Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven

13. søndag i treenighetstid
Dato:27/08/23
- Siste - Neste - Opdatert: 21/08/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 25, 14-30

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt: De fleste fortolkere legger seg i sporet: Formuen, som slavene får, er evnen til å tilgi og forsone - da skjønner én hvorfor det ikke er greit å grave den ned. MEN se den egentlig alternative forståelse til Vibeke Bersjøe Aas under. Herren, som sender ut, er en av tre dårlige tjenere på rekke!
Det er værd å huske parallelteksten hos Lukas 19,12-26, hvor det er tale om betrodde pund, ikke talenter. Professor Greg Carrey diskuterer på vanskeligheten i prekenteksten - og ikke så litt forholdet netop til Lukas' version.

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - The end is near! The year of Matthew is drawing to a close..

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Talent er en vektenhet på ca. 25 kg. På NTs tid var det en vektenhet for sølv, og derfor ble det spesielt brukt som myntenhet. Noen beregner verdien til 20 års lønn for en vanlig arbeider, andre betydelig mindre, men likevel en anseelig sum.
Ordet "tjener" oversettes fra "doulos," som kanskje heller bør oversettes som "slave" - vi kan bare ikke tenke oss slaver som er utstyrt med millionformuer fra eieren sin. Det kan være verdt å trekke parallellen til slutten av Markus, der det står: "Og han sa til dem: 'Merk hva dere hører! Den målestokk dere måler med, skal dere selv bli målt med, ja, dere skal få overflod. For den som har, til ham skal det gis; og den som ikke har, fra ham skal det tas det han har." Her kan tilgivelse, kanskje til og med evnen til forsoning, være "talentet." Da forstår man godt at å grave det ned ikke er akseptabelt.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 25 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

Regin Prenter: Gudsrigets nutid er krisen med dens store risiko. Sikkerheden, roen, "freden", hører det kommende gudsrige til. Lignelsen (også Mt. 24,45-51).. viser hvorledes gudsrigets nutid er præget af afgørelsen; nogle forstår kaldet og går ind i bodens arbejde arbejde og risiko, andre vil konservere status quo, egenretfærdigheden med dens sikkerhed og uforstyrrethed. Skabelse og genløsning", s. 330.
-

Villy Sørensen: Mattæus har tildigere (13.12) anført dette udsagn (om at have og få..) i en sammenhæng hvor der er tale om dem der kender Himmerigets hemmeligheder og dem der ikke gør det, og det kunne for så vidt hentyde til Gudsriget som en dynamisk proces (dynamis = kraft) der fører til (større og større) psykisk rigdom som de der ikke kan tage imod Gudsriget kun bliver mere forbitrede af at få tilbudt. Jesus og Kristus, s. 160-1. -

Vibeke Bergsjø Aas: (Ref. ksf - opslag på Facebook, Det norske Prekeskap - bragt med tilladelse) Det er mulig å se dette som en del av et større fortellingskompleks. Jesus snakker om dommen, og han spør i Matt. 24,45: Hvem er da en tro og klok tjener? Jo, han som tar seg av de andre tjenerne. Så kommer han med tre eksempler på en dårlig tjener: 1) Tjeneren som begynner å slå de andre tjenerne, 2) Brudgommen som stenger ute de fem brudepikene som kom for sent, og 3) Mannen som kastet slaven sin [han med den ene talent] ut i mørket der de gråter og skjærer tenner. Disse tre fortellingene beskriver hvor brutal verden og livet er. Så fortsetter han: MEN når Menneskesønnen kommer i sin herlighet... og så får vi fortellingen om dommen med sauene og geitene, som handler om at vi ikke skal dømmes etter om vi var kloke, smarte, om vi hadde olje på lampen eller om vi gravde ned talentene våre, men om vi viste barmhjertighet.

[764/tr13-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Der er et arbejdsark (i Hvad skal jeg sige?) til De betroede talenter. Et af de simple, som især hjælper til at sikre, at lignelsen bliver læst. Arket kan hentes her.
Man kan diskutere om den skal prioriteres højt. Hvis den bliver til flad menneskelivsfilosofi, så er den i al for glat samklang med tidens ånd og med, hvad eleverne tror, er meningen med tilværelsen: kaste sig ud i den med liv og sjæl og få dobbelt igen (og det er højst en halv sandhed). Så man skal huske at understrege, at det er med Himmeriget det er sådan. Brug al dit talent på Jesu hjertesag, som det står i Hans Anker Jørgensens Sov du lille, sov nu godt (Det vil sige at andre elementer om Guds rige kan komme i anvendelse, hvis man vil have den med).
En - i hvert fald med hensynt til udpenslingen af straffen, som rammer tjeneren, som graver ned - grusom, detaljerig kobberstiksserie: [Se her] - De betroede talenter - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.