Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Opdateret: 18/07/2021

8. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. 7. 15-21 - De falske profeter. Det gode træ - frugt

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Mærkeligt nok har de engelske ikke dette tekstudsnit. Det har ellers ikke nogen umiddelbar parallel synoptisk. Bare Luk. 6, 43.44.46 og Mt. selv har Mt. 12,33 om træet og de gode frugter.
TdU "klipper" og bringer Arne Haugen Sørensen maleri "De falske profeter" - stærke sager rent koloristisk - fra Birgitte Bechs facebookside, hvor der også er en fin kommentar til det væsentlige i teksten. Se her.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Grundig dansk eksegese til teksten Jesper Tang Nielsen.

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 7

Prædikener til søndagen: 8. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[158/tr08-a ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Bøye, Merete
(Jesus) taler blandt andet her om et liv i kærlighed, der hæver sig langt op over det middelmådige..
..Men bjergprædikenen taler altså også om andet og mere end et liv i kærlighed. Det får vi fornemmelsen af i de ord, vi lige har hørt. Her hører vi nemlig også om et liv i sandhed. Det er som om dén del bliver ekstra skærpet hen imod afslutningen af bjergprædikenen - dér, hvor vi befinder os i dagens evangelium...
[2017] Se mere

Hauge, Nana
Der citeres fra Søren Kierkegaard: "Kærlighedens Gerninger"
"Hvor skulle der kunne tales retteligen om kærlighed hvis du var glemt, Du kjerlighedens Gud af hvem al kjerlighed er i himlen og på jorden. Du, der intet sparede men gav alt hen i kjerlighed. Du der er kjerlighed, saa den kjerlige kun er hvad han er ved at være i dig(.) skriver SAK.
Det vil sige, at det er ikke sådan at man kan sige om særlige eller bestemte gerninger at DE er helt bestemt næstekærlige; Om en gerning er god det beror på, siger SAK, hvordan gerningen gøres. På om den er gjort i kærlighed til Gud.
[2017] Se mere

Høgh, Marie
Hvor Vorherre bygger kirke, bygger Djævlen kapel
Det, der er på spil i evangeliet til i dag om de falske profeter, er kirkens eget aldrig hvilende selvopgør. For dem, der prædiker noget andet end kristendom, er slet ikke inde i billedet, nej, de falske er nemlig dem, der er i kirken selv. Det er dem, som står og forkynder de store ord, men gør sig selv større og Kristus mindre.
[2015] Se mere

Luther, Martin
[Følg link] [1544] Se mere

Madsen, Ole
Hvad er sandhed?
Selvom vi ikke kan begribe hele sandheden, har vi dog alligevel en forståelse for og indsigt i, hvad der er løgn og sandt i mindre skala. Det er altså ikke de almindelige sandheder, vi beskæftiger os med i kirken. To plus to er fire, og det er lige så sandt, som at jorden drejer rundt om solen, selvom vi frejdigt i en salme kan synge: "I østen stiger solen op". Bibelens ord om sandhed og dagens prædikentekster om sandhed handler om noget ganske andet end den fysiske verdens love og sammenhænge, nemlig spørgsmålet om, hvad sandheden er om Gud og om mennesker.
[0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].