Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Opdateret: 30/12/2021

1. s. e. helligtrekonger b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mk. 10. 13-16 - Jesus og de små børn

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Både Textweek, Lectionary Greek og Working Preacher dækker fra v 2-16 (Jesu ord om skilsmisse går altså forud)
Billedet her er et udsnit af William Hole. Se hele billedet her

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Svenske oversettelsen 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Grundig dansk eksegese til teksten Jesper Tang Nielsen.

Til eksegesen: Den græske tekst fortæller ikke om det er kvinder, der er aktører, og at det, de gør, ikke i første række er bærer, men fører eller bringer hen til - og at genstanden for fremførelsen ikke nødvendigvis er små børn, endsige babyer, men at ordet paidion kan betyde børn i meningen "ikke-voksne", at det kan være nogle fra små børn eller ynglinge, ligefrem unge slaver. Se nedenfor de lidt slingrende oversættelser. Den romantiske forestillingsverden har sat sig tungt på vores forståelser - langt ind i oversættelserne.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 10

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Om oversættelsen af "børn":
Chr. IIIs bibel: Og de førte små børn til hannem/ at han skulde røre ved dem./Oc Disciplene løde ilde paa dem/ som baare dem. Der Jhesus det saa/ bleff hand fortørnet/ oc sagde til dem/ Lader smaa Børn komme til mig oc forhindre dem icke/ Thi Guds rige hører saadanne til. Sandelige / Jeg siger eder/ Huo som ikke anammer Guds rige som it lidet barn/ hand skal icke komme der ind..
Lutherbibel 1984. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen geh”rt das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empf„ngt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen
Lutherbibel 1545 Brachten - kindlein
Den ny aftale (2007):
De bar nogle børn.. lade børnene komme hen til mig .. på samme måde som et barn ..
Berg/Bauer: "Paidia" kan betyde små børn, børn, unge slaver, ynglinge. Bauer oversætter stedet her med "børn"

[211/h3k1-b ]

Religionspædagogiske noter:Hvis man mener at det er en undervisningsmæssige opgave at demontere glansbilleder og dermed måske også cementerede, ikke uden videre rigtige forståelser, kan man fortælle at sprogligt er der intet i vejen for at man ser for sig at en flok skæggede fædre trænges om Jesus med deres 12-13-årige drenge for at få dem velsignet. Ôn og anden tidshistoriker mener endda det er det sandsynligste. - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 1. s. e. helligtrekonger - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Agerbo, Mogens
[Anekdote om fund af Stradivarius-violin] Guds velsignelse består i at han ser et fint mærke, der er sat på jer. Selv om vi ikke er som vi skal være, vi mangler måske også en streng, eller spiller lidt falsk nogle gange. Alligevel ser Gud et fint mærke i os. Han ser et stradivaius mærke. For vi er jo bygget af den dygtigste menneskebygger, som findes, nemlig Gud selv. Gud ser i jer sine børn. Det er den velsignelse som vi har fået i vores dåb. Gud ser i os noget af det mest værdifuldeste, der findes, noget som ikke kan købes for penge. Han ser sine børn i os. [1988] Se mere

Boel, Eva Fischer
Ak, hvad hjælper da nytårsforsætter, hvad hjælper det da, at vi vil bemægtige os verden og prøve at kontrollere den? Men man kan også prøve at gøre noget andet. Man kan tage dagens evangelietekst på ordet. Man kan lægge sit liv i Guds hænder. Man kan prøve at tage imod det nye år som endnu en gave.. [0000] Se mere

Christensen, Leise
"Det svære ved at komme ind i Gudsriget er, at det er så let. Så let er det, at det er noget, som det lille barn klarer i en håndevending. Så svært er det, fordi vi voksne vil gøre det kompliceret og præstationsagtigt. Vi har så travlt med at sætte barrierer op, med at drage grænser mellem mennesker - der er dem, og der er os. Det er de grænser og skel, som Jesus i dag fjerner, og han gør det tilmed vredt." [0000] Se mere

Fonsbøl, Erik
Det er ind i dette menneskesyn, Jesus taler om Guds rige som spædbørnenes ejendom - eller deres hjem. Og dermed bryder han igen med hele den gældende opfattelse og hele den konventionelle visdom, hvor spædbarnet først var noget som helst i kraft af faderens eller af samfundets velsignelse. Nej, siger Jesus - de er langt mere værd - de er guddommelige, og det skulle I også tage og blive. Og så gør Jesus det, som ellers kun tilkommer familiefaderen - han tager børnene i favn og velsigner dem - altså anerkender dem fuldt og helt. Det er altså ikke noget sødt knus, han giver de små.. [0000] Se mere

Hertz-Jensen, Carl
"Det diskuteres ofte og indgående, ikke mindst blandt præster, om alle er eller kan være Guds børn, eller om alle bliver Guds børn i dåben. Jeg vil tillade mig at sige både-og." [0000] Se mere

Holm, Thala Juul og K.S. Frandsen
[Idéskitse til (noget) af prædiken] At komme ind i Guds Rige har tre led: føres, røres, tage imod. Det er en slags trinitarisk bøjningsmønster. Skabelsen: Vi er "mennesker først". Vi føres og bæres af familie, venner medmennesker - og alt dette fører os frem. Børnene i teksten af deres fædre måske. Den etiopiske hofmand mødte den medmenneskelige forståelse hos Philip, der kunne ane hans egentlige længsler (hjertet som det skabtes) og føre ham til dåb - for nu at tage noget helt andet end barnedåb. Så skal vi røres af Kristus. Vi har ham ikke fysisk, men dåben er i en vis forstand denne berøring. Endelig skal vi tage imod - det er Helligåndens gerning. Når vi således har taget imod, så er vi i et fællesskab - med Kristus - og dermed med andre, der har modtaget det samme. [Grundidé TJH, formulering her KSF] - Nb der er ikke yderligere tekst under Se mere. [2014] Se mere

Johannesen, Thorben
"Barnet ved, at der skal bare et sagte klynk til, så vågner far eller mor. Det er tro..." [0000] Se mere

Madsen, Ole Rysgaard
Guds godhed og kærlighed spørger ikke til, hvad vi kan præstere. Det er i stedet en gave, der gives og gives og gives... Der skal være ret og rimelighed i alting. Noget for noget. Gør din pligt. Kend din ret. Det slagord sidder os i blodet, som det gjorde det på disciplene. Men brugt overfor evangeliet er det udtryk for én stor misforståelse. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].