Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:12/11/23 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 07/11/2023

24. søndag i treenighetstid
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Joh. 6, 63-69 ..Ånden som gjør levende, kjøtt og blod dur ikke

:

Redaksjonelt: Som alltid er det mye som er verdt å dykke ned i. Men prøv Lectionary Greek - denne gangen er det bare noen få one-liners. En av dem: "One of my favorite words in the NT: "zoopoie-oo" "make alive" Here we see the common ground of Paul, Peter and John; the work of the Spirit is to make-alive! (1 Pet 3:18; 2 Cor 3:6). - Fanget godt opp i den nikenske trosbekjennelsen: "Vi tror på Den hellige ånd, som er Herre og gjør levende.."

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: Intet forslag til 24. s. i tr.]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - Maybe the belief or unbelief that we claim isn't the point.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Sakprosa til kapitlet: Joh. - 6 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

Prenter: Skabelse og Genløsning, s. 194 - Til v. 63: I Helligånden er Kristi folk forløst fra trældommen under loven, d.v.s. det er løftet ud af den gamle syndens og dødens æon og sat over i den nye messianske æon med dens fuldkomne retfærdighed og liv, som består i fællesskabet med den opstandne Kristus i troen. I Helligånden er opstandelseslivet allerede.. (jfr også Rom 8,3-4; 9-11. Joh. 3,5-6) -

[778/tr24-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.