Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dag: 20/03/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 13/03/2022]

3. s. i fasten b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 8. 42-51 - I har Djævelen til far

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Som bemærkes nedenfor er dette ikke prædikenperikope mange steder i kirkerne. Men tilgengæld svirrer referencerne i faglitteraturen som fluer om et stykke sukker (især v. 44). Jeg har plukket nogle ud. Man kan selv tjekke flere via indekset. BibleHubs kommentarer også særdeles righoldige. "Teksten denne uge" er nok ikke så meget "Readers digest" - nogle af bidderne må man ikke bare tygge selv, men finde. Men bordet er dækket.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1: Efter talen om at Jesus er Verdens lys - 2: Fastetid er opgør med det onde, sataniske. ³3: GT-teksten om guldkalven forstår man forbindelsen.. 4. Jødehad/jødeforfølgelse i kristenheden med udgangspunkt

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En vældig ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: NB! findes ikke på textweek, Lectionary Greek og Working Preacher ejheller er den med i de norske tekstrækker- er den mon holdt ude pga mulig antisemitisk tolkning?

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 8

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Regin Prenter bygger i høj grad paragraf 23 "Status originalis og status gratiae" (menneske først - og kristen så) op omkring en tolkning af Joh. 8. (Skabelse og genløsning, s. 286 ff).

Knud HansenMed andre ord - djævelen er ikke en person. Han er "udslettelsen og ikke-tilstedeværelsens ånd". det absolutte ved ham er ikke noget absolut personligt, men den absolutte opløsning af det personlige. Johannes betegner ham som "en løgner og løgnerens ophav" (8,44). Dermed menes ikke at han stikker en løgn af og til, men at han nedbryder det der gør livet virkeligt. Det onde er ikke i stand til at trives ved egen magt.."Det onde er en rytter der ikke kan stå på benene (Løgstrup)". Den kristne tro s. 93. [Før dette har Knud Hansen refereret forklaringer på det ondes ophav, Epikur, Irenæus, Wingren, Dostojevskij - omkring fænomenet misundelse. Endelig Dostojeskijs litterære demonstration: Djævelen er ikke en person (Brd. Karamasov)] -

- Reformatoriske referencer. Det er værd at bemærke at stedet ikke bruges i en eller anden antisemitisk tankegang, men til at bestemme et eksistentiel grundforhold, syndens opståen. Confessio Augustana XIX:"Om syndens årsag lærer vi at, skønt Gud, almægtigt har skabt al naturen og opholder den, så udvirker dog den fordrejede vilje synden i alle onde og gudsforagtere, som det nu er Djævelens vilje, og som ikke vil være redskab for Gud, men vender sig bort fra Gud, som Kristus siger: Djævelen taler løgn ud af sit eget.Bekenntnissschriften .. s.75. (Eck svarer til dette "Deus vult peccatum" jfr note) - - Confessio XXIII (Om ægteskab): .. det må være djævlelære at forbyde (præster) ægteskab..(s 90 ibid.) - - Fra apologien for Confessio..: Og Kristus siger til farisæerne, som var de hellige, og havde navn af at være Guds folk og kirke, og ofrede som man skulle: I er af jeres fader, Djævelen.. (s 237 ibid)

Johannes Aakjær Steenbuch: Det er blevet sagt at djævelens største bedrift er at bilde menneskene ind, at han ikke findes. Men måske er det modsatte ligeså sandt, at Djævelens største bedrift er at få mennesker til at tro på ham, at bilde folk ind, at han er en reel konkurrent til Gud - at magt, myndighed og herredømme over mennesker er reelle alternativer til Guds rige. Djævelen er netop "løgnens fader" (Joh. 8,44) fordi han i virkeligheden ingen magt har. Troen på det onde som en slags selvstændigt eksisterende princip er i sidste ende ansvarsfraskrivelse. Det er at lægge ansvaret for menneskelig egoisme og selvhævdelse over i en fremmed magt... Guds rige er anarki. Evangeliet mellem magt og afmagt. s. 101

Notto Thelle:I Johannesevangeliet er synd først og fremmest definert som avvisning av Jesus, manglende vilje til å se sandheten...I diskusjone om sannhet og løgn i kapittel 8 beskriver Jesus sine motstandere som barn av djevelen, han som er løgnens far (8,44-46) Hvis de ikke tror at Jesus kommer fra Gud, skal de dø i sine synder (8,24). Gåten Jesus. s. 137)

[223/sif3-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 3. s. i fasten - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Aagaard, Erik
Hvordan Jesus kan vide, at de har Djævelen til far? Af den enkle grund, at de ikke kan høre hans ord. Hvis Gud var deres far, ville de elske Jesus og høre ham. Den, der er af Gud, hører nemlig Guds ord, men de kan ikke høre det, altså er de ikke af Gud. Sådan hænger tingene sammen. Jesus har ikke kunnet komme nogen vegne med dem. Han har løbet panden mod en mur, har prædiket for ører, der ikke kunne høre. Det er en situation, der vel ikke er helt forskellig fra vores egen. Man kan vist godt sige, at Vor Herre på mange måder står i samme situation med det danske folk: Det kniber enormt med at høre hans ord. [0000] Se mere

Bergeon, Inger Hjuler
Fordi det ikke længere er en selvfølgelighed, at nogen har ret, fordi de siger de har det, eller fordi de har magt til at sige det, ja, så er der ikke mange muligheder tilbage for at det, man vil påstå er sandt, også bliver modtaget som sandt.
Der er kun én, siger en svensk litteraturmand, Engdahl og det er vidnesudsagnet.
Et vidnes opgave er nemlig ikke at have ret, men at tale sandt.
Tale sandt om hvad de har set, hørt, oplevet, erfaret. Vidnet skal ikke plædere, argumentere, brillere, overbevise, men tale sandt.
Fordi vi altså har en opfattelse af sandhed som det der er sandt for den enkelte, så har vi kun den mulighed tilbage, at sandhed er det, der kommer som vidnesudsagn og vidnesbyrd. Hvor altså personen bag selv står ved det. Og så afhænger det af, om man så har tillid til denne person. Så sandhed er personbundet i vores tid, hvor det er subjektiviteten det gælder.
[0000] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
..hans ord kræver jo at man ikke bare lader sig styre af det gamle. Og hver ny tid må tolke hvordan man så ikke gør det. Finde ud af hvad skal der gøres op med, for at kærlighed, håb, retfærdighed, fred er det største i blandt os.
Grundtvig skriver et sted at ethvert menneske har to sæt forældre: De udvortes og de indvortes. Det vil sige: et ydre, synlig sæt og et indre. De udvortes, det er dem, som lagde ryg og ben til, da vi skulle væres rundt som små, skaffede os maden, opdrog os.
[0000] Se mere

Hjerrild, Frederik
Djævelen er kun én, for ondskaben og løgnen kan udmærket trives uden fællesskab. Ondskaben er til eget brug, og den må udrydde og bagtale andre. Kærligheden derimod er ikke til eget brug. Kærligheden kan kun trives hvor der er relation mellem flere personer. I kærlighedens fællesskab har man ikke sig selv som mål, men i en djævelsk egoisme søger man sit eget.
Denne forkyndelse af Gud som sandhedens og kærlighedens Gud var noget nyt som Jesus bragte, til forargelse dengang, og såmænd også til forargelse i dag, selv om forargelsen ofte blot giver sig udtryk i lunkenhed og ligegyldighed. For det budskab vil altid støde imod dér hvor mennesker lever for sig selv og har sig selv som mål i livet.
[1982] Se mere

Jacobsen,Niels Peter
..Der er konflikter og selvmodsigelser i fortællingen. Så det er slet ikke er så enkelt, som det ser ud til ved første øjekast. 'Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger' spørger Jesus. Og han svarer selv: 'Fordi I ikke KAN høre..'.. 'Jeg siger sandheden, DERFOR tror I mig ikke.' I de sætninger ligger noget af løgnens dæmoni gemt..[Dernæst om Martin A. Hansen, Løgneren] ..Fastetiden er en besindelsestid. Den tilbyder os en chance for at standse op og overveje, hvor vi lever svigefuldt. Men ikke nok med det. Vi får også en chance for at ændre på vort liv. Påsken er den chance. Påsken er Guds hånd, som rækker tværs igennem vor lukkethed. Ind i vor løgnagtighed. Her giver Gud os sin tilgivelse, sin nærhed. Her fortæller han om død over det gamle og liv til det nye. [Amen] [1988] Se mere

Oldenburg, Claus
...jeg kunne godt tænke mig at eksperimentere med begrebet sandhed ud fra tre modeller. Den første er bibelsk, den anden er teoretisk og den tredje har en ren filosofisk tilgang.. 1)Pilatus 2).."Den teoretiske sandhed har med ord at gøre, netop Guds ord eller en anden form for systemtænkning,.. 3) Løgstrup.. "løgnen er snylter på sandheden".. [1,2,3 diskuteres] .. "Om noget er Sandhed, er således følelsens medvirken og nærvær. Heri ligger afgørelsen mellem sandhed og løgn - hvert øjeblik. Amen." [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].