Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 13/05/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 01/05/2022]

Bededag b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. 7, 7-14 - Bed, så skal der gives jer

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Store Bededag er mange steder jo Store Konfirmationsdag - men teksten kan da meget vel være grundlag for en konfirmationsprædiken! V. 13-14 vil være en særlig udfordring, men er det jo da under alle omstændigheder.
Perikopen er ikke fast tekst i USA/England - men under BibleHub er der jo altid kommentarer og meget mere.
Billedet? Jeg syntes det var morsomt - hvem virker det at søge og banke (Fil. 2,13) - eller er Kristus, når vi banker, hammeren der gør vores let afmægtige banken så stærk og lydelig, at porten åbnes? [Det findes her]

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: Hvis I klikker ind på faglitteratur til versudsnittet vil I se at det et af de mere kommenterede steder i NT. Forståeligt. [Måske når redaktøren at trække et par frem til næste weekend]

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 7

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[235/bededg-b]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Bededag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].