Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 01-01-2023 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 27/12/2022

Nytårsdag a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. , 2- 21 - Jesu navngivning og omskærelse

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Med bare et vers er der vel tid til at læse alle kommentarerne på BibleHub? ;-).
Der vel et vældig klassisk tema her. Jesus måtte fødes af en kvinde og ind under loven for at være fuldt ud menneske og så være den nåde, som navnet angiver. Billedet er af Fra Angelico. Motivet har været et yndet motiv i kunsthistorien. Er det mig der er meget fejl på den ved i præsten at se et forlæg til figuren "Den store Bastian"? Fra julemandens historie

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Til eksegesen: Den almindeligt vedtagne, etymologisk baserede, tolkning af navnet "Jesus" (Gud hjælper/frelser) er ikke helt sikker: [Wikipedia] - men at det er det samme som Joshva, som er den, der førte folket ind i det forjættede land, kan man ikke tage fra det.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 2

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[108/ntdg-a ]

Religionspædagogiske noter:Omskæring er blevet probematisk. For de slet og ret antireligiøse er svaret let: Det er et utilstedeligt overgreb. Hvad enten det er jøder (hvor det er en virkelig identitetsmarkør) eller muslimer der gør det. For andre - med erindringen om jødeforfølgelse i behold og viden den teologiske betydning for jøden, sammenholdt med vurderingen af den faktiske/mulige skade på barnet - fysisk som psykisk - er det en meget vanskeligere sag.
Her på wikipedia er der en samling billeder, der næppe vil mildne modstandernes syn: Se her.
- - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Nytårsdag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].