Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

4. s. i åpenbaringstiden
- Siste - Neste - Opdatert: 17/01/2022

Evangelium/evt annen preketekst: Luk. 13. 10-17 - Jesus helbreder en kvinne

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: John Petty er inspirende lesning - altid. [Se under eksegese]. Husk det er direkte lenke til ham i litteraturhenvisningene, når han er "på".
For tiden pågår en livlig debatt i Danmark om apokatastasis/universel frelse. Lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og videnscenter, Lars Sandbeck, har kritisert Ålborg bispedømmes nyvalgte biskop, fordi han ikke vil ta avstand fra Confessio Augustana (forpliktende bekjennelsesskrift for Folkekirken) på punktene om evig pine og fortapelse. Sandbeck peker på at det er en teologisk feilutvikling i forhold til de eldste kirkefedrene, som Augustin ble opphav til, og som Luther utbygde. Sandbeck er en flittig forsker. Det er ingen tvivl om at det snart vil foreligge en bokutgivelse fra hans hånd. Men allerede nå fisker forlaget Eksistensen i rørte vande og har gjenutgitt "Frelse og fortabelse" af Kaj Mogensen fra 2012. Den fås som e-bog. Jeg kan anbefale den - og dere vil etterhvert se henvisninger til den her. En ikke så betydingsfull henvisning hos Mogensen, men til perikopen her, finnes under.
Bildet her er fra: Saint John the Baptist Orthodox Christian Church, Little Falls, NJ USA.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: John Petty peker bl.a. på at Jesus besøker synagoger bare to ganger hos Lukas. Da han forkynner programmet sitt i Nazareth synagoge (Luk. 4) og nå her. Kvinden settes fri av hva som bandt henne (som Jesu program var) - og det er et kanskje svakt, men dog eskatologisk perspektiv i det greske ordet om krumbøydheten hennes - den er "panteles" - men altså denne frigjøres hun fra.
Om sabatten, at den netopp var instituert for å feire frogjørelse (5. Mos. 5,15). John Petty

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 13 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Kaj Mogensen refererer til stedet her: "Lignelsen [om figentræet som får en chance til hos Lukas, ikke som hos Markus] kommer umiddelbart efter en tekst, hvor Jesus afviser, at der er en umiddelbar sammenhæng mellem ulykkelige hændelser og de enkelte menneskers - skyld (Luk 13,1-5), og efterfølges af fortællingen om helbredelsen af den krumbøjede kvinde (Luk 13,10-17). I Lukasevangeliet afvises strafundere således tydeligt, og nænsomhed, tålmodighed og overbærenhed fremhæves." S. 101 i Frelse og fortabelse.

[914/aap4-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.