Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

4. s. i fastetiden
Dato:19/03/23
- Siste - Neste - Opdatert: 13/03/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Joh. 11. 45-53

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt: Vi er unikke her i Norge med denne perikopen. Den finnes ikke på WorkingPreacher, Lectionary Greek, danske paralleldag, eller Texten This Week.
Heller ikke mye litteratur refererer til dette ellers viktige sted. Men se under referense til Notto Thelles Gåten Jesus.
Bildet er fra filmen "Jesus Christ Superstar", scenen hvor øverstepresten synger sin dobbelttydige profeti, om hvem som skal dø for hvem.

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Prekenhjelp har kort eksegese

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 11 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Død for folket
Notto Thelle (Gåten Jesus s. 88) refererer til v. 50 og peker på at det er den lokale makts konklusjon på det opprørske i mye av det Jesus gjør i den siste tiden før arrestasjonen. Det ender med at han ikke hører hjemme i den by, han med gråt hadde vist sin ømhet, han dør uten for muren. Thelle skriver: "Jeg blir fascinert av Jesus opprør som beretning, som litterært motiv, som tekst. Men jeg blir også urolig, for det blir sjeldent mer enn et interessant motiv. Jeg vil for all del slippe ubehaget, men spørsmålene gnager. Har Jesu opprør for våre kirkelige konvensjoner? Hvilke bord ville han ha veltet hos oss? Hva ville hans raseri ha rettet seg mot?" (s 89).
ksf: Hvorfor dør Jesus for folket, for det foruroligende at han samler dem til et nyt felleskap, ikke definert av det religiøse gamle system, (øversteprestene) men av tro på at et rike skapt av den makt, som overvinner døden (det i Johannes fortelling aktuelt provoserende), tar bolig blant menneskene med protest, opprør, kritikk av makt utfra en radikal ømhet for menneskene. -

[725/sif4-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hammer, Harald Kaasa
Jesus skulle dø for det folket som Gud hadde arbeidet med i to tusen år, og han skulle samle til ett de Guds barn som er spredt rundt omkring. Det er vi et bevis på i Teie kirke i dag, to tusen år etter Jesu påske.
Om vi begriper det eller ikke: Gud har skapt hvert enkelt menneske, og han har et forhold til hvert enkelt menneskebarn, slik foreldre har et forhold til hvert enkelt av barna sine. Om det er to eller tolv barn, foreldre har ingen å miste. Om vi er to eller mange milliarder mennesker, Gud har ingen å miste.
Om vi begriper det eller ikke: Intet menneske kan komme til Kristus uten at Faderen drar ham. Gud legger planer for å hente akkurat deg inn, og samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Om du begriper det eller ikke, så er det sånn.
[1998] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.