Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Opdateret: 15/07/2021

12. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mk. 7. 31-37 - Helbredelse af døv og stum

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt I 2003 var denne søndag den ene af to interaktivt forberedte søndage: ([Se her]

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1: Ikke meget signifikant: Helbredelse af den 2: Høsttid - ikke meget relevant. Men skulle man allerede 4: Salme 115 er noget hårtrukkent valgt! Det må være det

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Grundig dansk eksegese til teksten Jesper Tang Nielsen.

Til eksegesen: "Han har gjort alting godt" - rimeligt at lægge vægten på genoprettelsen af skabelsens mening. Hvordan opfyldes paradisforventning hos os - reklamernes billeder / ønsket er legitimt. Helbredelsens art - at åbne øjne og øren - kan være afsæt for at overveje om at "der hvor alting er godt" fortrænges smerten og det onde ikke. Eller der hvor vore døve sanser åbnes påny, så vi ser hele skabelsen, inklusive den mening, der ligger i håbet, så er fryden så stor, at Paradis det er jo lige her (Grundtvig) trods smerten og det onde, der også er.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 7

Prædikener til søndagen: 12. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[162/tr12-a ]

Religionspædagogiske noter: - Jesus som helbreder - - - -

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Davidsen, Andreas
..det først er der hvor evangeliet gør sig hørt.. først dér løses der op for de bånd der binder os, først der bliver fortvivlelsen og angsten helbredt fra grunden, så vi kan blive os selv og ånde frit.. [Se fyldigere citat] [0000] Se mere

G”tke, Eva Tøjner
Historien i dag handler om, at der er én, der vil give os del i den glæde at kunne sanse verden - tage imod livet - for bedre at kunne leve det - i den rette ånd - blive menneske, blive et rigtigt menneske. Historien handler om Gud, der vil gøre alting vel for os. [2011] Se mere

Larsen, Jesper Hougaard
Måske skal vi forstå Guds almagt på en anden måde: Han er den, hvem alt magt tilkommer. Han er den retmæssige magthaver, som en dag vil indtage den plads, som er hans, som den, der er alt i alle. Det kaldes med andre ord for Guds Rige. Men det skal vi ikke gå og regne på og bekymre os alt for meget om. Vi skal i stedet bekymre os på den gode måde om livet før døden og overlade resten til Gud. Vi må trække i arbejdstøjet og lade Guds ord slå rod i vore hjerter og i vort liv. For lige her midt i livet er vi skabt til at være og leve i en broget blanding af lykke og ulykke, godt og ondt, af gudsnærvær og af gudsfravær. [2011] Se mere

Nieling, Anne Regitze Skou
Den helt vitale forskel i forhold til de gudebilleder, lektien til i dag advarer imod, er, at rollerne er byttet om: Det er ikke mennesket, der kickstarter livet i en gudestatue. Det er derimod Jesus, Guds søn, der skaber nyt liv i et menneske.
Evangeliet er som en øloplukker. Uden oplukker får vi ikke kapslen af, og vi bliver netop indkapslede. Evangeliet er ét stort "effata"; "Luk dig op".
[2017] Se mere

Sandbæk, Ulla
.. Effata, Luk dig op .. for alt det du har i dig" .. Gør vi det, ja så kan han med sit ord og med sin ånd skabe de samme undere med os i dag, som han skabte dengang.. [Se udførligere citat] [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].