Forsiden af Theol-p -Indeks Den norske salmebog - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Salmeforslag til 13. søndag i treenighetstid

Siste - Neste -

Register til alle salmene i Norske Salmebok

Aktuelle søndag på Teksten denne uken - [764/55]


Listen lenker til NRKs "Salmeboka minutt for minutt". Det er da veldig fort å komme frem til å høre melodien sunget av gode kor. Når det står "Direkte" da er det rett på salmen, ellers bare på gruppen av salmer. Lett å finne enda. Listen er alfabetisk ordnet etter tittel. Ikke etter plass i gudstjenesten.

Først titel, salmens nr (nnn) Nrk-gruppenr:[nr]. lenken Direkte I skarp parentes: [Helligdagens nr, forskjellige koder]
Om koder for kilder og organisering Se under

Kort presentasjon av salmene - - Hvilke kor, dirigenter, solister - - De 26 mest populære salmer i Trøndelag


Navnet Jesus blekner aldri [086] - 04 - Direkte [#pt04 975øk20 710se4 756hkh3 764hkh1]

Nokk en tekst fra en offiser i Frelsesarmeen, David Welander delvis skrevet på toget mellom Oslo og Lørenskog. Melodien er fra Sør-Afrika, men har mer europeisk enn afrikansk preg. -

Gjev meg, Gud, eit salme mæle [283] - 11 - Direkte [#d1 764se1 764hkh1]

Ein lovsong til skaparen for det underfulle skaparverket hans, for morgon og kveld, for ungdom og alderdom. Grundtvig har skrivet teksten og Bjarne Norheim har omsett han. -

Min sjel, min sjel, lov Herren [307] - 12 - Direkte [#d1 714hkh1 762se2+hkh3 764hkh1]

En av de tyske reformasjonssalmene, skrevet før 1530. Den bygger på Salme 103 i Det gamle testamentet. Som så mange av reformasjonssalmene er også denne oversatt av Landstad. -

Syng lovsang, hele jorden (Taize) [384] - 14 - Direkte [764hkh1]

Den mest kjente av alle sangene fra Taizé-fellesskapet i Frankrike. "Syng lovsang, hele jorden" har sunget seg inn i menigheter i så godt som alle land i verden. -

Du far som rår [416] - 15 - Direkte [764nhf2]

Melodien er henta frå oratoriet "Judith" av den engelske komponisten C.H.H. Parry. Det er melodien som gjer at den siste strofa i kvart vers blir repetert. -

Med Jesus vil eg fara [419] - 15 - Direkte [#pt25 711hkh1 724hkh2 764nhf1]

Ein av dei mange folkekjære Blix-salmane. Her syng han om gleda ved å vere følgjesveinen til Jesus, han som er "ljos på ferdi", den kostbare skatten, den fagre lilja og kjelda til vekst. - Salmebloggen

I min Gud har jeg funnet styrke [501] - 19 - Direkte [763se5 764hkh2]

Sangene fra Taizé er ment for flerstemmig sang. Jacques Berthier har skrevet satsene slik at de som kan litt noter, lett kan finne sin stemme. Alle Taizé-sanger har sats i salmeboka. -

Kristne, la oss søke sammen [527] - 20 - Direkte [757hkh2 764hkh3]

Skrevet av grev Nicolaus von Zinzendorf, som grunnla Brødremenigheten i Tyskland i 1727. Denne bevegelsen fikk stor betydning for interessen for misjon, også i Norge. -

En Gud og alles Fader [531] - 20 - Direkte [734hkh3 750hkh1 764hkh2]

Salmen er bygd over noen vers i Efeserbrevet: "Sett alt inn på å bevare Åndens enhet én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far." - Salmebloggen

Flammene er mange, lyset er eitt [537] - 20 - Direkte [764se]

Ein salme om einskapen mellom dei kristne i verda trass i alt som skil dei. Den svenske salmediktaren Anders Frostenson har skrive salmen, og Trygve Bjerkrheim har omsett han. -

Dine løfter er mange, din trofasthet st [539] - 20 - Direkte [764hkh2]

Før Sigurd Lunde ble biskop i Stavanger, ledet han i mange år NRK-programmet "Salmer og sanger vi er glad i". Denne salmen om Den hellige ånd, skrev han mens han var biskop. -

Å, la din Ånd nå med oss være [581] - 22 - Direkte [#d2 712hkh2 764hkh1]

Salmen er er skrevet av skotten James Allen på 1700-tallet. Den brukes ved barnedåp. Tonen er en av Ludvig Mathias Lindemans 31 melodier i salmeboka. -

Vårt sinn er fylt med giede [612] - 23 - Direkte [728hkh3 752se5 764se5]

Olaf Hillestad skrev salmen til sønnen Eriks konfirmasjon i 1967. Året etter ble den offentlig framført på tenåringstreff (TT) i Sandefjord, og ble trykt i 2. utgave av "Salmer for ungdom". -

Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di [665] - 25 - Direkte [764nhf3]

Salmen kom på trykk i ei dansk salmebok i 1740, men forfattaren er ukjend. Derimot veit ein godt at Bernt Støylen har omsett han til nynorsk, og at folketonen er frå Eksingedal. -

Herre,jeg hjertelig ønsker å fremme din [665] - 25 - Direkte [764nhf3]

Salmen kom på trykk i ei dansk salmebok i 1740, men forfattaren er ukjend. Derimot veit ein godt at Bernt Støylen har omsett han til nynorsk, og at folketonen er frå Eksingedal. -

Gud, du er rik! Din godhet er stor [715] - 26 - Direkte [764se4 764hkh3]

Olaf Hillestad forfattet salmen om Guds godhet til Kirkedagene i Oslo i 1967. Han skrev den til en engelsk 1700-tallsmelodi, som fortsatt brukes til denne teksten. -

Herre,jeg vil gjerne takke [716] - 26 - Direkte [764se]

Liv Nordhaugs hverdagsnære, enkle språk kommer tydelig fram i denne salmen. Den er formet som en bønn rett på sak, uten litterære bilder. -


Kilder til Salmeforslag: - (Salmeforslagene, akkumulert flere steder fra, finnes via tekstveiledning til de enkelte søndage.

Forkortelser i [skarp parentes]:
Først talkode for søndagen her i systemet 700 f, 800f, 900f hhv 1., 2. 3. tekstrekke
se: Sindre Eide og Estrid Hessellund, tal etter se = 1-6 etter plassering i gudstjeneste
nhf:Norsk hymnologisk forening; tal etter nhf = 1: Den uundgåelige salmen, 2: Den uventede, 3: Den utfordrende
hkh: Kaasaa Hammer - på Tekstboken. tal etter hkh = 1,2,3 til 1.,2.,3. tekstlesning.
Det kan være angitt versutsnit - da i parentes.
Plassering i det enkelte salmevalg angitt med tal til slutt på koden. - Salmeforslagene er ofte hos den enkelte forslagsstiller fulgt av både teologiske, liturgiske og hymnologiske kommentarer. Se lenker underst på siden
* Betyr at antal av foreslåtte salmer overstiger 3 - bare de tre første er tatt med
Andre forkortelser i den skarpe parentesen:
#pt(01) Mest populære salmer i Trøndelag ("grad" 1 opp til 26) -
#v salmer foreslått til bruk ved vigsel. - -
#d1 Tilsvarende dansk, evt anden oversættelse, - melodi som i dk.
#d2 dansk men med anden melodi -
#d3 melodi kendt i Danmark - anden salme eller sang - Numrene er helligdagsnummer hvor salmen har vært foreslått.

Under første linie er det en boks med en kort kommentar. Kommentarene er i første rekke hentet fra Vidar Kristensens "Kort presentasjon av nr. 1-899 i Norsk salmebok 2013" [Se her] De er skrevet som en kontinuerlig kommentar i salmebokens rekkefølge. (Slik møter vi dem jo ikke her). De forholder seg både til plassering i salmeboken, til biografiske forhold, melodi - ulike vinkler, men kan være bra til en kort signalement av en salme.
Ved noen salmer er det lenke til "Salmebloggen" - Leif Haugens veldig store arbeide med kommentarer til salmer. Lenkingen skjer bare halvautomatisk - derfor kan det finnes behandlede salmer, som ikke har fått lenke.
(Salmebloggen presenterer også salme utenfor salmebogen fra 2013 - register på siden)

Lenker til kilder:
Salmeforslag på Sindre Eide/Estrid Hessellund sin side "Norsk salmebok" Se her - [se] Tallene 1-6 etter = plassi gudstjenesten
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Norsk hymnologisk forening. Se her [nhf] Tallene 1-3=1 den uunegåelige, 2 den uventede, 3 den utfordrende salmen
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her [hkh] Tallene 1-3 til lesningene i gudstjeneste (alltid flere forslag til samme teksten).
Salmebloggen. Kommentarer til et veldig stort utvalg av salmer: Se her