Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 23/04/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 19/04/2023

2. s. e. påske a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. . 10, 11-16 - Jeg er den gode hyrde

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Billedet her på nyhedsbrevets side er af Joakim Skovgaard, hentet fra hentet fra Noges Nationalmuseums hjemmeside: Se her - et yndigt billede. Det er en altertavle - og det findes ikke bare på museum, se link under religionspædagopgiske noter.
En detalje i billedet: Er Jesus malet i hyrdedrengen Davids billede - slyngen med stenene ligger ved hans fødder, kampen mod Goliath forestår, men denne Davidsætling har vemodigt givet afkald på at bruge vold?
På norske parallellen har vi Brueghels dramatiske billede af hyrden, som giver sit liv for fårene.
Endelig kan det anbefales at se Niels Larsen Stevns billede med Birgitte Bechs tolkning her . Som altid er Bech ikke bare billedefortolker, men solid evangelieformidler.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. ["I came that they may have life, and have it abundantly." These words of Jesus are familiar to us.]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: "God" er en lidt fad oversættelse af "kalos". Hvad med den "fantastiske hyrde", "mønsterhyrden", "den skønne hyrde", "den grænseoverskridende hyrde". (Se også Lectionary Greek).
Det kan altid være relevant at huske "Jeg er" ordene, med den underforståede reference til Guds selvpræsentation i ørkenen for Moses: Livets brød (6:35), Verdens lys (8:12), Fårenens død (10:9), Den gode hyrde (10:11, 14), Opstandelsen og livet (11:25), Vejen, sandheden og livet (14:6), Den sande vinstok (15:1). - Antallet 7 er nok ikke tilfældigt - Johannes holder af 7 tallet, de 7 tegn bl. a. Nr 4 har som det miderste talt fra begge sider stor vægt. (Temaet "Jeg er" - oversigt).
Hvem er "de andre får"? Har Johannes hørt/ment det som de andre samtidige kristne menigheder (Peters' og Paulus') - eller "de endnu ikke nåede, nær og fjern", den hele verden? Mest radikalt tænkt: Er Kristus/logos hyrde i andre religioner? Spørgsmålet rejses her i Mødet - Perspektiver i bibelen.
Hvem er lejesvendene dengang - ses det i et jødisk perspektiv, dem der forrådte folket til romerne (år 66-73) eller er det en generel menighedserfaring? Hvis det skal tolkes ind i vores situation, hvordan da? Jeg vil nok udfra en generel forståelse af Jesus tolke lejesvendende som dem, der truer "Guds Rige-virkeligheden"s væren i verden og i tiden - altså dem, som i dag truer den. Om det er kulturen som sådan, eller nogle kræfter i den, eller for den sags skyld i kirken, det gør det, må blive op til den enkelte forkynder at begrunde.
(Der er en del inspiration at hente hos John Petty

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 10

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[133/sep2-a ]

Religionspædagogiske noter:Tre udgaver af Skovgaards billede. Hyr dedreng med og uden slynge og fra farven rødt til trofasthedens blå. På "At åbne en verden" - her finder vi også en "generel" hyrdeside Se her..Link til elementer om hyrdemotivet på Elementer til Kateketik: - Den gode hyrde (Ravenna) - Det fortabte får - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 2. s. e. påske - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Madsen, Ole Skjerbæk
Gud har altid ønsket at vandre med mennesket:
*Gud gik tur med Adam i Paradis.
*Guds herlighed ledsagede folket ud af slaveriet i Ægypten / sky- og ildstøtten.
*Ordet blev kød og tog bolig iblandt os.
Guds længsel efter fællesskab med os var imidlertid en lidelseshistorie - sådan som vi jo gennemlevet den i den stille uge.
[2015] Se mere

Jordansen, Kristian
En lejesvend er han dog alligevel, for imellem det, man med sikkerhed kan sige om ham er, at han, da han er et menneske, altid vil være henvist til at gå i tjeneste hos sine egne motiver. Da han er et menneske, vil hans motiver aldrig være rene. Han vil nok som menneske tale om kærlighed, men han ved som menneske ikke, hvad kærlighed er. Hans tilbøjelighed til at være hyrde er bundet i hans egen tilbøjelighed til først og sidst at ville sig selv, og sådan er han ikke hyrde.
Modsat den gode hyrde, der er Guds søn. Han, der skønt han var født af en jordisk kvinde, som den eneste menneskefødte ikke var bundet til at ville sig selv.
[Prædikenen går så overtil at tale om hjorden - og her mærkes så tiden - den er holdt i 1969:] Og alle disse fællesskaber kan blive til dybe afgrunde mellem mennesker, som ikke er til at råbe hen over. Har jeg ellers forstået noget af tidens oprør, er det en af de ting, der gøres oprør imod. Der er i det bedste af oprøret et råb om fællesskab, at Øst og Vest må forstå at leve sammen på den samme jord, at sorte og hvide skal anerkende hinanden som mennesker. Men den vej til fællesskab viser sig at være en vej med vold og terror. For virkelig fællesskab kan ikke leve alene af det, der hører jorden til, sådan som mennesker hører jorden til.
[1969] Se mere

Bech, Birgitte
..med et citat fra Kaj Mogensen: "Det er guds selvhengivelse. Det er ikke en sygelig retfærdig Gud, der ofrer sin egen søn til sig selv, fordi hans vrede skal stilles ved blod... Det er heller ikke, at mennesker skal give gaver til Gud for at formilde hans vrede eller opnå frelse. Nej, det er enklere og dybere. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Fordi de er hans. Fordi han elsker dem". .. Billedet:stærkeste moderne fortolkning må være Jette Vohlerts bronzeskulptur "Agnus Dei" fra 2002-2001 i Skrydstrup Kirkes våbenhus. I al sin gribende sårbarhed ligger lammet på skuldrene af en stele, hvorfra en arkaisk mandsskikkelse er på vej til at træde frem. [2023] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].