Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

2. søndag i fastetiden Dato: 13/03/2022
- Siste - Neste - Oppdatert: 11/03/2022

Evangelium/evt annen prekentekst: Luk. 13. 22-30 -

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: 2. s fasten - til overveielse om frelse og fortapelse. I Danmark er sagen litt hot, for tiden. Det har bevirket en gjenutgivelse av "Frelse og fortabelse", Kaj Mogensens omfattende og omhyggelige gjennomgang av den bibelske forståelse (som han mener når alt kom til alt er universalistisk, at alle blir frelst) - (den fås relativ billig som e-bog). En Lars Sandbeck arbeider med synet i den tidlige kirke og de tidlige kirkefedrene - er en livlig debattør, og vi kan vente en utgivelse fra hans hånd. Her har jeg sitert Kaj Mogensen - og - som en slags motsetning, Konkordieformelens bruk av det aktuelle skriftordet i teksten, Luthers forklaring på forutbestemmelsen i Guds skjulthet. Det er prekensitater av norske prekener og.
Teksten er ikke almindelig brukt mange steder i verden. (Hverken på Textweek.com, greeklectionary.com, eller Working Preacher - men som det vil kunne ses er det en del referanser i faglittertur

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Det er ikke umiddelbar synoptisk parallel, men Mt. 7,13-14 taler Jesus om den trange porten - her er det klart at de som ikke finner veien inn er de, som ikke gjør hans fars vilje (Slutningen på bergprekenen), mens her hos Lukas ser fx nedenfor Kaj Mogensen motsetningen mellom de første kristne og jødene speilet inn i ordene - som det fremgår av v. 29-30. Men det er dog også samme sak som hos Mt: "Bort fra meg, alle dere som gjør urett!"

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 13 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Kaj Mogensen Udsagnet [v. 24-25] i er underligt, for tidligere i Lukasevangeliet har Jesus sagt: Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, der søger, finder; og den, der banker på, lukkes der op for" (Luk 11,9-10).
Det samme udsagn indgår i Matthæusevangeliet i Jesu bjergprædiken (Matt 7,7-8). Det er åbenbart ikke ligegyldigt, hvem der beder, selv om Jesu ord i Luk 13, 24-26 er generelle (enhver, der banker"). Den lukkede dør kan minde om lignelsen om brudepigerne (Matt 25,11-12).
..tekstens tema ikke er forholdet mellem frelse og fortabelse, men forholdet mellem jøder og kristne Frelse og Fortabelse (s. 156-7) -

Die Bekenntnissschriften der lutherischen Kirke. [ksf oversettelse] Med denne åpenbarte Guds vilje [eksemplifisert i nådestilsagn i 1. Kor, Fil. 1,2; 2. Pet. 3; Hebr. 5,1] skal vi stille os tilfreds, følge den med flid, fordi den Hellige Ånd gjennom Ordet, den kaller os ved, utstyrer os med nåde, kraft og evne, og ikke utforske den avgrunnen som Guds skjulte forutbestemmelse er, som det står skrevet hos Lukas. 13. [ordene om den trange døren] . .. Slik skriver Lutherus: Følg romerbrevet i dets orden: Bekymr deg forfra i Kristus og evangeliet om ham, så du erkjenner din synd og hans nåde, kjemp etterpå med synden, slik Paulus lærer det kapitel 1 til 8, dernest når du kommer i anfektelse under kors og lidelse, da vil i kap. 9-11 forsynet lære deg hvor trøstefull det er. Konkordieformel. s 1073

[923/sif2-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hammer, Harald Kaasa
Det er fristende å lure seg unna dagens helsesjekk. ®Er det få som blir frelst?¯ Ja, det kan jo være et interessant spørsmål, og en lur måte å unngå at det blir altfor personlig.
Jesu svar er tydelig nok: Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør!
Hos Jesus er det ikke plass til interessant statistikk, om det er mange eller få som blir frelst. Her gjelder det din frelse, og min frelse. Du må kjempe for å komme inn gjennom den trange dør! Og jeg må kjempe for å komme gjennom den trange dør.
Jesus fikk flere ganger slike spørsmål. En gang spurte Peter om hvordan det skulle gå med Johannes. Og Jesus svarte klart og tydelig: ®Hva angår det deg? Følg du meg!¯ Joh 21,19-23 ·
[2004] Se mere

Hansen, Svein Anton
Heldigvis så er vi egentlig ikke så få vi som til slutt skal leve evigheten med Jesus i Himmelen. Himmelen kommer til å befolkes av millioner av mennesker som kommer fra øst og vest, syd og nord, for å sitte til bords med Jesus i Himmelen. For alltid. [2017] Se mere

Hauge, Harald
Men så ser vi litt bedre etter, og vi skjønner at nei, det er ikke en dørvakt som står der. Bort fra meg, alle dere som gjør urett! sier han. Og vi skjønner: Dette er ikke vaktens respons. Dette er mobbeofferets respons, dette er den forurettedes respons. Her møter vi våre egne feilsteg og alle dem vi har avvist og såret. Her møter vi oss selv i døra. [2013] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.