Oversikt kirke†ret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

1. s›ndag i adventstiden /

Dagens evangelium: Luk. 4. 16-22a -

Bibelen online: | Norsk Pt. kun link til oversigt, ikke til selve perikopen

| Dansk 1992 - | Biblegateway (†bner p† Lutherbibel 1545, andet kan v‘lges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av s›ndagens preken... [Se mere om

Redaksjonelt: Det er mye stoff og relevant inspirasjon † hente p† sidene "under". Alle relevante ressursstedene har denne teksten med. Den danske siden er ganske fyldig.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 †r: ¸pnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear overs‘ttelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inng†r i teksten, kommentarer. -->

BibleHub - kommentarer ¸pner p† f›rste verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se ogs† h›yre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle s›ndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle s›ndag

Til eksegesen: En ting hentet fra Lectionary Greek: "The Father has sent the Son, who through the Spirit is sending others. Not only is this in itself a sermon worth unpacking, I think the deeper and better sermon point is that Jesus has come to send those who are oppressed, in forgiveness, to proclaim the year of the Lord's favor." Forfatteren skriver selv at det kanskje er for teknisk til prekenen. Men det kan v‘re godt † ha med i bevisstheten, at det misjonale aspekt for menigheten er med allerede her i Jesu "program". Menigheten/den troende tar del i Missio Dei. (Joh. 20,21 "Som Far har sendt meg, sender jeg dere").

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 4 [En del dansk litteratur, men ogs† internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: G† via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[800/adv1-h ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Editor sjek - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag p† Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverkt›y med kirke†rsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her