- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Basistekster - gudstjeneste (56)

Forskelligt - under omredigering
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Dåbsritualet (Type: læsning, tekst)
Nadverens forløb (Type: læsning, tekst)


.

.


Dåbsritualet - [top]

56.50/1182 læsning, tekst dåb

Indhold: Dåbsritualet - som også kan læses på Gudstjenesten dengang jeg blev døbt

Krydshenvisninger: Gudstjenesten dengang jeg blev døbt; ; ; ; ; ;

Tekst:
Dåbens forløb:
LOVPRISNING: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. BØN: Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din troende menighed, og bevar det i dit samfund både her og hisset! Amen.
TEKSTLÆSNINGER: Således taler vor Herre Jesus Kristus: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
Evangelisten Markus skriver: Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev vred og sagde til dem: Lad de små børn komme til mig, det ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hændene på dem og velsignede dem. KORSTEGNELSE: Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.
TROSBEKENDELSE
DÅBSHANDLING: Præsten spørger om barnets navn og øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger:
N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen
VELSIGNELSE: Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger:Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang nu og til evig tid! Amen.
FADERVOR - Tale til Faddere
FREDSLYSNING: Fred være med jer.


Nadverens forløb - [top]

56.70/1183 læsning, tekst nadver

Indhold: Dåbsritualet - som også kan læses på Gudstjenesten en søndag.

Krydshenvisninger: Nadver i undervisningen; ; ; ; ; ;

Tekst:
Vigtige led i nadveren:
Der kan bruges to forskellige bønner:
1) Opstandne Herre og frelser, du, som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom!
Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd, og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vore hjerter.
Gør os faste i det evige livs håb.
Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med Faderen.

2) Lovet være du, hellige Gud og Fader, fordi du friede os ud af mørkets magt og førte os over i din elskede Søns rige.Vi ihukommer med taksigelse hans bitre lidelse og død, hans sejrrige opstandelse og himmelfart og forventer hans komme i herlighed.
Vi beder dig:
Send din Helligånd over os og dette måltid. Giv os i tro at modtage vor Herre Jesu Kristi legeme og blod og derved fa del i hans fuldbragte offer til syndernes forladelse og evigt liv. Lad os ved hans kærlighed vokse i enheden med alle troende og samles med din menighed, når du fuldender den i dit rige.
Indstiftelsesordene
Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!« Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse.
Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!«


Final footer