- Forside Theol-p - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Jesus - normbryderen (12)

Jesus som den, der gør op med det etablerede. Religiøst, etisk, socialt. Denne synsvinkel findes også i de øvrige temagrupper om Jesus - lige såvel som elementer i denne temagruppe godt kan have deres relevans under en anden synsvinkel.
Jesus-stoffet er det direkte tema i denne og de fire næste grupper - men er forudgrebet især i "Forestillinger om Gud - NT" og findes i mange af de følgende.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Hvad er Guds rige? (Type: samtale)
Den barmhjertige samaritaner (Type: praksis, tegne mm)
Lov og evangelium (Type: samtale)
Jesus og synderinden (Type: læsning, NT)
Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor.. (Type: oplevelse, tavlen)
Tempelrensningen (Type: billed-iagttagelse)
Marta og Maria (Type: billed-iagttagelse)
Jesus-fabel (som rap) (Type: sang, høre)


.

.


Hvad er Guds rige? - [top]

12/ 546 samtale Guds rige

Indhold: Spørgsmålet på tavlen - konfirmandernes umiddelbare svar. Oplæg til at læse Luk 4 og Luk 17,21.

Mål: Åbne øjnene for Guds Rige som hinsides størrelse - som dog kan findes midt i vores verden, spejle sig her.

Hvordan:
Se også Fadervor: komme dit rige).

Krydshenvisninger: Fadervor. 2: Komme dit Rige; ; ; ; ; ;

| Luk. 4, 16-24 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 17, 20-21 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
..Guds rige er oppe i himlen - vi kommer der når vi dør..
Paradis
..JEg troede engang det var verden, men ikke mere, når jeg ved hvor meget krig og ulykke der er, nu tror jeg mest det er oppe i skyerne.
..Guds Rige, Himmelen, det er alt det, vi drømmer om
..Det er når man lever i harmoni med sig selv og omverdenen
[samtale januar 98]


Den barmhjertige samaritaner - [top]

12/ 50 praksis, tegne mm kærlighed til næsten

Indhold: Læsning af fortællingen. Fremstilling af den som tegneserie - oversat/ aktualiseret eller med datidig lokalkolorit -- eller skriv den moderniseret.
Den barmhjertige Samaritaner i Carl Kochs: "Jesu lignelser": her.

På www: Birgitte Bech: Kirkekunst. Svend Engelund; Teksten denne uge - 13. s. e. tr. ; ; ;

Mål: At få eleverne til at opdage at en vigtig pointe er at næsten viser sig at være den fremmede, foragtede. Og vel at mærke er den som hjælper.

Hvordan:
Om tegneseriefremstillingen
Der er kommet ganske gode tegneserier ud af opgaven. Det er udmærket at stille det åbent om tegneserien skal udspille sig i vores nutid eller den skal være illustration, udfra elevernes forestilling om hvordan det var dengang. Muligheden, en skrevet "oversættelse" til nutid, giver jeg især af hensyn til dem, der ikke kan/vil tegne. Resultaterne bliver ofte fade, næsten kun genfortællinger, men der er sjove undtagelser. Under alle omstændigheder skal personerne i eksempelfortællingen forklares godt, inden eleverne går i gang.
Hvis man kombinerer med lidt billediagttagelse så Joakim Skovgaards et lidt anderledes billede - men også det primitivere i Brandts samling er udtryksfuldt og let at genfortælle lignelsen udfra: "Fra Brandts billeder.
Linket til teksten denne uge giver adgang til overvejelser om forholdet mellem næstekærlighed og den politiske samaritaner.
Hvis man vil arbejde med billeder er Svend Engelunds meget anderledes - se ovenfor link til Birgitte Bechs facebookside (med tolkende kommentar).
I Den hemmelige vej finder vi fortællingen spejlet i post 11.

Krydshenvisninger: Lignelser - en oversigt A; ; ; ; ; ;

| Luk. 10, 23-37 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
En konfirmands moderniserende genfortælling:
Næsten er den, der ser problemet
(98): Der var en mand som boede i Helsingør. Han var i længere tid blevet plaget af rockere. der hvor han boede. Tilsidst blev det ham for meget og han gik op til rådhuset og klagede til borgmesteren. Men borgmesteren sagde bare at de nok skulle lade være med at genere manden, hvis han lod dem være i fred. Man blev godt sur, for han havde ikke gjort dem noget. Han gik så til politiet, men de sagde det samme. Til sidst vidste han ikke hvad han skulle gøre. Så kom en af borgmesterens familiemedlemmer og sagde at han havde hørt det med rockerne og at han nok skulle ordne det. Siden den dag har manden ikke haft nogle problemer med de rockere.
Christoffer Thaysen
[pointen, at næsten er den fremmede, mangler, men en oversættelse af præst og levit ("dem der ikke ser") til nære samfundsinstitutioner er relevant]


Baggrundsstof:
Carsten Breengård: "'At gøre ligeså' er at leve som i skabelsens dage, uden det jødisk administrede skel mellem mennesker". Præsteforeningens Blad 2000, s. 456, i artiklen Jesus og Kirken. Lignelsen skal tænkes ind i frelseshistorisk perspektiv: nyskabelsen (parallelt med bjergprædikens fordringer).


Lov og evangelium - [top]

12/ 243 samtale lov og evangelium

Indhold: Læsning af og samtale om betydningen.

Mål: Viden om hvad loven er i bibelsk forstand og øje for at "lov" som teologisk begreb også kan være konventioner, noget der er i os eller en gruppe, noget der styrer os Forstå betydningen af ordet evangelium overfor "lov".

Hvordan:
Man kan tale om betydning af ordet evangelium (oplag i bibelens ordforklaring) - dels grundbetydningen "godt budskab" dels den afledede "skrift om Jesus". Evt. også gå lidt etymologisk tilværks Angel = engel, budbringer. "Eu" - kender de måske fra gruppen eurythmics. Her foreslås altså så Jesus og synderinden læst - og Janteloven læst - den sidste som eksempel på uskreven lov.
Se videre Jesus og synderinden og Jante-loven og En helt anden lov.

Krydshenvisninger: Jesus og synderinden; Jante-loven /en helt anden slags lov; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Jesus og synderinden - [top]

12/ 200 læsning, NT tilgivelse

Indhold: Læsning og samtale

På www: Nolde: Jesus and the Sinner; Vasily Polenov 1888 ; ; ;

Mål: Eksempel på hvordan "loven" fungerer/fungerede - altså den historiske kontekst.

Hvordan:
Ved opslag i 5. Mos. 22,23f opdager man at Moseloven er retfærdigere mhb. på forholdet mand/kvinde end praksis sandsynligvis var. Situationen diskuteres. Hvem er farisæere og skriftkloge (evt. ved ordforklaring bag i NT. Det er vigtigt at få fat i at det er de pæne mennesker. Skal grunden til at de lader stenene falde udfoldes - at ikke én er retfærdig, så parallel i Den rige yngling (Mt. 19,16-26) - Kun én er den gode.
Der er stor forskel på hhv. Emil Noldes og Polinovs maleriske fremstilling. Noldes er minimalistisk, men skildrer på en gang kvindens udleverethed til dommen og redning i frelsen i Kristus. Polenov er et folkloristisk, fascinerende sceneri, og det gengiver kvinden som "mobbe"-oferet, den udstødte, nu snart dræbte, midt i menneskemylderet.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Joh. 8, 1-11 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 5 Mos. 22, 23-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 19, 16-26 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor.. - [top]

12/ 168 oplevelse, tavlen efterfølgelse

Indhold: Luk. 14,26 - underskrevet: Madonna, Jesus, Osama Bin Laden - eller hvem der nu aktuelt er politisk/kulturelt provokerende personer for de Jesus omgivende personers vedkommende.

Mål: Rokke ved billedet "den sødladne Jesus", og få sat til diskussion, hvad fordres der af et menneske.

Hvordan:
Skriftstedet skrives ud på tavlen - langsomt så holdet følger med; derefter Madonna, Jesus og Osama Bin Laden nedenunder. (Eller hvem der aktuelt er det "ondes" repræsentant i mednieoffentligheden. (Der kan blive god lejlighed til diskutere rimeligheden i overhovedet at udråbe enkeltpersoner til så store ting). Eleverne spørges om hvem de tror, der er ophav til ordene. Jeg laver ofte en afstemning. Stemmerne fordeler sig typisk ligeligt mellem de tre muligheder.
Den rette udpeges. Teksten læses i NT. Vi diskuterer, hvad meningen kan være. Er der noget, der er større end familien, ja end en selv, som kan kræve at man handler, så det måtte kunne opfattes som had?
Det hele kan fortælles som om der er tale om en graffiti.
Eleverne er som regel tilpas forargede. Ordet "hade" foreslås forstået som: "handle som om han hader". En samtale kan lede frem til eksempler, hvor det kan være rigtigt, at et menneske må handle, som om det hader, også mod de nærmeste. Eksempel: en datter af en fabrikant, som producerer stærkt forurenende ting, melder sig ind i den lokale miljøgruppe.
Se og inddrag eventuelt paralleller: Mt. 10,37f = det mere afsvækkede "ikke elske mere" i stedet for "hade"
Se også Mt. 8,21-22 Om at få lov til at begrave sin far.
Elementet kan bruges som provokerende indledningsstof og naturligvis i forbindelse med Jesu forkyndelse. Men det er synd at snyde konfirmanderne for denne vinkel.

Krydshenvisninger: Thekla og Paulus. Caesarea-begivenhederne; ; ; ; ; ;

| Luk. 14, 26- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 10, 37-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 8, 21-22 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 12, 46-50 Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min tilhænger. [92: discipel].
Luk. 14,26


Baggrundsstof:
For antikkens menneske eksisterer følelsen ikke isoleret, handlingen er draget med ind (Johannes Sløk(hvor?)). Jesus taler ikke om at man skal gå at nære en følelse i sit indre. Men at der kan blive tale om at handle sådan, at det kun kan opfattes som had af de implicerede.
Da det er familien, den dengang mest fundamentale enhed i samfundet, man kan fordres at forholde sig sådan til, er det stadig et stærkt og provokerende udsagn.


Tempelrensningen - [top]

12/1260 billed-iagttagelse opgør

Indhold: Foreløbig: Henvisning (link) til El Grecos fremstiling

På www: Billedsamling på nettet: El Greco Tempelrensningen; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 21, 12-17 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Marta og Maria - [top]

12/1060 billed-iagttagelse

Indhold: Henvisninger til billeder. Velasques: Marta let bitter, Maria i lysfyldt rum set i spejl. Vincenzo Campi: Styrkefuld Marta i gang med et sandt orgie af madråvarer. Gregorio Pagani: Sortklædt Marta træder ud af skyggen og næsten ind mellem Jesus og Maria

På www: Vincenzo Campi; Wikimedia - Velasques Pradomuseet Buchlear; På Jordens Salt; "Det nødvendige" - på At åbne en verden;

Hvordan:
Normalt næppe en beretning, man tager op i konfirmandundervisningen - men det kan da med rimelighed falde for, hvis man arbejder med at søndagens tekst inddrages i undervisningen.
De to billeder af hhv Velasques og Campi er morsomme at sætte op mod hinanden. Velasques let bitre Marta lægger sig op ad en tolkning, hvor hun ses som den normbundne, farisæiske, tilnærmelsesvis næsten udtryk for "gerningsretfærdighed", som jo så undsiges. Campi's billede udtrykker livfuldhed, glæde ved det mangfoldige skabte, og styrke og kompetance. Hun matcher bedre den Marta, der i Johannesevangeliet kan bekende Kristus som "den levende Guds søn". Campis billede kan - skønt det tilsyneladende er bygget op over samme komposition - knap ses som en illustration af at det "ene nødvendige" skulle være eceneriet bag Marta. På "Jordens Salt" er Marta et af de første vidner - kompleksiteten i overleveringerne omkring hende præger vinklen dér.

Krydshenvisninger: Martha; ; ; ; ; ;

| Luk. 10, 38-42 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Jesus-fabel (som rap) - [top]

12/ 202 sang, høre Jesu liv

Indhold: Rap indspillet af Onkel Dum og bananerne; let blasfemisk, hvis man er sart.

Mål: koncentreret repetition af Jesu fabel, underholdende, overraskende

Hvordan:
Jeg skriver hovedpunkterne i historien på tavlen, mens bananerne rapper teksten - slutningen, uoverstemmelsen med evangelierne, det efterladte brev i den tomme grav, kan trækkes frem - og sammenholdes med 2. Kor. 3,1-3.
Den findes på bibliotekek: Onkel Dum & Bananerne.Vi går bananas [musikoptagelse (grammofonplade)] / Onkel Dum & Bananerne (Jens Korse, Sune Svanekier, Lasse Aagaard, Thomas Høg) med Peter Spies, Ulrik Corlin, Jan "Banner" Harboe .. et al.. - Harlekin. - Stereo ; 30 cm Harlekin HMLP 4356 Tekster på inderpose
P 1990
Indhold: Asfalt-surfing ; Ung lige nu ; Haps-dog ; Det nyeste testamente ; Hvergang det bli'r forår ; Spædbarn ; Mademoiselle ; Hun er så våd ; Vi går bananas ; Banananana

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| 2 Kor. 3, 1-3 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -