Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dag: 27/03/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 20/03/2022]

Midfaste b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 6. 24-35f - Tegn og brødet fra himmelen

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En vældig ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 6

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

(Det præsentiske og futuriske:) Som "Livets brød" kan han formidle det sande liv (smlgn 11,25 "jeg er opstandelsen og Livet" - [og vel 14,6 Jeg er sandheden, vejen og livet] s. 144, Resurrectio Mortuorum. - -

Ad v. 28:LutherOm de gode gerninger. "Den første og højeste, allerædleste gode gerning er troen på Kristus, som han selv siger det i Joh. 6". Det er hos Luther punkt nr. 2 ud af 31 punkter. Det første er at der ikke gives andre gode gerninger end dem, Gud har påbudt. Det tredje er det gode hverdagsliv.. osv. s. 155 bd. 1, Luther Skrifter i udvalg.

Konkordieformelen, "Om den frie vilje" læser v. 29 sådan: "Det er Guds gerning, at I tro på den, som han har sendt" parallelt med fx. Fil. 2 at det er Gud der både virker at ville og at kunne, og Ef. 2,8, det er Guds gave, + en række andre anførte steder. (Teologisk både luthersk og paulinsk, og da sprogligt nok muligt, men måske ikke lige efter v. 28! - ksf). Bekentnisschriften der lutherischen Kirche s. 882 -

Missionale Noter
Er der et missionalt motiv i teksten? Ja, væsentlig er "sendelse": "Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?" Jesus svarede dem: "Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt." Ordene foregriber Jesus sendelseord "Lige som Faderen har sendt mig, således sender jeg jer" Joh. 21.Bespisningen i ørkenen har jo gjort folk klart, at her var noget guddommeligt på færde. De vil så gerne have del i at gøre det rigtige, Guds gerninger. De tænkte vel lidt i "brød til verden"-baner. Nu var bespisning ikke et tilfældigt under, Jesus greb til. Det kunne af alle, der oplevede det, kun erfares som Guds Rige på jord. Alligevel er det ikke det første - fx at skabe Guds rige ved mætte de sultne. Guds gerning er tro på Kristus. Ingen mission uden det centrale først eller netop i centrum, formidlingen af at Kristus er den, som åbenbarer Guds væsen og vilje. Det er at tro det, som frelser. Billedlig talt, hvad kommer først missionsstationens kirke eller lægehus? Eller menneskets hjerte eller hænder?
(ksf).

[224/midfst-b]

Religionspædagogiske noter:Livets brød på At Åbne en verden. - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Midfaste - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Andersen, Mai Bjerregaard
[I modsætning til ateistisk/libertinistisk syn (PH, Liva Weel) og et liv efter synet]."...troen på det evige liv er troen på, at Guds kærlighed til mig også er hans kærlighed til de øvrige skabninger, og at jeg derfor skylder dem hensyn, selvbeherskelse og afkald."
Lidt mere citat - og en præsentation/anmeldelse af prædikenen ved -ksf:
[0000] Se mere

Hviid, Else
Der spises og drikkes påfaldende meget i bibelen, og giver man sig til at tælle måltider, bliver man ikke færdig. Mere end 700 henvisninger til måltidet (talt med er ikke henvisningerne til drikke og brød) viser, at det at spise ikke er en perifer beskæftigelse.
Tværtimod er det at spise sammen noget både betydningsfuldt og betydningsladet..
..Det midterste - og helt centrale ord i den fortælling vi hører i dag - er "give". Den mad som Menneskesønnen vil give jer...
[2010] Se mere

Schack, Tage
Guds Haab forfølger os i alle vore Smuthuller, i Træthed, i Fromhed, i Sløvhed, i Selvtilfredshedens og Fortvivlelsens Haabløshed og rækker os Livets Brød; : Kristi Ord siger: Guds og Livets Krav skal blive opfyldt paa dig, du skal leve. Heller ikke i Døden lader Guds Haab os i Fred, men lader os opstaa igen. En saadan Kraft, et saadant Liv, en saadan Opstandelse er der i Jesu Ord. Derfor er de Livets Brød for os. Lidt mere citat - og en præsentation/anmeldelse af prædikenen ved -ksf: [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].