Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

4. s. i advent Dato:18/12/22
- Siste - Neste - Opdatert: 12/12/2022

Evangelium/evt annen preketekst:Luk. 1. 46-55 Marias lovsang

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: KUN BASISOPPDATERT


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 1 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"I disse tekster [Luk. 1,51-53 og Luk 6,20-23, og nogle af Jesu lignelser] udtrykker de fattige håbet om, at Gud vil gribe ind og ændre tingenes tilstand. Gud er de fattiges beskytter" s. 30 i Johannes Nissen Budskab og konsekvens

"Hvad skulle sakramentet [nadveren] kunne udrette hos frie, selvsikre ånder, som ikke trænger til det eller øsnker at få det? Thi Guds moder siger: Han mætter kun de hungrige og trøster dem, som er bange" s. 134 Luthers Skrifter i udvalg I ( En sermon om kristi legeme og broderskaberne). --

"Zakarias lægger særlig vægt på at Gud vil frelse folket fra fjenderne og lede det ind på fredens vej. Maria foregriber den sociale tendens i Jesu forkyndelse.. Marias lovsang er tydeligt inspireret af Hannahs lovsang, da hun vier Samuel til Herren (1. Sam. 2,1ff)" s76 Villy Sørensen: Jesus og Kristus. Om det apokalyptiske perspektiv, s. 148 ibid. -

[703/adv4-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): På Theol-p's interaktive sider er der en tolkning af Grünewalds fremstilling af Mariø bebudelse på Isenheimeralteret. Der kan udspringe en spændende erkendelsesproces gennem "bare" at se et gammelt billede, og så ret bogstaveligt trænge ned i betydningslagene. Det er nok klogt at have været grundigt igennem billedet selv, inden man bruger det. Det findes [HER] - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.