Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

17. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Dagens evangelium: Luk. 7. 11-17 - Enkens Søn i Nain

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Bildet finnes her: Se mere

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 7 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Enkerne i bibelen jfr Nissen, Johannes: Budskab og konsekvens.Se her
Usædvanligt, men indenfor det bibelske univers (referencer) Jfr. Greshake, Gisbert og Jaco: Ressurectio Mortuorum - Se her
Afmytologisering af dødeopvækkelsen - jfr. Hansen, Knud: Den kristne tro Se her
Sorgens plads i også opstandelsens kirke jfr. Rev. Rob Myallis på Lectionary Greek. Se her

[869/tr17-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): I Elementer til Kateketik ses dødeopvækkelserne som det ultimative udtryk for Jesu helbredende virke. - Jesus som helbreder - Lazarus opvækkes - Jesu gravlæggelse - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.