Theol-P.net - Oversigt kirkeårets søn- og helligdage - - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks [ksf@theol-p.net]

Skærtorsdag a

Dagens evangelium: Mt. 26. 17-30 - Den sidste nadver

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Opdateret med link til WorkingPreacher: "Before there was church, there was table, where sinners and saints...".

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 26

Prædikener til søndagen: Skærtorsdag - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Birgitte Bech: Kunst til Kirkeåret. Maleri af Knud Larsen. Knud Larsen har bidraget med et naturalistisk maleri, som med sin sparsomme, fokuserede lyssætning skaber en intim aftenstemning med intenst nærvær. Anspændtheden hos disciplene er skildret med psykologisk troværdighed og individualitet i kropssprog og mimik. Den bombe, at en forræder er tilstede, er netop detoneret. Judas vender ryggen til. De andre suger hvert ord og hver gestus til sig.
Se her
-

[128/skrtdg-a]

Religionspædagogiske noter:Maleri af Carl Bloch. Judas på vej ud - hen imod os. En mørk, ludende plante bag Jesus uden for vinduet.[Se her]
Fortolkning af tre kendte nadvermalerier. Da Vincis, Salvador Dalis og Arne Haugen Sørensens: Se Elementer: - Nadveren - tre billeder - - - -

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
G”ttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Meile, Eva
Skærtorsdag er tusmørkets dag. I tusmørket blandes lys og mørke, dag og nat. Og jo længere man begiver sig ind i tusmørkeland, jo mere får natten overtaget, og man kan blive meget bange. Man frygter, at alt det gode og dejlige, som den lyse dag skænkede én, skal blive borte for altid; og det onde, som også så dagens lys, tager sig i mørket endnu mere truende ud, Vel ved man, at det er naturens gang, at der atter kommer en dag, når natten er forbi, men denne viden drukner let i tusmørketimens beklemte stemning; håbet er i farezonen, og det betyder, at livet er i farezonen, for uden håb dør vi mennesker.
..Johannes var ganske særligt knyttet til Jesus og ville blive frygtelig ensom..Peter! Den forvirrede sjæl!..Og endelig Judas. Måske, hvem ved, måske gjaldt ordene - og blodet - også ham.. Johannes, Peter, Judas - vi kunne sætte vore egne navne ind i stedet..
[2007] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].