Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:19/11/23 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 12/11/2023

25. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Mk. 2, 1-12 Den lamme mannen i Kapernaum

:

Redaksjonelt: Samme tekst som til 5. s. i åpenbaringstiden

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: ]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - Sometimes it is illuminating to read backwards..

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Paralleltekstene = Mt. 9,1-8 - Luk. 5,17-26.
- - "hjemme", språklig enten i Jesu eget hus, hos Peter og svigermor (Mk. 1,21;29) eller hos "slektningene" (Mk. 3,21). Kanskje litt underordnet, men dette "hjemme" - understreker den grenseoverskridende troen til "inntrengerne".

Sakprosa til kapitlet: Mk. - 2 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

Johannes Nissen:Målet med Jesu helbredelser er helse og frelse i sjæleliv og i samfundsliv. Der er tale om en heling, der omfatter hele mennesket", Det syge menneske er ramt af lidelsens tyranni både på legeme og sjæl. De to sider af mennesket kan ikke isoleres fra hinanden. Jesus "nøjes" da heller ikke blot med at hel- brede legemet. Som regel inddrages hele mennesket i helingsprocessen (se f.eks. Mark 2,1-12; 5,1-20). Det er endvidere karakteristisk, at der lægges vægt på, at den sociale fornedrelse fjernes. Budskab og konsekvens s. 34. -

[780/tr25-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hammer, Harald Kaasa
Noen ganger kan vi vel kjenne troen ganske puslete noen og enhver: "Jeg vet ikke noen annen å tro på, så da kan jeg like godt tro på Jesus." Det er som en kjærlighetssang vi nynnet på i min ungdom: "If you were the only girl Hvis du var den eneste jenta i verden og jeg var den eneste gutten, da kunne det nok bli oss to." Det er ikke særlig entusiasme i en slik kjærlighetsvise! "Herre, hvem skulle vi gå til?" Om vi ikke alltid har den store gløden i troen, så kan troen ta seg opp når vi retter den mot Jesus og bekjenner hvem vi tror på. Hos Peter ser vi hvordan troen vokser fra setning til setning, når han bare kommer i gang med å bekjenne! "Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige."../..Jesus kaller oss ikke til syndfrihet, men han kaller oss til rettskaffenhet. [2000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.