Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 17/04/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 13/04/2022]

Påskedag b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. 28. 1-8 - Jesu opstandelse

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Den usikre grav overfor alle vores sikkerheder
En af mine egne prædikener, der forholder sig til spørgsmålet opstandelse som noget eksistentielt, nutidigt og/eller som den faktiske overvindelse af legemets fysiske død - den peger især på Paulus forståelse af opstandelse. ([Se her]

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En vældig ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: Nb. perikopetilskæringen er grov. V. 9-10 hører naturligt med, men de vise fædre har vel villet antyde en højere grad af lighed til Markus, end der egentlig er. Jesus selv møder kvinderne og sender dem til "mine brødre" - jfr. Luthers vinkel (se nedenfor).
Jesu hilsen til veninderne er værd at overveje. 1992 oversætter "Godmorgen". Mange fandt det for hverdagsagtigti forhold til den store sag. Det gamle "Vær hilset" (stadig sådan i den nye norske oversættelse)forekom mere passende - og til overmål har King James Version et endnu højere stilleje: "All hail!" . Men 92 har noget for sig. "Chairete" er en hverdagshilsen, måske næsten "hej". Og så har det da iøvrigt konnotationer til grundbetydningen, sådan som det bruges andre steder: "Glæd jer, glæd jer altid.." (Fil. 4,4).

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 28

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[230/pskdg-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Påskedag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Bruun, Lars Kjær
Derfor var det genialt af gud at efterlade en tom grav. Vi får nemlig slet ikke lejlighed til at dyrke ham på vores præmisser. Det Gamle Testamentes billedforbud: at ingen må gøre sig billeder af gud, og at ingen kan se guds ansigt og dog leve, det forbud lader gud selv hånt om ved at vise os et billede af, hvem han er: nemlig den lidende tjener - guden i korsets tegn. Hengivelsens gud. Det er den eneste gud, der er. Og derfor den tomme grav. 'Tilbedelse frarådes', kunne der passende have stået på et skilt uden for graven. Den tomme grav betyder nemlig, at vi finder gud i livet med hinanden. Og dermed er vores fælles liv velsignet på trods af kors og død. Vi skal ikke påskemorgen til at leve et andet liv, men vi skal leve det samme liv som vi hele tiden har levet. Den tomme grav betyder: Gå nu, gå ud og lev livet med hinanden. I behøver ikke længere at gøre jer billeder af mig... Men nu hører vi: Han er opstået. Han er ikke her. Det er foruroligende, og det skaber opstandelse. Hvor er han så? Han er i ordet og fortællingen om ham, og hører vi den fortælling, så er han også midt i blandt os, i vores liv med hinanden. [2004] Se mere

Luther, Martin
Luther prædiker over opstandelsesberetningen i alle evangelier. Her med den broder- og søsterskabstilsigelse, som omdrejningspunkt, der ligger i ordene "Gå hen til mine brødre..". (Ja, han formulerer det med søsterskabet!). Hvor svært det er at tro, de mange broderskaber (klostervæsner o.l.), som har taget fejl og okkuperet broderskabstanken, men hvor svært det er også for den enkelte synder virkelig at tro det. Men bed "Fadervor" det er jo dog broder/søsterbønnen. Kæmp med troen svære kunst.
Som så ofte er der tale om en lang prædikenen, men værd at læse, fordi den så udpræget tager fat et helt andet sted end i blomstrende påskelilier.
[1544] Se mere

Nordhaug, Olav
[Trumps pressesekretærs nydannelse i forsøget på at skjule usandheden om frmemødet ved hans inauguration. Alternative fakta]. "Alternative fakta er den historien vi ønsker hadde skjedd. Slik burde det ha vært. Det er fakta som er skapt av et sterkt ønske, eller en tro. Men det blir ikke mer fakta av den grunn.
Er fortellingene om Jesu oppstandelse I evangeliene alternative fakta? Er de skapt av et ønske hos hans venner om at historien om Jesus var for god til å slutte i graven?
Og et slikt ønske er ikke vanskelig å forstå.
[2018] Se mere

Rydal, Ole
Opstandelsen er fysisk virkelighed. Det er hele mennesket, Gud har skabt. Det er også hele mennesket, Gud kalder op af graven eller af asken ved søanemonens rod. Det er ikke kun en del af os, den fine, rene fejlfri sjæl, der frelses. Det er hele mennesket, hele Adam (for Adam betyder "menneske"), der dør. Det er oprøreren og gudsfornægteren, der dør, men som med Kristus skal opstå af sin grav med sit legeme forvandlet og gennemlyst i herlighed. Sådan skal det forstås med opstandelsen.Lidt mere citat - og et led i den kontinuerte anmeldelse/præsentation af "I tide og utide" -ksf: [2021] Se mere

Schmitt, Udo
Så flygtig en regnbue end kan være, så kan man dog dvæle ved synet, og nyde det i ro - ved lyn går det ikke. I det øjeblik man ser det, er det næsten igen forsvundet. Englen bliver synlig, men unddrager sig at kvinderne kan betragte den. Beskrivelsen af englen gør det straks klart: Her er intet at se, videre, her er intet at se. Derfor er det meget vigtigere, hvad de kommer til at høre.. "Frygt ikke", hilste englen Gabriel Maria .. frygt ikke sagde enlen til hyrderne på marken. Når Gud selv i al sin magt betræder tid og rum, gribes vi af rædsel..Værger vi os instinktivt mod Guds fødsel og opstandelse i Kristus? [Nb. prædikenen er på tysk] [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].