Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:24/12/23 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 02/12/2023

4. søndag i adventstiden /
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Luk. 1, 39-45 Maria hos Elisabeth

:

Redaksjonelt: Bildet: Legg merke til hvordan magene med sin dyrebare last er forent - i en helt spesiell labyrint: Trojaborgen - som noen plasser betekner pilgrimmens vei til det evige livet. Billede se her. Lenke til kunstneren Uli Viereck.
Labyrinten finnes også i Norge. Følg lenken under Religionspædagogiske notater.

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: ]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Ingen forslag til salmer denne søndagen - ennå.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - A paradoxical prophecy.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Sakprosa til kapitlet: Luk. - 1 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

-

[803/adv4-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Bildet - et nyere værk - er særligt ved at Marias og Elisabeths maver er forenet i en Trøjborg-labyrint. Det særlige ved den type labyrint er at den nok opleves som labyrintisk - men følger man vejen føres man til målet. Den har muligvis forskellig religiøs betydning, måske ikke altid i kristelig - men i kirker, fra domkirken i Chartres til en landsbykirke i Danmark, har den afbilledet pilgrimsvejen frem til Kristus - eller det evige. Se mere under linket her:. - Trojborg - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.