Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 10/04/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 04/04/2022]

Palmesøndag b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mk. 14. 3-9 - Salvningen i Betania

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt WorkPreach inkluderer salvningen i hele lidelseshistorien hos Markus.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En vældig ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: Man kommer let til at læse Lukas synderinde ind i teksten, samt med Mt./Joh. at det er disciplene, der dømmer. "Nogle" kan forståes som modstandere (eller uforstående disciple) Salvingen bør forståes som kongesalvning, som så får polemisk karakter mod (de protesterendes) messiasforventning - ved også at være til begravelse; palmesøndags motivet er hermed tydeligt.
"Fortællingen om kvinden vil definere "den gode gerning" der er nødvendig for frelsen, nemlig afhængigheden af Kristi kors". Læs mere (engelsk).
Se eventuelt også: Sermons from Seattle (kommentar) - sagoplysning: Om nardus

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 14

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Synoptiske forskelle. I hovedpunkter. (Ved red.)
Mt.26,6-13:
Sted: Betania, Simon den spedalskes hus.
Aktør: Kvinde, der kommer ind
Forarget: Nogle/disciplene?
Jesu begravelse: Salvingen en beredelse til hans begravelse.
Mk.14,3-9 Sted:Betania, Simon den spedalske hus
Aktør:Kvinde der kommer ind
Forarget:Disciplene
Jesu begravelse:Salvning til den
Luk.7,37f:Sted:'Byen'
Forarget:Simon og fariseerne
Jesu begravelse:: Ikke noget med den.
Joh. 12,1-8:Sted: Betania, Lazarus' hus
Aktør: Maria
Forarget:Judas
Jesu begravelse: Hun kan gemme salven til hans begravelsesdag -
-

[227/plmsdg-b]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Palmesøndag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Koch, Margrethe Dahlerup
Når en kvinde salver en mand med nardusolie er det med andre ord et normalt ret privat led i en bryllupsceremoni. Nardusolie lugter kraftigt og gennemtrængende af kærlighed og hengivenhed. Derfor er det et temmelig pinligt optrin, kvindens salvning af Jesus dér midt i herrefrokosten hos Simon. Det lugter langt væk af en intimitet, som ikke hører til i al offentlighed. Folk bliver pinligt berørt over kvinden og hendes åbenlyse frieri og kærlighedserklæring til Jesus.
Og når noget er pinligt, ja, så skynder vi os at tale om noget andet. I dette tilfælde griber folk til det nærliggende at tale om noget, der ikke lugter: Nemlig penge.
"Den olie kunne have været solgt, og pengene være givet til de fattige".
[2014] Se mere

Støvring, Steffen
Der findes mange former for magt og magtudøvelse, men under dem ligger altid to grundliggende, og to modsatrettede: Den kontrollerende magt, herskermagten. Eller den frisættende magt, kærlighedens magt.
Kontrolmagten, den fører sig frem, vil have greb om verden, må have styr på tingene, er dominerende, vil have sine ideer og forestillinger igennem, er undertrykkende (ofte uden selv at vide det), er bange for at miste kontrollen, er i det hele taget mærket af frygtsomhed og usikkerhed. (Selve prædikenen findes ikke længere på siden - så link fører til Støvrings hovedside)
[2016] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].