Theol-P.net - Oversigt kirkeårets søn- og helligdage - - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks [ksf@theol-p.net]

4. s. e. påske a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 16. 5-15 - Talsmandens gerning

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt En stærk, sjælesørgerisk prædiken er Marie Høghs - se nedenfor.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1: "..et stykke af den skønne prædiken"..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Grundig dansk eksegese til teksten Jesper Tang Nielsen.

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 16

Prædikener til søndagen: 4. s. e. påske - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Parakleten = Muhammed? - Dr. Ian Mevorach Læs mere. -

Birgitte Bech. Med afsæt i citat af Kaj Mogensen skriver hun: "Uden den levende Ånd ville en religion kunne blive som et stillestående iltfattigt vand, hvor kun den museale skriftfundamentalisme og traditionalisme kunne bestå. Men Gudskelov har kristentroen også Guds dynamiske Ånd som kilde. Vi kan stole på, at Ånden vil blæse og ruske op i troen med en tiltrængt bundvending, hvis vi bliver for tilfredse med at gentage os selv." - ledsaget af billede af den litauiske kunstner Vilmantas Marcinkevicius (f. 1969) - han begået en helligåndsdue, der virkelig synes at hvirvle støvet op. Se her

[136/sep4-a ]

Religionspædagogiske noter:Stedet bruges i muslimsk tradition som Jesu forudsigelse af Muhammeds komme - samme sted bruges i "Fem præsters svar på "Et fælles ord mellem muslimer og kristne" til at fastslå at her har de to religioner ikkeet "fælles ord" [Se her] - - - - - -

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken