Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Domssøndag / Kristi kongedømme

Dagens evangelium: Mt. 25. 31-46 -

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om

Redaksjonelt: Teksten blir lett en kommentar til den aktuelle (2020) diskusjonen om forståelse av dom i forbindelse med gravferd. Med forståelsen sitert av Steenbuch, bør ikke dommen være assosiert med evig straff / fortapelse, men forstås som "beskjæring" inntil den endelige forsoningen. Det utfordrer forståelsen av begrepet "dom" (men avgjør jo ikke diskusjonen om akkurat ritualet, som jo mest handler om hva vi tror folk hører).
Utvilsomt opplever noen det som et smertefullt moderne kjetteri å avskaffe "evig fortapelse". Andre opplever det mer smertefullt hvis det skulle være en ekte del av den kristne troen. Et moderne kjetteri er det ikke. Atskillige patristikere mener det er omvendt. Se litt links under pedagogiske notater. Men alt dette betyr jo ikke at dom er meningsløs og bør avskaffes i det kristne tankesettet.
For øvrigt er det overensstemmelse mellom Steinbuchs tanker og Martin Enstads preken mht hvem "de små" er.
Det finnes prekensitater på danske parallellen.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Eksegetisk er det lurt å overveie: Hva betyr "gentiles" - folkeslag?
Hva betyr evig (æon)?
Hvem er "mine mindste sysken?". Hva betyr "straff". "Prekenhjelp.net" (se ovenfor) har også de overveielsene. Hvis man følger nedenstående eksegetiske overveielser af Steenbuch, da kan man oversette litt fritt: "Dere systemenes, de undertrykkende strukturenes forvaltere og makthavere! Det som dere ikke har gjort mot søsknene mine, som i meg er solidariske med de svake og undertrykte, det har dere heller ikke gjort mot meg. Gå inn i den kommende tid foran dere: tiden, historien, og mottak dom, la dere oppdrage og beskjære."

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 25 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Johannes Aakjær Steenbuch: Guds rige er anarki
- .... det tyder på, at lignelsen om fårene og gederne ikke så meget handler om individuel moral og etik, som den handler om sociale forhold, kulturer og politiske systemer. Det, der dømmes ude, "gederne", er de systemer og kulturer, der mishandler de svage, de fattige og de udstødte. Sådan har menneskeskabte samfund i større eller mindre grad altid været, men den går ikke længere. Dem, der har del i gudsriget her og nu, er dem, der i solidaritet med de svageste har fællesskab med Jesus og hans kirke på jorden, mens straf skal falde over dem, der mishandler og vanrøgter samfundets svage. At der i grundteksten tales om "tugt for en tidsalder" (Matt 25,46) snarere end om "evig straf" muliggør den læsning, at samfund, kulturer og politiske systemer, der institutionaliserer ulighed og herredømme, møder deres endeligt i "ilden", men at de konkrete mennesker, der udgør folkeslagene, i sidste ende går fri, når de lutrede sættes fri fra den uretfærdighed de har taget del i.
Citater fra "Den svære gæstfrihed.. (Også Steenbuch).

[785/Doms-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Tolstois fortælling Adjevits - den gamle skomager: Link nedenfor. Links til Læsestof om apokatastasis og universalisme. - Adjevitch (Den gamle skomager) - Kristus som dommer - Frelse - apokatastasis - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prekener on-line: [Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Bø, Kjell Olav
Enda tydeligere enn dommerens allmakt og hellighet er i dag hans rettferdighet. For alle folkeslag som skal samles foran ham, bruker han bare en paragraf fra sin hellige lov. På denne paragrafen vil han prøve alle mennesker, enten de er jøder, kristne eller muslimer, kommunister eller konservative, homofile eller heterofile. Denne paragrafen lyder: Dere skal være barmhjertige, for jeg er barmhjertig! Og da, kjære menighet, er vi fremme ved det aller viktigste som kan sies om dommeren på dommens dag: Han er barmhjertig! Dommeren kommer bare til å spørre oss om én ting: Har du vært barmhjertig? Så du ditt medmenneske i dem du møtte i nød, og som du kunne hjelpe med en liten kjærlighetsgjerning? Eller så du bare personer som forstyrret deg og stjal din tid? [1984] Se mere

Enstad, Martin
.. vi (må) forstå teksten ut fra den situasjonen den er blitt til.. Det var ikke lett å bli værende som en Jesu disippel. Fellesskapet var avhengig av samhold. Denne teksten maner til et slikt samhold...Men samholdstanken kommer ut fra en teologisk tanke, en troens tanke, en troens erfaring. Å bli med i det kristne fellesskapet var ikke bare å slutte seg til en ny kult..Å ta sørge for en kristen bror eller søster, er å sørge for Kristus selv. Det er den samme tanken vi finner igjen hos evangelisten Johannes (Joh 15, 5) når Jesus sier: Jeg er vintreet, dere er grenene.... Eller hos apostelen Paulus når han sier til korinterne (1. kor 12, 27) Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer. [2009] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.