Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 14/01/24 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 09/01/2024

2. s. e. helligtrekonger b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. . 4, 5-26 - Den samaritanske kvinde

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Workingpreacher opdateret med kommentar fra i år (22): Sammenligner med Nikodemus, som kom i det skjulte om natten, at mødet mellem kvinde skete ved middagstid (6. time), hvor der var lige så få ude. John Petty har også en for red. ny vinkel. Se nedenfor.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Spreadsheet til salmevalg af Samuel Skadkær-Munch.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: 2p> Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [What did you notice about the Woman?]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: [ksf:] De fem mænd. De betyder ikke nødvendigvis at samaritanerinden er "en letlevende kvinde", endsige luder, måske skal de snarere fortælle om ufrihed, bundethed til mandsdominansen (se David Lose nedenfor) - lige som mennesket kan frigøres fra at være født af mands vilje, køds vilje eller blods og være Guds børn (Joh 1), kan hun frigøres fra mandsbundethed.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 4

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

David Lose:She is not a prostitute. She doesn't have a shady past. Yet when millions of Christians listen to her story this coming Sunday in church, they are likely to hear their preachers describe her in just those terms..Seeing" in John, it's crucial to note, is all-important. "To see" is often connected with belief. When the woman says, "I see you are a prophet," she is making a confession of faith. Why? Because Jesus has "seen" her. He has seen her plight - of dependence, not immorality...this story is not about immorality; it's about identity. Se her -

John Petty"Progressive involvement" : "The woman tells Jesus, "I do not have a husband." Jesus seems impressed with this statement. He tells her that she has spoken well--'kalos eipes' ...Why the compliment? Why did Jesus say the woman had spoken well..? The "husbands" are symbolic. After their conquest of the region in 722 BC, the Assyrians took about 30,000 native Israelites out of the region and imported people from Babylon, Cuthah, Avva, Hamath, and Sepharvaim (2 Kings 17:24) into Samaria. As people are wont to do, they intermarried with each other and with the native, Israelite, population.
These peoples are the woman's "five husbands." The one she is currently with, who is "not her husband," is Rome... Se her

Erik A. Nielsen:"Det levende vand" (v 10)indgår som eksempel i en række typologiske tolkninger - selvfortolkninger, hvor Jesus er opfyldelseaf gammeltestamentlige forestillinger - her af Jer. 2,13. Opfyldelse, det græske pleroå betyder at fylde noget op (helt til eller over kanten) og i dette tilfælde (Luk. 4,14) således: at fylde sproget så det løber over med virkelighed. s. 258-9 i Kristendommens retorik [I afsnittet "Opfyldelse" i den større sammenhæng: "Den anden tilstand: Den typologiske (allegoriske)" s. 252ff]

[212/h3k2-b ]

Religionspædagogiske noter:Under navnet Photine æres kvinden (især i den ortodokse kirke) som den første kvindelige missionær: Om Photine. - William Holes billede: William Hole 1920
Photine - den samaritanske kvinde
- - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 2. s. e. helligtrekonger - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener, vejledninger og andre fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Jacobsen, Niels Peter
"Sådan er tilgivelsen. Finere illustration kan vi simpelthen ikke få. Jesus så igennem alt det, der havde hobet sig op omkring kvinden: hendes egne fejltagelser; de andres foragt; hendes frygt for at komme ud af busken og måske blive såret igen. Han fandt hende inde bag ved alt dét og løftede hende fri. Og så var hun i stand til at starte på en frisk derfra." [Fandtes i Mogens Agerbosprædikensamling - pt. ikke tilgængelig] [1988] Se mere

Hauge, Hans Nielsen
Jesus var etter naturen født jøde og innlater seg i samtale med en samaritansk kvinne. Dette foraktet jødene i alminnelighet, men her viser vår Frelser oss at Han ikke forakter noen.//.. Altså vil jeg til slutt minne dere om at den som vil ha livsens vann, han må sette en sterk vakt om denne salige skatt. Han må ydmykt be og stadig våke samt stride og motstå såvel de mindre som de større synder. Han må sukke, lenges.. [0000] Se mere

Brogaard, Jan
Det var ikke efter Loven, så det er næsten som Jesus, med sin facon, fører dem over Det røde Hav - til nyt land - det forjættede land for de udstødte og fattige og ringeagtede. Det er bestemt ikke noget, der på nogen måde kan sammenlignes med farisæisk tankegang. Det sprænger helt klart rammerne - Loven og profeterne.
Ikke længere tilgægelig i sin helhed.
[0000] Se mere

Bech, Birgitte
Det kan ikke overvurderes, hvor epokegørende den religiøse frisættelse er, som er indeholdt i dette udsagn om ånd og sandhed som Guds 'sted i verden'! Har vi forstået dybden og højden, myndiggørelsen og værdigheden i, at Gud ikke primært bor i bygningssten og kultgenstande, men i åndeligt liv, så at det enkelte menneske kan kaldes Guds tempel? - Det er ikke ensbetydende med, at enhver bliver salig i sin tro og med sin private mavefornemmelse. Troen har stadig brug for at næres af en usvigelig kilde, af "levende vand". (Billede: Laila Westergaard, døbefont) [2024] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].