Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 08-01-2023 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 27/12/2022

1. s. e. helligtrekonger a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. , 2- 42 - Jesus som 12-årig i templet

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Prædikencitaterne viser hvor fortolknings åben denne fortælling er! - Det samme gør de kunstneriske fremstilling - eller rettere, de fleste af dem gør det oplagt at minde om at Jesus sagde "Jeg er verdens lys" - bare ret forskelligt fremstillet. En sand epifanipointe. (Se religionspædagogiske noter).
Ny på "Teksten denne uge" er "Progressive Invovlement" - se tekst og link under citater fra faglitteraturen. Fremover vil adgang til den grundige eksegetiske tolkning (og progressive!) være at finde i faglitteratur indekeset - med direkte adgang til stoffet via link.
Billedet på siden her viser at det ikke en helt almindelig 12-årig der har gang i noget i templet. Men sjovest er måske billedet af Jesus omgivet af Einstein, Darwin, Freud og ? - på "Progressive Involvement." Se billedet nedenfor. Pointe: Den gang var det "lærerne" da var de indiskutabelt respekterede, når det gjaldt om at kende sandheden - men også til dem kommer lyset og de anerkender det (i fortællingen). Videnskab er for os den indiskutable sandhedskilde - men for så vidt den vitterlig søger sandhed (Joh. 14,6) behøver det ikke at være en modsætning. Men det egentlige, sande lys får den, som lærerne i templet, fra Kristus.

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: 1: Sidste af barndomsfortællingerne. Vi har hørt.. 2: Epifanitid - men teksten er i påfaldende grad ikke.. 3: GT skal jo næsten følges op af "Hyggelig, rolig" .. 4: Konfirmation som forståelsesansats vil det ofte..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [Jesus' dwelling in the Temple harkens back to the Annunciation]

Lectionary Greek

Til eksegesen: Man skal måske passe på med at overbetone, at Jesus kalder templet sin fars hus. De skriftlærde behøver ikke rejse sig i vrede, det er ikke pointen her og det var iøvrigt ikke enestående at det fromme menneske kalder Gud sin far. --
"I opstandelsen afløser Guds nye familie menneskets jordiske familie" [John Petty - se her]

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 2

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Svend Bjerg: Hemmeligheden, hans livs gåde, består i hans Gudsoptagethed, pladsen er besat, der er ingen tid og rum til selvoptagethed. Gud - og andre - fandt sted i ham. ¯Guddom var hans væsens form, intet ranet bytte... han gjorde sig tom for sig selv® (Fil 2,60).
Sådan, men Paulus kan også sige det ganske jævnt: "Kristus levede heller ikke for at gøre, hvad der passede ham" (Rom 15,3), for det passede ham at gøre hvad Guds er, derved levede han ud af sig selv.
Jesus Kristus er ren Gudsbesathed, han udvikler sig egentlig ikke, men udfolder sit menneskelige væsen, fyldt af guddom, menneskeligt og guddomligt er ubetinget forviklet i hinanden. ¯Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker® (Lk 2,52). Svend Bjerg: Efterfølgelse s. 115. -

John PettyYet, after the dialog between Mary and Jesus, it is suddenly Jesus who is the actor. "He went down with them" back to Nazareth. Something has changed on the basis of that dialog. Jesus has disconnected himself from his father Joseph and aligned himself with the purposes of his father God. From that position, he leads Joseph and Mary back to Galilee.
That point having been made, "he was subject to them." Jesus is again portrayed as being loyal to his family, but not until after having established that his true allegiance is to God which supercedes even the allegiance given to his family.
The story completes the early identification of Jesus in Luke's gospel.
Gabriel had told Mary that her child would be "holy," and would be "Son of God" (1:35). He was identified as "holy" in 2:23. Now, in this episode, he is identified as God's Son. Se mere ved John Petty.

[111/h3k1-a ]

Religionspædagogiske noter: I "Hvad skal jeg sige.." foreslås det at bruge Emil Noldes maleri som anskuelsesbillede [Se det her]. Der er det, sådan som lyset i billede må læses, især forholdet mellem det gamle og det ny, der er i fokus. Et andet Nolde-billede med samme motiv har nok en lidt anden vinkel: Her står lyset som en søjle "senkrecht von oben" bag både 12-årige og de skriftlærde, men det er Jesus, der samler og suger lyset til sig. [Se her]
Rembrandts radering [Se her] kan bruges med pointen: Jesus er den nye lyskilde. Duccio her: [Se her] viser Jesus som templets (hans fars hus) rette lærer. Ikke uventet understreger en ikon epifani-karakteren: Jesus sidder i overstørrelse og underviser de skriftkloge Se her. Et Jesus MAFA billede: Sort Jesus sidder i afrikansk skole: [Se her]. Hvis man følger linket ovenfor under "Aktualiseringsmuligheder..", finder man endnu en billedvinkel. De skriftkloge bag Jesus, som lyset falder på, er Einstein m. fl. - Jesus som 12-årig i templet (Rembrandt/Nolde) - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 1. s. e. helligtrekonger - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Høgh, Marie
[Med afsæt i identitetssøgen, krænkelseskultur] "Forklædt som barnet, kom Ordet til verden. En tilsløring, der samtidig er en afsløring. En afsløring af Guds kærlighed til mennesket, som kun er det, det er, i kraft af det, det får givet. Og en afsløring at vi selv er som det lille barn, og har brug for mere end vi kan give os selv" [2019] Se mere

Larsen, Jesper Hougaard
Hvad har analysen af jeg-kulturen at gøre i en prædiken om den 12 - årige Jesus? [0000] Se mere Der er selvfølgelig ikke en direkte forbindelse, og så alligevel. For med ordene om at gå frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker, har evangelisten givet os en nøgle til kritikken af enhver tid, der ikke ønsker eller ikke magter at se det enkelte menneskes samhørighed med Gud og med andre mennesker. (2009)

Luther, Martin
Til trøst: Selv Maria erfarede gudsfraværet - de tre dage inden forældrene fandt Jesus.. Det tempel, hvor Jesus er, er Guds ord.
"..wie hier die Mutter zweifelt, dass sie nicht weiá, ob er sie noch zur Mutter haben will. Also spricht das Herz auch, wenn es solche St”áe fühlt: Ja, Gott hat dir wohl bisher einen feinen Glauben gegeben; aber vielleicht will er ihn von dir nehmen und dich nicht weiter haben.
Aber solche Anst”áe zu halten, geh”ren starke Geister zu, und sind nicht viel Leute, die Gott so angreift. Wir müssen uns aber dennoch darauf tr”sten, ob es uns auch so ginge, dass wir dann nicht verzweifeln."
[0000] Se mere

Stender, Joakim
Op på Barrikaderne
Hvad kan vi ønske for vore børn? Jeg håber, at de bliver oprørske. Det var Jesus i alt fald. Ikke kun stak han som 12-årig af fra Josef og sin mor Maria, da de engang besøgte templet i Jerusalem. Han sad også helt selvstændigt og diskuterede med de ældre skriftðlærde. I dag virker det som om børnenes oprør mod autoriteterne er gået i stå... Enhver gudstjeneste er rebelsk. Maner til oprør, revolution mod egoismen og golde traditioner og en levevis, der er blevet overfladisk og småborgerlig.. Evangeliet er med hele sin ånd en enorm provokation mod vor nuværende levemåde... Måske vil vi ikke være så rige som vi er i dag. Men vi vil være rige på andet end penge og materielle ting. Vi vil være rige i Gud. Derfor: op på barrikaderne, børn og unge. Tid til et ordentligt ungdomsoprør i Jesus navn. Gud er med jer selv om vi voksne vil brokke os!
[2014] Se mere

Thomsen, Niels
En god anledning til at tale om visdom... hvad er de store højtidsprædikener værd, hvis ikke de er bundet til den dagligdagens visdom, vi lever i mellem de store højtider? Den finder vi i bibelens visdom... skal vi lære visdom, må vi tage os god tid. Det er ikke så let. Vi har jo så travlt. Travlt med at frelse verden... Kløgt og begavelse kan gøre det enkle [2016] Se mere kompliceret. Det er der brug for, når man skal beregne afstande til planeterne eller finde ud af DNA-systemet. Visdom gør det komplicerede enkelt... "Ingen kan tjene to herrer.. I kan ikke tjene både Gud og mammon..Hvem af jer kan lægge en alen til sin vækst eller en dag til sit liv ved at bekymre sig?..Hvor din skat er, vil dit hjerte være." Vi kan ikke lære visdom af den art som en lektie, men vi kan synge os et godt stykke ind den. Det gør vi i Grundtvigs salme I Nazaret i trange kår DDS 140 [teksten hertil inddrages i den oprindelig børneskoleudgave].


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].