligningspunktet" mellem lignelsens stof som enten kan være menneskelige hverdagsbegivenheder eller mere eventyrligt-kongelige forhold og så det lignelsen skal sige noget om: hvordan det er med Gud og Guds virkelighed og menneskets verden.

Carl Koch bringer dels nogle saglige informationer til de enkelte lignelser, som ikke er blevet forældede, dels drager han nogle paralleller, som det stadig kan være inspirerende at læse.
..