Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:03/12/23 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 26/10/2023

1. søndag i adventstiden /
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Luk. 4, 16-22a Jesus står frem i Nazaret

:

Redaksjonelt: Det er mye stoff og relevant inspirasjon å hente på sidene "under". Alle relevante ressursstedene har denne teksten med. Den danske siden er ganske fyldig.

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: ]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Ingen forslag til salmer denne søndagen - ennå.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - http://www.prekenhjelp.net/Hjemmeside/Advent,%20II/1sndag.htm.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: En ting hentet fra Lectionary Greek: "The Father has sent the Son, who through the Spirit is sending others. Not only is this in itself a sermon worth unpacking, I think the deeper and better sermon point is that Jesus has come to send those who are oppressed, in forgiveness, to proclaim the year of the Lord's favor." Forfatteren skriver selv at det kanskje er for teknisk til prekenen. Men det kan være godt å ha med i bevisstheten, at det misjonale aspekt for menigheten er med allerede her i Jesu "program". Menigheten/den troende tar del i Missio Dei. (Joh. 20,21 "Som Far har sendt meg, sender jeg dere").

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 4 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

-

[800/adv1-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Editor sjek - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her