- Forside Theol-p - Forside ETK - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Død (Livets cirkler 2) (23)

Erfaringen af dødens realitet. Kan relateres til temagruppe Dødens overvindelse - dåb.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Hvad sker der når vi dør (Type: samtale, tema)
Hvad sker der når vi dør (2) (Type: arbejdsark - brødtekst)
Død som indgang i det biologiske kredsløb (Type: samtale)
Hvad sker der, når nogen dør - den efterladtes situation (Type: samtale, tema)
Livets Cirkler - døden - ritualet (Type: samtale, tema)
Hvem ringer klokkerne for (Type: henvisning)
Pianomand (Kim Larsen) (Type: sang, høre)
Besøg på kirkegård og kapel (Type: oplevelse, ekskursion)
Er der nogen i himlen? (Type: Musik - sang, høre/se)
Om døden (Type: oplevelse)


.

.


Hvad sker der når vi dør - [top]

23/ 162 samtale, tema døden

Indhold: Opfordring til at gennemtænke og eventuelt skrive en række muligheder ned.

Hvordan:
Først stilles spørgsmålet "Hvad sker der når vi dør" - hvad sker der med "mig" - de tænkelige (og utænkelige?) muligheder ridses op. Skrives eventuelt på tavlen. Eventuelt gøres dette den ene time; den følgende time bruges svarene eventuelt på et uddelt arbejdsark - (brødtekst). (Det foreslåede arbejdsark rummer derudover nogle bibelske citater - og en mulighed for at afslutte fortællingen om konfrontationen mellem saddukæerne og Jesus om liv efter døden).
Samtalen kan fortsættes med kort reference til Livets cirkler (Se Soldansen) (tegnes evt. på tavlen.) Dødens definitive karakter understreges i forhold til de øvrige overgange - (Nb. den indianske tanke er at heller ikke den sidste overgang er definitiv).
Spørg: Om de har oplevet døden. Hvad tror de, der sker når man dør. Vær forberedt på at samtale om reinkarnation. For mange (undertiden for 3/4 af holdet) er reinkarnation en banal selvfølge). Nær-dødoplevelse. (Evt. reference til Tunnel mod lys, Død som indgang i det biologiske kredsløb). Vær opmærksomme på at nogle kan have døden meget nær på. Holdets egne religiøse spørgsmål og forestillinger kan udbygges med andres (Fx. Pianomand (Kim Larsen).

Eksempel på svar: (marts 1995)
1) Himmel/helved (løn/straf)
2) sjælen/jeg'et genfødes i et andet menneske / evt. andet væsen
3) totalt væk
4) Kun Himmel / en anden dimension / blive Ånd (ikke én ånd!) / ét med Gud el alt
5) Bliver fri
6) Kommer til en anden planet i Universet
7) bliver spøgelse
Flere varianter: (marts 1996)
8) Sjælen lever videre som ånd
9) Sjælen bliver ånd, i dens åndelige form går tiden tilbage, og så fødes den igen.
10) Gennem tunnel mod lys, gensyn med familie, også mulighed for straf
11) Kommer i himmelen, der kan man gøre sig fortjent til at komme på jorden igen.
12) Kroppen i himmelen, sjælen i et andet legeme.

Krydshenvisninger: Dødens overvindelse; Hvad sker der når vi dør (2); Soldansen; Tunnel mod lys (Beyond Death); Pianomand (Kim Larsen); ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Hvad sker der når vi dør (2) - [top]

23/ 813 arbejdsark - brødtekst døden

Indhold: Ark med plads til konfirmandernes egne svar på spørgsmålet, en viderefortællingsopgave samt bibelord.

Hvordan:
2000: Viderefortællingsopgaven er en tvivlsom ting.

Krydshenvisninger: Hvad sker der når vi dør; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Hvad sker der når vi dør?


Muligheder: [Elevernes egne svar fra sidste timeHvad sker der når vi dør 1]

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

***

Prøv at fortsætte med det, du tror eller synes Jesus skulle svare:

18) Så kom der nogle saddukæere, som jo siger, at der ikke er nogen opstandelse, og de spurgte Jesus: 19)
"Mester, Moses har foreskrevet os, at hvis en mand dør og efterlader sig en hustru, men ingen børn, så skal
hans bror gifte sig med hans hustru og skaffe sin bror afkom. 20) Der var syv brødre. Den første giftede
sig, men så døde han og efterlod sig ikke børn. 21) Så giftede den anden sig med enken, men han døde
også uden at efterlade sig børn. Og på samme måde med den tredje. 22) Ingen af de syv efterlod sig børn.
Til allersidst døde også kvinden. 23) Når de opstår, hvem af dem skal så være gift med hende i
opstandelsen? De har jo alle syv været gift med hende."

[svarlinier]

På siden kan/ bør også bringes NT-citater (Paulus) om dødens overvindelse.


Død som indgang i det biologiske kredsløb - [top]

23/ 441 samtale døden

Indhold: Døden som overgang til at gå ind i naturens biologiske kredsløb.

Mål: Samtale om forskellige måder at se døden på.

Hvordan:
Samtale om hvad der rent fysisk sker, når vi dør (brændes/begraves). Og om det er "nok" for en. Sammenlign eventuelt med På sporet af evigheden, damen i begyndelsen, som siger: Jeg skal nok blive til noget (når jeg dør) - om ikke andet end en væggelus.

Krydshenvisninger: På sporet af evigheden; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Hvad sker der, når nogen dør - den efterladtes situation - [top]

23/ 236 samtale, tema død

Indhold: samtale med udgangspunkt i den situation den, som har mistet, står i, som har tre momenter i sig: et socialt, et psykologisk, et religiøst.

Mål: At vise at det er nærliggende at spørge religiøst overfor døden; at religiøs spørgen bl.a. udspringer af den psykologiske og sociale forandring.

Hvordan:
En cirkel tegnes om den, der har mistet: den efterladtes situation. En del af cirkelen er social, en del psykologisk, en del religiøs. Understreg at det står åbent, hvor meget hvert moment fylder for den enkelte. Men modellen antyder at de ideelt er ligeligt tilstede, og mon ikke det er o.k. - overfor den realitet der hedder at det religiøse undertiden søges fortrængt; fx. af det livsmønster, hvor begravelser skal overstås, i stilhed, eller helt uden ritual.
Hver moment forklares. Det sociale: den faktiske indvirkning på de pårørendes liv: markeret med skifteret, økonomiske forandringer, arv, forsikring, den faktiske fysiske forandring: kroppen skal skaffes afvejen, og er derefter væk. Den psykologiske: sorg, skyld og vrede. (De to første kan eleverne let selv komme i tanke om.) Den religiøse: hvorfor (her samles såvel skyld som vreden op.

Krydshenvisninger: Hvad sker der når vi dør; Besøg på kirkegård og kapel; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Livets Cirkler - døden - ritualet - [top]

23/ 237 samtale, tema død

Indhold: Hvad foregår der ved en begravelse; hvad betyder det.

Mål: Give ritualforståelse - konkret anvendt

Hvordan:
Mininimumsritualet: Lovprisning for opstandelse (sammenhængen med dåbsritualet), jordpåkastelse, fadervor, velsignelse.
"Altid frejdig" behandles som næsten-rituel. Hvad fortolker den?
Gemmer der sig noget (ord) man kan "leve" på (mantra!). Hvor kommer kristendommen ind denne salme (veje Gud tør kende; fadervor i pagt fx.)

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| 1 Pet. 1, 3- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Hvem ringer klokkerne for - [top]

23/1135 henvisning døden

Indhold: Henvisning til John Donnes digt med ordene "intet menneske er en ø"..

Krydshenvisninger: Intet menneske er en ø; Klokker og muezziner; Klokkevers; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Pianomand (Kim Larsen) - [top]

23/ 293 sang, høre død

Indhold: sangen Pianomand

På www: YouTube - Kim Larsen: Pianomand; ; ; ;

Mål: formulering af spørgsmål til det "hinsides" - og oplevelse af det defintive ved døden (lige så meget i stemning som i ordene)

Hvordan:
lytte - næppe så meget snak

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Besøg på kirkegård og kapel - [top]

23/ 26 oplevelse, ekskursion døden

Indhold:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Er der nogen i himlen? - [top]

23/1210 Musik - sang, høre/se døden

Indhold: Danser med Drenges sang - Synet på himmelen er nok betænkeligt - det er et ret tomt rum for vores håb, eller kan det høres anderledes?

På www: YouTube - Danser med drenge; Teksten ; ; ;

Mål: Til overvejelse om den kan bruges saom samtalegrundlag

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Om døden - [top]

23/1274 oplevelse døden

Indhold: Henvisning til vejledning på konfirmandcenter.dk - samtaleidéer, kirkegårdsbesøg, videohenvisninger og en symbolhandling for konfirmander (plantning af tulipanløg).

Billede her: Tulipanformet gravsten på Johanneskirkens kirkegård, Brørup.

På www: Konfirmandcenter.dk, Karin Braüner Mikkelsen; ; ; ;

Mål: at møde døden med tro på opstandelse

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -