Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

24. søndag i treenighetstid

Dagens evangelium: Joh. 6. 63-69 -

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om

Redaksjonelt: Det er samme tekst som til 6. s. i åpenbaringstiden (da vi har så pass mange søndager i treenighetstiden i år). Finnes ikke i danske tekstrekkene. De engelske inkluderer fra v. 56. Det forekommer rimelig å ha disse versene med i bevisstheten, om Jesu "harde" ord om ham selv som brødet fra himlen. Det som provoserer frafaldet er neppe bare ordene om ånd, kjøtt og blod i seg selv - eller at det bare er Gud som driver til ham. (Selv om det høres veldig luthersk ut, vil jeg ikke legge al vekten der!)

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - ressursside - den aktuelle søndagen, alle tre rekkene.

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 6 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Prenter: Skabelse og Genløsning, s. 194 - Til v. 63: I Helligånden er Kristi folk forløst fra trældommen under loven, d.v.s. det er løftet ud af den gamle syndens og dødens æon og sat over i den nye messianske æon med dens fuldkomne retfærdighed og liv, som består i fællesskabet med den opstandne Kristus i troen. I Helligånden er opstandelseslivet allerede.. (jfr også Rom 8,3-4; 9-11. Joh. 3,5-6) -

[780/tr24-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prekener on-line: [Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hammer, Harald Kaasa
Noen ganger kan vi vel kjenne troen ganske puslete noen og enhver: "Jeg vet ikke noen annen å tro på, så da kan jeg like godt tro på Jesus." Det er som en kjærlighetssang vi nynnet på i min ungdom: "If you were the only girl Hvis du var den eneste jenta i verden og jeg var den eneste gutten, da kunne det nok bli oss to." Det er ikke særlig entusiasme i en slik kjærlighetsvise! "Herre, hvem skulle vi gå til?" Om vi ikke alltid har den store gløden i troen, så kan troen ta seg opp når vi retter den mot Jesus og bekjenner hvem vi tror på. Hos Peter ser vi hvordan troen vokser fra setning til setning, når han bare kommer i gang med å bekjenne! "Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige."../..Jesus kaller oss ikke til syndfrihet, men han kaller oss til rettskaffenhet. [2000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.