Oversikt kirke†ret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

12. s›ndag i treenighetstid

Dagens evangelium: Mt. 6. 24-34 -

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (†bner p† Lutherbibel 1545, andet kan v‘lges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av s›ndagens preken... [Se mere om

Redaksjonelt: I tekstrekken er 8. og 12. s. i trin overlappende med v. 24, ordene om Gud og Mammon. Uden vers 24 f†r teksten fokus p† bekymringen - og ikke p† rikdomskritikken. Med v. 24 fristes en ikke til helt † springe over at Jesus faktisk taler om den materielle bekymring.(Working preacher diskuterer inndelingen). MEN likevel mener jeg at det er mest budskap til menneskene i dag ved † tale om social-eksistentiel bekymring. Den er s† stor som bekymringen for det daglige br›d noensinde har v‘rt. Angst preger fler og fler.
Vi kan tale om rettidig omtanke og utidig bekymring. Og vi kan rasjonelt argumentere. Men har den eksistielle angst og bekymring besatt en, da kan kun n†de (som Viggo Mortensen skriver) i givet fall overvinne den. Sp›rsm†let er, hvordan formidles denne n†de, s† den n†r frem til det forpinte sinn? Jesu bilder er vakre, men er det nokk? Skal vi enn† engang rundt d›dens overvinnelse? Det er ikke en patentl›sning, det vet enhver, der har hadd sjeles›rgesamtaler, men er den en n›dvendig del?

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 †r: ¸pnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear overs‘ttelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inng†r i teksten, kommentarer. -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

BibleHub - kommentarer ¸pner p† f›rste verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se ogs† h›yre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - ressursside - den aktuelle s›ndagen, alle tre rekkene.

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 6 [En del dansk litteratur, men ogs† internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: G† via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Hverken bekymringsl›shet eller b›nn sk†ner oss for livets realiteter, men de kan l‘re oss † leve midt i virkeligheten med tillit. Og hovedn›kkelen til denne tilliten er overgivelse til Gud og raus overgivelse til mennesker. ¸ be til Gud som Far er † hengi seg til en Gud som sender oss ut i verden med l›fte om at hva som enn skjer, kan intet skille oss fra hans kj‘rlighet. Notto Thelle Stilheten og Skriket. s. 160 -

"Hvad naturen l‘rer, at vi skal, leve i ubekymret tillid, kan vi imidlertid ikke med vor natur, ved egen kraft. Vi bekymrer os. Derfor imperativet: S›g f›rst Guds rige. Er bekymringen f›rst i hjertet, er det kun ved Guds k‘rlighed, at vi kan blive givet tilbage til skabelsens liv i ubekymret tillid." Mortensen: Tro og virkelighed.

-- At du i Tausheden maatte glemme dig selv,
hvad du selv hedder,
dit eget Navn,
det ber›mte Navn,
det elendige Navn,
det ubetydelige Navn,
for i taushed at bede til Gud:
"helliget vorde Dit navn!"

At du i Taushed maatte glemme Dig selv,
Dine Planer,
de store Alt omfattende planer,
betr‘ffende Dit Liv og dets Fremtid
for i Taushed at bede til Gud:
"komme dit Rige"

At du i Tausheden maatte glemme Din Villie,
Dit Egensind,
for i Taushed at bede til Gud:
"Skee Din villie!"
S›ren Kierkegaard: "Lillien paa Marken og Fuglen under Himlen"

[763/tr12-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag p† Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverkt›y med kirke†rsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.