Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

18. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Dagens evangelium: Mt. 8. 5-13 - Den romerske officer i Kapernaum

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Biskop Herborg Finnset minner om i den under siterte preken: "I den katolske messen er offiserens bønn 'jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak, men si bare ett ord, så blir min sjel helbredet' menighetens svar i nattverdliturgien før utdelinga av nattverden. Slik blir hans bønn gjentatt igjen og igjen av millioner av mennesker over hele jorda, hele tida. Hans ord blir aldri glemt, og er ei bønn som kontinuerlig blir oppfylt." Verdt å ha med bevistheten denne søndagen.
WorkingPreacher kommenterer parallelteksten hos Luks

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Det er bare parallel hos Lukas 7,1-10. Spesiell hos Lukas: Det er jødernes eldste som ber Jesus om å redde hans liv - fordi centurionen har gjort så mange gode ting for folket.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 8 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Et fredsparti..en beredvillighed til forsoning, der overskrider de traditionelle grænser og munder ud i budet om kærlighed til fjenden. Johannes Nissen. Se her

Nødvendig gråd og tændersskæren. Dette udtryk, der hos Mattæus næsten får karakter af omkvæd..Villy Sørensen. Se her.

Kirken skal kende sin grænse Det er en uundgåelig nødvendighed at kirken som synligt og usynligt fænomen kender sin grænse...Knud HansenSe her -

[870/tr18-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - En af flere fortællinger, hvor Jesus kalder en fremmed hednings tro for stor - og til frelse. Se også om den kananæiske kvinde: :Her. Eller om Cornelius omvendelse: Her. Endvidere om retfærdiggørelse ved tro: Her.
- - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Finnset, Herborg
"Si bare et ord" - det ene ordet finner et svar i troen.
Troen aldri et begrep, den er alltid en hendelse, noe som skjer. Jesus oppfordrer folk til å tro, - eller de kommer til tro. Det skjer noe med menneskene, et tegn, en handling som peker mot noe mer. En prosess, noe dynamisk. En bevegelse.
[0000] Se mere

Waidosch, Kurt
.. es kann aufschlussreich sein, sich zu fragen, wer die sogenannten "Heiden" unserer Tage sind...
Sind es vielleicht Menschen anderer Konfession?..
Vielleicht sind die "Heiden" heute Angehoerige anderer Religionen. Unsere muslimischen Mitbürger..
Oder vielleicht sind die "Heiden" in unserer Zeit Menschen, die keiner Konfession und Religion angehoeren, wie viele aus den neuen Bundeslaendern. Sie haben oftmals keinen kirchlichen und religioesen Hintergrund..
[2003] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.