Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Skjærtorsdag Dato: 14/04/2022
- Siste - Neste - Oppdatert: 07/04/2022

Evangelium/evt annen prekentekst: Joh. 13. 1-17 - Fodvaskningen

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Bildet: Peter siger tydelig nei! (Hva de sorte insektaktige dyr er, har jeg ikke funnet ut av). Hele bildet: Se her - med teksttolkning.


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

TdU: akkumulerte forslag til aktuelle søndag: Klikk her - med direkte lenker.- NB!: kun når oppdatert

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Knud J›rgensen peker p† at denne vending av forholdet tjener/herre er en sentral (og b›r v‘re en "conscious") del av innholdet i det, som kirken er sendt med (dens misjon). Se under.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 13 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Knud J›rgensenThe perspective is always 'whoever is great among you must be your servant'. The model of service shown by Jesus should not primarily be interpreted as self-humiliation and servility. Rather, it is a conscious mission with divine authority and with the mandate to be a go-between in contexts of conflict and suffering.Longkumer, S›rensen, Biel: Mission and Powers. Se et st›rre utsnitt: Se her -

[928/skrtdg-i]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): (Det norske tekstudsnit -inkluderende v 16-17 understreger tjenestefordringen) - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.