Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Kristi himmelfartsdag Dato: 26/05/2022
- Siste - Neste - Oppdatert: 24/05/2022

Evangelium/evt annen prekentekst: Joh. 17. 1-5 - La din S›nn bli herliggjort

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt:


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

TdU: akkumulerte forslag til aktuelle søndag: Klikk her - med direkte lenker.-

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn:
Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 17 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[940/krhfrt-i]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk p† "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke n›dvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]


[De ›vrige kirke†rets h›ytiders fortelling om relasjonen Gud og mennesket].. Og i dag, p† Kristi Himmelfarts dag, blir mennesket Jesus, Guds s›nn, d›d og oppstanden, gjenforent med Gud. Broen mellom Himmel og jord er fullf›rt. Veien er †pen.
Derfor markerer Kristi Himmelfartsdag ikke distanse, ikke avstand, men tvert imot et enda sterkere b†nd mellom mennesker og Gud, n†r Gud v†r Far tar imot sin S›nn, v†r bror Jesus, og sier ®Velkommen hjem!¯ ../..Det evige liv er helt tydelig definert av relasjoner og av tilh›righet. Jeg trenger at noen kjenner meg, vet hvem jeg er og kjenner navnet mitt. Hvordan kan ellers noen rope meg hjem i m›rke h›stkvelder? .. [Og n‘rv‘rende redakt›r trekker frem: Det er ingen plan B for Guds rike - les, hvordan det er formulert. - ksf]
[0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.