Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Palmesøndag Dato: 10/04/2022
- Siste - Neste - Oppdatert: 07/04/2022

Evangelium/evt annen prekentekst: Joh. 12. 1-13 - Salvningen i Bethania og inntoget i Jerusalem

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Det finnes materiale på danske parallellen - bl.a. oversiktlig liste over forskjellene på fortellingen om salvningen i de fire evangelier. Noen kan kanskje og la seg inspirere av en preken der som kan ha overskriften "Nardussalve dufter av kjærlighet, penge lukter ikke".
Tolkningen av inntoget kan diskuteres: Er det uttryk for ringhet - eller at Jesus rir inn som en konge - se under religionspedagogiske notater.


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

TdU: akkumulerte forslag til aktuelle søndag: Klikk her - med direkte lenker.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 12 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[927/plmsdg-i]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Inntoget fortelles ofte med understrekning af Jesus ringhet. Kanskje ikke en holdbar tolkning. Se Elementer til Kateketik: - Indtoget i Jerusalem - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hammer, Harald Kaasa
Det er folksomt på denne palmesøndagen. Men det er en til som blir nevnt ved navn. Judas. Han nekter seg ingen ting. Og han gjør seg så liten med det han sier. Han vet at han er i de fattiges by, Betania. Og så sier han at salven heller skulle vært solgt, og pengene gitt til de fattige. Tenk å gjøre seg så liten som å lyve på en sånn dag. ŽDette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv.¯ Vi vet at fire dager etter solgte han Jesus for en tredjedel av det salven kostet, for tretti sølvpenger. (30 sølvpenger (stater) = 120 drakmer (denarer)) Kanskje kjenner du deg som en Judas, som forstyrres av penger og beregninger langt inn i ditt forhold til Jesus. Det er håp for deg også. Hvorfor tror du Jesus holdt ut så lenge med Judas, selv om han visste hva han drev med? I det siste han sa til Judas, gav han en mulighet til omvendelse. Den siste setningen han sa til Judas begynte med ordene ŽMin venn!¯ (Matt 26,50) [2003] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.