Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

3. s.i åpenbaringstiden
- Siste - Neste - Opdatert: 10/01/2022

Evangelium/evt annen preketekst: Joh. 1. 15-18 - Han har vist oss hvem Gud er

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Tekstboken har ikke noe. Og rart nokk inngår versene ikke danske tekstrekkene. Redaktøren har trukket frem oversettelsene av "eksegesato"

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Vi er i åpenbaringstida. Det betyr, alt etter oversettelse: "Gud blir vist for oss, Gud blir forklart, Gud blir tolket, Gud får (vare)deklarasjon, Gud blir forkynnt". Oversettelseforskjeller til "eksegesato":
Norsk:han har vist oss hvem han er
Svensk: han har förklarat honom för oss.
Dansk: han er blevet hans tolk.
Engelsk:He hath declared Him.
Tysk: der hat es uns verkündigt.
Samlende er det at det er Jesus Kristus som er subjekt ut fra sin plass i Fars favn, kanske forstått som "hemmelighet" [Se under]..

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 1 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Augustinus Tractate on John III: But "the Only-begotten," he says, "who is in the bosom of the Father, He has declared Him." What signifieth "in the bosom of the Father?" In the secret of the Father. For God has not a bosom, as we have, in our garments, nor is He to be thought of sitting...Se her -

[913/aap3-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.