Theol-P.net - Oversigt kirkeårets søn- og helligdage - - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks [ksf@theol-p.net]

5. s. e. påske a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 16. 23-28 - Bøn, bønsopfyldelse og Kristi forbøn

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Mærkeligt nok har de engelske ressurcesteder ikke denne perikope.
Billede: Rodin. Kathedralen 1908

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1: Ordene "indtil nu har jeg talt i billeder..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Grundig dansk eksegese til teksten Jesper Tang Nielsen.

Til eksegesen: v. 25: Paroimiais. Oversættes i 92 (og også Den ny aftale) "i billeder". Tale gådefuldt, skjult er mere rigtig oversættelse (iflg. Bauer - der sigtes næppe på Jesu måde at forkynde på generelt (i billeder og lignelser) men på hele forståelsesstemningen i afskedstalerne (jfr. v 16 "Vi forstår ikke hvad han mener"). [NSRV: figures of speech, KJV: in proverbs, Geneva 1599: in parables. Luther-Bibel 1544: durch Sprichw”rter geredet; Vulgata: in proverbiis]. Det kræver en vis frimodighed med begrundelse i konteksten og, vigtigt, med Bauer, at fastholde at de gængse oversættelser fra Vulgata og frem ikke rammer meningen! Men hermed til seriøs overvejelse. (Dodd mener at paroimia går på billedet umiddelbart før (kvinden der føder) - men stadig, paroimia er sprogligt ikke "lignelse" og "billede", i vanlig forstand. Men tanken ligner den såkaldte forhærdelsesteori, som bygger på Mk. 4,10-12 - som Jülicher brød med Se mere her

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 16

Prædikener til søndagen: 5. s. e. påske - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[137/sep5-a ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
G”ttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frandsen, Kristen Skriver
Vi kan tage det som et løfte på tværs af al erfaring: det er sådan - bag vores umiddelbare livserfaring - eller skulle vi sige hinsides den - der opfyldes al vores bøn. Vi kan ikke udelukke at vores liv i tid og rum er en meget snæver dimensionalitet - meget tyder på at det er det - og hinsides den, i det vi kalder det evige liv, der er al bøn opfyldt, alt er kærlighed, der er ikke gråd, ikke pine. [1995] Se mere

Hjerrild, Frederik
Evangeliet holder os fast på et fællesskab, på et liv og en bøn der rækker længere end til os selv og vores begrænsede horisont. I dag er der ikke ret mange andre steder hvor den uhæmmede individualisme og privatisering og de uhæmmede frie markedskræfter mødes af et alternativ. Men det sker altså her i kirken hvor der ikke blot er tale om at en enkelt bliver glad hist og her, men hvor ønsket og håbet er - som Jesus siger: "at jeres glæde kan være fuldkommen" [1982] Se mere

Jakobsen, Peter Skov
At bede om noget i Jesu navn, vil sige at man udsætter sig for Guds skønhed og sandhed som den kommer til udtryk netop i dette menneske.
Når vi bliver ved med at bede fadervor, er det for at åbne for sandheden og kærligheden til menneskeheden som denne bøn udtrykker. Vi beder om tillidsfuldt at måtte forlade os på Gud - at dette navn altid vil vibrere af liv og kærlighed, være sandhedens, kærlighedens og retfærdighedens ophøjede og dybt fortrolige sted. Vi beder om at måtte fornemme dette værnende sted. Vi beder ikke om at verden må skåne os eller om at vi ikke ser denne verdens nød; men vi beder om at fortroligheden med livets oprindelighed, dybde og skønhed aldrig aldeles vil forlade os; men at vi altid vil bevæges af det hellige i protest mod og kærlighed til livet. Vi beder om at vi tør håbe på en anden verden - at vi tør drømme om Guds rige - opdage at det ligger lige foran os - og at vi tør tro det og lade det blive en del af vort væsen og vort liv med hinanden...
[0000] Se mere

Tengnagel, Susanne Fabritius de
At bede er at holde pause.
At bede er at holde pause fra sig selv, for sig selv - for at modtage den kærlighed, som Gud altid rækker os, men ofte rækker os forgæves, fordi vi ikke holder pause.
Livet er som et musikstykke med indlagte pauser. Musik uden pauser virker ensformigt, enerverende, stressende. Jeg ved godt, at en ny form for musik har vundet indpas i mange menneskers hverdag. En musik uden pauser, kaldet New-age musik...
[0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].