Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 26-12-2022 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 15/12/2022

2. juledag a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. , 23- 34 - Dommen over Jerusalem

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Parallel findes kun hos Lukas 13,34-35. På den norske parallel 11. s. i trinitetstiden er der citater fra litteraturen: Prenter: Skabelse og Genløsning, Notto Thelle: Stilheten og Skriket, og Mitri Raheb: Troen og Imperiet. Bibelen set med palæstinensiske øjne

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Jesu ord kommer i forlængelse af en række.. 2: Kontrasten mellem Sankt Stefanusdagens præg i tekst.. 3: Sankt Stefanus teksten står så stærkt, at det vil.. 4: Aktuelle martyrofre kan være en del af forståelses..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 23

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[106/jldg2-a ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 2. juledag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Lauesen, Lasse Rødsgaard
Paulus gik fra at være øjenvidne til at blive et trosvidne. Den tro, som er julens egentlige budskab handler ikke om det vi tror og ser, men om at Jesus tror på os. Det er når Gud får øje på dig og mig at skellene falder fra øjnene og vi smider kaffekop og småkager og tager del i livet. Jesus har afgjort sig for dig lige nu. Selvom du står og ser på uden at gribe ind. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].