Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Opdateret: 29/12/2021

Helligtrekonger b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 8. 12-20 - Jeg er verdens lys

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Perikopen bruges ikke i England og USA - derfor findes den hverken på Textweek, WorkingPreacher eller Lectionary Greek. Selv de tre norske tekstrækker har den ikke. Til gengæld er især 8,12 trukket godt ind i litteraturen. En passelig prædiken online har jeg ikke kunnet finde til udgivelsesøjeblikket.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Svenske oversettelsen 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Grundig dansk eksegese til teksten Jesper Tang Nielsen.

Til eksegesen: Koranen citeres for dens tale om Gud som lys. Åste Dokka om at det ikke drejer sig om at se lyset, men se hvad lyset kaster lys på. Det knudrede Prenter-citat trækker vist i anden retning: Lyset er Kristusforherligelse. Nissen: Verdens lys' slavetjeneste. Gregersen:: Lyset kan ikke være sig selv nok.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 8

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Koranen Sura 24: Gud er himlenes og jordens lys. Med Hans lys er det som med en niche, hvori der er en lampe. Lampen er omgivet af glas, og glasset er som en tindrende stjerne. Den tændes fra et velsignet oliventræ, der hverken hører til i øst eller i vest, hvis olie næsten kan lyse, uden at nogen ild berører den. Lys over lys. Gud leder, hvem Han vil, til sit lys. Gud giver menneskene lignelser. Gud er vidende om alt. (Sura 24,35) -(Koran online Sura 24 - dansk) - (Koran online Sura 24 - norsk) -
-

"Hvad Jesus hos Lukas siger, det er og gør han hos Johannes.. Det er uhørt,at Jesus, der hævdes at være udsendt fra Faderen som verdens lys, påtager sig en slavetjeneste (Nissen B og K) s. 81.

Oplysningen er den til kaldelsen som den fra evangeliets forjættelse udgående dragelse svarende vejledning under den af kaldelsen virkede vandring i bod og håb fra fordømmelse til frikendelse. Oplysningen er derfor Kristusforherligelse. Han er verdens lys. (s.586 Prenter)

En lyskilde er imidlertid ikke ment å stirres på, den som stirrer på sola, blendes. Nei, når lyset er slått på, er det andre ting vi ser end lyset selv../..Kristendommens sandhetsbegrep handler om lysskinnet fra Kristus. I det kan en se menneskelivet bedre, både det som er vakkert, og det som er stygt. s. 65 i Dokka, Åste: Leve vanskeligere

.."verdens lys" (8,12). Dette er ikke en tilfældig metafor, men et symbol der bygger på lysets naturlige egenskaber, for lyset har den ejendommelighed ved sig, at det slet ikke kan være til uden at skinne. Lyset kan ikke være sig selv nok: det spreder sin kraft og varme og skænker sig selv til alle i nærheden. På samme måde var Jesus heller ikke sig selv nok i sin opstandelse (kap 11). Som Lysets Søn måtte han give lyset videre.. S.197 i Gregersen, Niels Henrik: Ind i fællesskabet.

[210/h3k-b ]

Religionspædagogiske noter:Man kan sammenligne med den nikænske trosbekendelses "Gud af Gud, Lys af Lys" og lysverset i koranen (se ovenfor). Se også Sl. 36,10 "..i dit lys ser vi lyset." - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Helligtrekonger - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]


[0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].