Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 18/04/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 21/04/2022]

2. påskedag b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 20, 1-18 - Maria Magdalene og "havemanden"

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Se påskedag - Luthers vægtlægning på "sig det til mine brødre" i Kirkepostillen 1544.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 20

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[231/pskdg2-b]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 2. påskedag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Lassen, Christian Scheel
Først da han sagde: Maria, genkendte hun Jesus. Jesus så anderledes ud som opstanden. Jesus var blevet forvandlet. Det er meget sigende: Opstandelseslivet er ikke blot en fortsættelse af det liv, som vi kender det nu..Og i forlængelse af epistlen fra 1.korinterbrev kapitel 15, taler Paulus også om opstandelseslivet som et forvandlet liv, som et andet liv end det vi kender...Det var ikke hendes egen opstandelse, som gav Maria nyt mod..Jesus er en levende virkelighed. Opstandelsestro er ikke udødelighedstro, men tro på, at Jesus er en levende virkelighed- her og nu! [2016] Se mere

Trankjær, Mette Marie
Om ikke at klamre sig
Han er på vej tilbage til sin far, og vores far, er på vej til at blive et med faderen, som han kom fra, og når man skal vokse, forvandles, så kan man ikke lade andre klamre sig til én, som man var, og det tjener heller ikke dem, for det er jo ikke kun Jesus der skal forvandles. Det er også Maria Magdalene og det er os, for ikke bare skal Jesus bliver eet med sin far, han vil også at hvor han er, skal vi også være. Og det fordrer at vi holder op med at klamre os til den udgave af os selv og hinanden, som vi synes vi kan håndtere. Guds målesnore tildeler os herligere steder end vi kan forestille os, han vil lære os livets vej og mætte os med glæde, og det gør han ved at kalde på os. Kalde os ved navn, kalde os frem, og vise at han kender os, som Jesus kender Maria, og viser hende hvem han er, ved at sige hendes navn.
[2022] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].