Theol-p's forside - -Nyt på Theol-p
Her vil der blive orienteret om nyt på siderne. Større opdateringer og egentligt nyt. Den ugentlige opdatering af Teksten denne uge/denne uken registreres ikke her.(Opdateringer til Elementer til Kateketik - se højre spalte.Theol-P er en resourceside til meget inden for det praktisk-teologiske felt. Forsiden giver et overblik. Her prøver redaktøren at få meddelt, hvad der kommer på af nyt.
Maj 23:

Tjenende lederskab
Oversættelse af Knud Jørgensens artikel Servant Leadership: [Se her]Evangelieindeksering til
Erik A. Nielsen: Kristendommens retorik. [Se her]

Kirkeårsbilledebog
Kirkeåret i billeder (De billeder som har været blikfang på Teksten denne uge - som regel et billede til teksten eller en tolkning af den) Link til den enkelte søndag teksten denne uge [Se her]Juni 2022
Prædikenregisteret har fået en forhåbentlig bedre brugerflade.
Status for opdatering kan ses her: Status. Her kan man se hvornår de senester samlinger er indlæst. Og man kan se hvordan brugerfladen nu ser ud.Hovedsiden
til den enkelte søndag er fremover ligeledes bygget mere klart op.
 


Se nedenfor - opdateringen er meget uregelmæssig - send mail til ksf@bbsyd.dk hvis du ønsker en aktuel opdatering.
Marts 2022

Register over NRKs (Norges Rikskringkasting) innsyngning av alle salmene i Norske Salmebok 2013. Med direkte lenke til gruppen, hvor den enkelte salmeknapp fort finnes - i mange tilfeller også med direkte link til salmen. [Se her]


Register over prædikensamlinger. Efter navn eller år - og nu også efter køn:

 Oversigt over indekserede samlinger - efter forfatter - - efter udgivelesesår] - - efter køn.
Flemming O Nielsen arbejder løbende på at holde registeret a jour. Både med de nyeste udkomne og hvis han finder ældre, som endnu ikke er i registeret. I princippet søger vi at reistrere samlinger udgivet efter 1945.

Indekserne til enkeltprædikener i samlingen findes via de enkelte søn-og helligdage [Første tekstrække - Anden tekstrække].

 

Nye i faglitteratur til teksten:

Hanson, J.WUniversalism - the Prevailing Doctrine of the Christian Church. 1899 Se bibelindeks her
Det er et ældre værk - men der henvises stadig til det også i nyere forskning. Den fås på Amazon som e-bog for næsten ingen penge. Det er til e-bogen indekseringen er foretaget.

Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden. Interaktiv katekismus. Med billed- og teksttolkninger 1995ff. Indeks - Med direkte link til stedet i At åbne...

 

Maj 2021

Salmesiderne opdateret med oversættelser til norsk af Hans Anker Jørgensens "Du satte dig selv i de nederstes sted" (Øystein Thelle) og "Min Gud, min Gud. hvorfor har du forladt mig?" (Kristen Skriver Frandsen/Finn Yngvar Benestad) - samt dansk tekst og norsk oversættelse af Allehelgensalmen "Tak alle sjæle/Takk alle sjeler" (Thala Juul Holm/Kristen Skriver Frandsen) [Se her]

Marts/april 2021

Teksten denne uge: Fra og med 4 s. e. påske A vil der nu være "forrige - næste" link til de omgivende søndage .
Nyt felt i Teksten denne uge: Jesper Tang Nielsen, Vartov, laver løbende et udfoldet eksegetisk arbejde - der er linket til oversigten. Den kommende søndags tekst behandles som regen om mandagen.

Forsynet med bibelindeks: Niels Henrik Gregersen. Ind i fællesskabet [Se her]

Februar/marts 2021:

Nye bibelstedindekseringer af bøger/skrifter: Notto Thelle: Gåten Jesus, Åste Dokka: Leve vanskeligere. En elendighets teologi, Det norske bispemøte: Guds skapte verden. Tro, håb og handling. Oversigt

Sov sødt barnlille - link til supplerende om dåbsteologien synlig salmen (Villy Klit-Johansen [Se her]


Januar 2021:

"På knæ for bibelen, professorer" Vilhelm Becks indlæg fra 1896 ved det 8. Kirkemøde i København. Udsnit indscannet fra "Helge Haar og Jens Nørregaard_ Kirkehistoriske Læsestykker III. [Se her]

De danske tekstrækker stillet op synoptisk [Se her]

 "Progressive involvement" er indekseret under faglitteratur. Så vidt jeg kan se amerikansk eksegese og engageret tolkning, når det er bedst. Nu er der direkte adgang via "Henvisninger i Faglitteraturen" på de ugentlige prædikenressorucesider. [Se samlet oversigt over henvisningerne: [her]]Opdateringer af Elementer til Kateketik

Der er tale om en kronologisk liste - den medtager revl og krat. Dvs selv meget små fejlrettelser er med. Men altså også de mere betydende! Og en orientering om status, hvad jeg har arbejdet med i forhold til Elementer er der under alle omstændigheder tale om.

Kalkmalerier - Østofte Kirke, Lolland Se her

Indhold: Fotografi: Birgit Holm. En række billeder, fra skabelsen, Kong David, og kosmokrator - følg krydshenvisningerne.
Mål:
Opdateret:11-07-2021
Du Herre Krist, min frelser est Se her

Indhold: Salmen synges og eventuelt fortælles sammenhængen med H.C.Sthens liv.

Tekst her: Originalsalmen.
Mål:
Opdateret:11-07-2021
Dommedagsforkyndelse Se her

Indhold: Citat af helvedsprædiken, James Joyce: Kunstneren som ungt menneske.
Link til H.C. Andersens eventyr: "En historie".
Link til dommedag på "At åbne en verden".
Mål: Til brug, hvis spørgsmålet om at trussel i kristelig-kirkelig sammenhæng på tale.
Opdateret:11-07-2021
Bjergprædikenens etik Se her

Indhold: Om ægteskabsbrud (Mt. 5,27-28); om gengældelse (38-42); om fjendekærlighed, solen over gode og onde, fuldkommenhed (43-48); Om bekymringer (Mt. 6,24-34) Om at dømme andre (Mt. 7,1-5)
Mål: [Voksenundervisning] Overveje om bjergprædiken formål er at fordre det umulige for at skabe syndserkendelse, eller at tegne en sindelagsetik, og/ eller at skabe en gensidig solidarisk ikke-dømmende holdning mellem mennesker.
Opdateret:21-06-2021
Den barmhjertige samaritaner Se her

Indhold: Læsning af fortællingen. Fremstilling af den som tegneserie - oversat/ aktualiseret eller med datidig lokalkolorit -- eller skriv den moderniseret.
Den barmhjertige Samaritaner i Carl Kochs: "Jesu lignelser": her.
Mål: At få eleverne til at opdage at en vigtig pointe er at næsten viser sig at være den fremmede, foragtede. Og vel at mærke er den som hjælper.
Opdateret:15-07-2021
En linie i bibelens historie - forsiden af Chr. IIIs bibel Se her

Indhold: Chr. III s bibels titelblad - som i allergroveste træk fortæller frelseshistorien fra skabelse til Kristi opstandelse. Link til Cranach d. æ."Lov og Nåde" fra 1529 som fortæller samme historie.
Mål:
Opdateret:11-07-2021
4. En linie i bibelens historie (lbh)(færdigt ark) Se her

Indhold: Grafisk fremstilling af frelseshistorien gennem bibelen.
Hent ark. Mål:
Opdateret:11-07-2021
3. En linie i bibelens historie - i en nøddeskal Se her

Indhold: Stærkt koncentreret fortælling med de vigtigste begivenheder i frelseshistorien
Mål:
Opdateret:11-07-2021
2. En linie i bibelens historie - oversigt Se her

Indhold: Oversigt over de enkelte undervisningselementer her. Se nedenfor - * angiver hvor omfattende de umidelbart er.
De enkelte begivenheder indgår i tematiske sammenhænge - i forskellige emnegrupper.
Undervisningselementerne kan også tilgås via Klikbar grafisk oversigt med link til undervisningselementer.

Mål:
Opdateret:11-07-2021
1. En linie i bibelens historie - interaktiv planche Se her

Indhold: Online grafik - til at fortælle ud fra - under alle omstændigheder giver den en god, grafisk oversigt. Udbygges løbende med undersider som aktiveres fra forsiden. [Tanken er at siden også skal udbygges til muligt interaktivt selvstudium]

En linie i bibelens historie - interaktiv Mål:
Opdateret:11-07-2021
Kristus, korset, cirklen Se her

Indhold: Forskellige krucifikser: romansk, gotisk, samt majestas (Ravenna) sammenlignes - evt. på Over Head.

Færdigt arbejdsark: Den korsfæstede og opstandne frelser
Erik Heides krucifix, Sthens Kirke: - Jellingestenen. (Stregtegninger). Gotisk Claus Berg-krucifix ca. 1520 - Billedhugger Englund - krucifix efter Gl. Åby-type - Et uhyggeligt realistisk billede (foto af skulptur) er Guido Rocha's "Tortured Christ", Brasilien. Mål:
Opdateret:11-07-2021
Final footer