Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Påskedag
Dato:09/04/23
- Siste - Neste - Opdatert: 30/03/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Luk. 24. 1-9 Jesus står opp

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt:

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 24 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[731/pskdg-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Frandsen, Kristen Skriver
Alle disse møter stadfestet (#Rom. 1,4) for dem: Han var den mektige - levende - Guds sønn og det rike, han forkynte var ikke en fortidig drøm, men lå foran dem - og ligger til stadighet foran menneskene, kan vi si også nå nesten 2000 år senere.
Guds rike - hva er det? For det første ... [Det hinsides / det dennesides] ..
[2020] Se mere

Gading, Olav
Alle de fire evangeliene forteller om kvinnene som kom til graven for å salve Jesu døde legeme. Alle forteller om både uro og glede og frykt i møte med den tomme graven. Alle omtaler en eller flere engler som forteller kvinnene ved graven at Jesus er stått opp.
Men bare Lukas forteller at englene omtaler Jesus som den levende: Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? [Bibelsitater om "den levende Gud" (Sl. 42,3; Sl. 84,3; Jer.10,10; Mt. 16,16)
[2017] Se mere

Riedl, Nils J
Ikke skal vi være redde for døden. Ikke skal vi frykte for livet. Jesus lever og vi skal få leve. Dette gjelder dette livet og det gleder det livet vi ikke kjenner som vi alle vet en dag skal komme når vi selv legges i en grav.
I mellomtiden kan vi få leve som hele mennesker. For å sitere Paulus som hadde sin versjon av dette. Nå kan vi alle se at vi er en del av Guds store plan med menneskene:..
[2017] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.