Forsiden af Theol-p -Indeks Den norske salmebog - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Salmeforslag til 12. søndag i treenighetstid

Siste - Neste -

Register til alle salmene i Norske Salmebok

Aktuelle søndag på Teksten denne uken - [763/54]


Listen lenker til NRKs "Salmeboka minutt for minutt". Det er da veldig fort å komme frem til å høre melodien sunget av gode kor. Når det står "Direkte" da er det rett på salmen, ellers bare på gruppen av salmer. Lett å finne enda. Listen er alfabetisk ordnet etter tittel. Ikke etter plass i gudstjenesten.

Først titel, salmens nr (nnn) Nrk-gruppenr:[nr]. lenken Direkte I skarp parentes: [Helligdagens nr, forskjellige koder]
Om koder for kilder og organisering Se under

Kort presentasjon av salmene - - Hvilke kor, dirigenter, solister - - De 26 mest populære salmer i Trøndelag


Korset vil jeg aldri svike [073] - 04 - Direkte [763hkh1]

Stefanusdagen er 2. juledag. Den har fokus på dem som blir drept eller forfulgt på grunn av sin kristne tro. Salmene i dette avsnittet i salmeboka har stor aktualitet i mange land i dag. -

Guds kyrkje, syng kring vide jord [189] - 08 - Direkte [#d? 979hkh1 762se3 763se3v1]

Ein tysk diktar på reformasjonstida blei inspirert av ein latinsk tekst. 400 år seinare blei ein engelsk diktar inspirert av den tyske teksten. Alfred Hauge omsette teksten frå engelsk. -

Gladelig vil vi halleluja kvede [277] - 11 - Direkte [763hkh2]

Teksten er skrevet av Luthers venn og sekretær, Johannes Agricola, som siden kom i konflikt med Luther. Her brukes de lutherske kjerneordene "Kristus", "troen", "nåden", "ordet". -

O store Gud, når jeg i undring aner [284] - 11 - Direkte [763hkh1]

Sangen er skrevet av svensken Carl Gustav Boberg i 1885, og melodien er en svensk folketone. Den er oversatt til mange språk, og synges mye i engelsktalende land. -

Sørg for meg, min Fader, du [310] - 12 - Direkte [763hkh3]

Skrevet av Lud„milia Elisabeth, grevinne av Swartzburg-Rudolstadt. Salmen er en bønn om å kunne overgi seg til Guds omsorg i alle situasjoner, med kropp og sjel, gods og hus og hjem. -

Til himlene rekker din miskunnhet, Gud [312] - 12 - Direkte [971nhf1 762se6 763hkh1]

En dansk salme fra 1800-tallet med tekst av Bernhard Severin Ingemann og melodi av Johan Peter Hartmann. Skrevet til en ung kvinne som lå for døden på grunn av tuberkulose. -

Kjære Guds barn, ver utan sorg [313] - 12 - Direkte [763hkh3]

Her tek Grundtvig utgangspunkt i Bergpreika: "Sjå på fuglane under himmelen! Ikkje sår dei, ikkje haustar dei, og ikkje samlar dei i hus, men Far dykkar i himmelen før dei likevel." -

O Jesus, åpne du mitt ye [344] - 13 - Direkte [763se2+hkh2]

Lina Sandells sanger har stått sterkt i organisasjons- og bedehusmiljøene i Norge. Hun kom med i Landstads reviderte, men først i 1985 kom flere av sangene hennes inn i salmeboka. -

I dine hender, Fader blid [409] - 15 - Direkte [763nhf1]

En salme med røtter tilbake til 1500-tallet, med norsk tekst av Magnus Brostrup Landstad. Salmen fikk et helt nytt liv da Trond Kverno skrev ny musikk til teksten i 1975. - Salmebloggen

Frå sola stig og strålar [429] - 16 - Direkte [971hkh1 750hkh2 763hkh1]

Ola Rudvin var ein lærar frå Hemsedal som har skrive "Indremisjonsselskapets historie". Denne songen skreiv han til konfirmasjonen til sonen, rett etter frigjeringa i mai 1945. -

Alltid hos deg, min Gud, du gode, store [430] - 16 - Direkte [971se5 751hkh2 763hkh2]

Biskop Johannes Smemo skrev salmer. Han var leder av salmeboknemnda som ble oppnevnt i 1961, og kom med utkast til ny salmebok for Den norske kirke i 1968. Den ble aldri utgitt. -

Da Herren kom til denne jord [433] - 16 - Direkte [971se4 763nhf2]

En salme fra Iona. Den engelske folketonen har fått tekst av John Bell og Graham Maule. Hans-Olav Mørk har oversatt sangen om Jesus som ber mennesker om å følge seg. -

Velt all din veg og vande [464] - 17 - Direkte [714hkh3 723hkh3 754hkh2 763hkh1]

Paul Gerhardt har skrevet en akrostikonsalme. Første ord i hvert vers danner til sammen Salme 37,5: "Velt på Herren din vei og håp på ham; han skal det gjøre." Sindre Eide: "Den tyske tittelen på salmen Velt alle dine veier er Befiel du deine Wege. Allerede den første strofen slår an tonen. Vi kan gå til Herren med alt. Han vet best hvilken kurs vi skal velge. Derfor kan vi hvile i Guds omsorg på tross av den sorg og fortvilelse vi eventuelt må oppleve på vår vei gjennom livet." Salmebloggen - Salmebloggen

Kven veit vel om den urett eg leid? [470] - 17 - Direkte [763se4]

Tidligere salmebøker for Den norske kirke har ikke hatt med afro-amerikanske spirituals. Nå har sju slike sanger fått plass i salmeboka. -

Ha ingen uro, ingen bekymring [483] - 18 - Direkte [763hkh3]

En sang fra Taizé med spansk tekst, formulert av Teresa av µvila. I 1560 begynte hun å få visjoner om å tale på Guds vegne. Noen mente visjonene var falske, mens andre støttet henne. -

Ingen er så trygg i fare [488] - 19 - Direkte [#pt13 763hkh3]

En av Lina Sandells mest kjente og kjære sanger. Ikke minst har foreldre sunget den til barna sine på sengekanten i langt over hundre år. - Salmebloggen

Jeg er i Herrens hender [494] - 19 - Direkte [ 970se6 714hkh1 763se6]

Erling Tobiassen skrev sangen etter at svigerfaren på dødsleiet hadde sagt: "Jeg er i Herrens hender." Sigurd Lundes melodi kom seinere. Nå har tekst og melodi vært ett i mer enn 60 år. - Salmebloggen

Alle har hast, ingen har tid [495] - 19 - Direkte [763se1+hkh2]

Egil Hovland laget musikk til en lang rekke av tekstene til Britt G. Hallqvist. Flere av dem var enkle, barnevennlige sanger som denne. -

I min Gud har jeg funnet styrke [501] - 19 - Direkte [763se5]

Sangene fra Taizé er ment for flerstemmig sang. Jacques Berthier har skrevet satsene slik at de som kan litt noter, lett kan finne sin stemme. Alle Taizé-sanger har sats i salmeboka. -

Sions vekter hever r sten [506] - 19 - Direkte [763hkh3]

Philipp Nicolai skrev to svært kjente salmer i 1599. Melodiene omtales ofte som koralenes konge og dronning. Bach laget seinere kantater over begge, denne brukte han i kantate 140. - Salmebloggen

Løftet i Guds ord vi kjenner [693] - 25 - Direkte [763hkh2]

Det skinner gjennom i salmeteksten at forfatteren, Arne Skjånes, var nær knyttet til Den Norske Israelsmisjon. Men perspektivet er videre: jøde, greker, frie, treller. -

Vår Far, vi må bekjenne [719] - 26 - Direkte [763nhf3]

Her er det enda en tekst hvor Liv Nordhaug går rett på sak: "Vi sløser med vår velstand mens søsken går til grunne." Det er behov for å se verden med nye øyne. -

Se, solens skjønne lys og prakt [812] - 29 - Direkte [763hkh3]

Folketonen fra Vang i Valdres har gjort kveldssalmen til en av landets mest brukte. Teksten ble oversatt i 1734 av Birgitte Christine Kaas, som bodde på herregården Elingård i Onsøy. -

O bli hos meg! Nå er det aftentid [818] - 30 - Direkte [#pt11 #d1 732hkh3 763hkh2]

Hvert år siden 1927 er denne salmen blitt sunget som allsang på Wembley før avspark i den engelske cupfinalen. Alle tilskuerne kan den. - Salmeb loggen


Kilder til Salmeforslag: - (Salmeforslagene, akkumulert flere steder fra, finnes via tekstveiledning til de enkelte søndage.

Forkortelser i [skarp parentes]:
Først talkode for søndagen her i systemet 700 f, 800f, 900f hhv 1., 2. 3. tekstrekke
se: Sindre Eide og Estrid Hessellund, tal etter se = 1-6 etter plassering i gudstjeneste
nhf:Norsk hymnologisk forening; tal etter nhf = 1: Den uundgåelige salmen, 2: Den uventede, 3: Den utfordrende
hkh: Kaasaa Hammer - på Tekstboken. tal etter hkh = 1,2,3 til 1.,2.,3. tekstlesning.
Det kan være angitt versutsnit - da i parentes.
Plassering i det enkelte salmevalg angitt med tal til slutt på koden. - Salmeforslagene er ofte hos den enkelte forslagsstiller fulgt av både teologiske, liturgiske og hymnologiske kommentarer. Se lenker underst på siden
* Betyr at antal av foreslåtte salmer overstiger 3 - bare de tre første er tatt med
Andre forkortelser i den skarpe parentesen:
#pt(01) Mest populære salmer i Trøndelag ("grad" 1 opp til 26) -
#v salmer foreslått til bruk ved vigsel. - -
#d1 Tilsvarende dansk, evt anden oversættelse, - melodi som i dk.
#d2 dansk men med anden melodi -
#d3 melodi kendt i Danmark - anden salme eller sang - Numrene er helligdagsnummer hvor salmen har vært foreslått.

Under første linie er det en boks med en kort kommentar. Kommentarene er i første rekke hentet fra Vidar Kristensens "Kort presentasjon av nr. 1-899 i Norsk salmebok 2013" [Se her] De er skrevet som en kontinuerlig kommentar i salmebokens rekkefølge. (Slik møter vi dem jo ikke her). De forholder seg både til plassering i salmeboken, til biografiske forhold, melodi - ulike vinkler, men kan være bra til en kort signalement av en salme.
Ved noen salmer er det lenke til "Salmebloggen" - Leif Haugens veldig store arbeide med kommentarer til salmer. Lenkingen skjer bare halvautomatisk - derfor kan det finnes behandlede salmer, som ikke har fått lenke.
(Salmebloggen presenterer også salme utenfor salmebogen fra 2013 - register på siden)

Lenker til kilder:
Salmeforslag på Sindre Eide/Estrid Hessellund sin side "Norsk salmebok" Se her - [se] Tallene 1-6 etter = plassi gudstjenesten
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Norsk hymnologisk forening. Se her [nhf] Tallene 1-3=1 den uunegåelige, 2 den uventede, 3 den utfordrende salmen
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her [hkh] Tallene 1-3 til lesningene i gudstjeneste (alltid flere forslag til samme teksten).
Salmebloggen. Kommentarer til et veldig stort utvalg av salmer: Se her