- Forside Theol-p - Forside ETK - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Fødsel / dåb (Livets cirkler 1) (22)

Dåb sat i forhold til fødsel - familie/ fællesskab/ - fællesskab som menighed - se også Fællesskab (kirke).
Se også Temagruppen: Evigt liv - dåb.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Livets cirkler (Type: samtale, arbejdsmappe)
Livets cirkler - dåb (Type: samtale, arbejdsmappe)
Fødsel - genfødsel - dåb (Type: samtale, arbejdsark)
O, lad din Ånd nu med os være (Type: salmer, DDS)


.

.


Livets cirkler - [top]

22/ 235 samtale, arbejdsmappe livsfaser

Indhold: en række elementer, eventuelt i et nogenlunde samlet forløb, hvor ritualer/ kirkelige handlinger ses i sammenhæng med livsfaser..

Hvordan:
Livets cirkler skitseres kort udfra den gamle indianers beskrivelse i Soldansen. En egentlig læsning af historien med indianernes pubertetsritualet kan eventuelt gemmes lidt, eventuelt til en eller flere lektioner viet pubertetsritualer/konfirmation.
Man kan tegne en skitse på tavlen. Og kort beskrive cirklerne, evt. rækkefølgen, den yderste, døden først. Dernæst den inderste cirkel - fødsel/ dåb. Individets bevægelse fra symbiosen med moderen til placering i tipien/ den nære familie. Næste cirkel: individet bliver voksen (pubertetsritual). Diskuter om denne cirkels mangel på tydelighed i vores kultur. Skal der hos os tegnes yderligere en cirkel, som hedder ungdomslivets ophør?

Krydshenvisninger: Soldansen; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Livets cirkler - dåb - [top]

22/ 240 samtale, arbejdsmappe dåb

Indhold: Samtale om fødsel, dåb, fællesskab

Mål: Dåben - barnedåben! - diskuteret som initiationsrite

Hvordan:
Mange danskere opfatter uden tvivl dåben især som initiationsrite - og den kan så forstås udfra livets cirkler. Man nærmer sig ikke dåbens kirkelige betydning ad den vej. Man kan dog diskutere, hvilket fællesskab, man fejrer at komme ind i med riten. Er dåben slet og ret en initiationsrite, så er fælleskabet især familiens udvidede cirkel (tipien). Og ganske ofte er det også familiefesten, som "fylder" mest. Men man kan jo så spørge, hvilket fællesskab, "festen" i kirken markerer indgangen i.
Fællesskabstanken kan så i forbindelse med livets cirkler - konfirmation tages op igen: kirke er et fællesskab på tværs af både de cirkler, livsovergangene markerer, og som de givne og de midlertidige fællesskaber danner.

Krydshenvisninger: Fællesskaber; Livets cirkler; Livets Cirkler - konfirmation; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Fødsel - genfødsel - dåb - [top]

22/ 128 samtale, arbejdsark dåb

Indhold: Udfra DDS 447 tale om betydningen af talen genfødsel i forbindelse med dåben.

Stregtegning efter maleri af Anna Ancher.

Mål: At pege på fødselen som billede på det ny menneskeliv, som "dagligt skal opstå" (Luther, pkt. 4 i forklaringen til dåben, Den lille katekismus), samt Joh. 3,1-f og Rom 6,1-f.

Hvordan:
Anledningen til samtale kan være ordene om at man bliver genfødt ved dåben (DDS 447). Hvordan ligner dåben en fødsel? Man kommer i begge tilfælde ind i et fællesskab - menighedens og familie-/samfundsfælleskabet.
Men dåben har også en eksistentiel side: Dåben betyder også indgang til et liv, hvor dåben forud udtrykker en stadig fornyelsesmulighed, der er så stærk, at traditionen taler om genfødsel. Hver dag bliver mennesket gammelt - bliver bundet i fortidens synder og livets skrøbelighed - hver dag har det brug for at fødes på ny. Eventuelt kan man læse Luthers forklaring til dåben i Den lille Katekismus, 4. punkt, bag i salmebogen.

Krydshenvisninger: Herren strækker ud sin arm; Fællesskaber; ; ; ; ;

| Joh. 3, 1-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Rom. 6, 3-11 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


O, lad din Ånd nu med os være - [top]

22/1165 salmer, DDS dåb

Indhold: Indgår i featureark om dåb

Krydshenvisninger: I kveld blev der banket på Helvedes port; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -