Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 08/05/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 01/05/2022]

3. s. e. påske b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 14, 1-11 - Jeg er Vejen, Sandheden og Livet

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt To hovedretninger træder frem, når man ser de utrolig mange tolkningsindgange til søndagens tekst - den ene er trøstens "frygt ikke" - det andet er spørgsmålet om sandheden, inklusiv eller eksklusiv. Hvad vil det sige at Kristus om sig selv siger "Jeg er sandheden.."
Det er også blevet til en opsamling og oversigt over "Jeg er"-ordene i Johannesevangelium.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster 1: Vi er i Jesu afskedssamtale(r) med disciple 2: Påsketid stadig - men se overvejelsen til 4. s. e. 3:: GT er Guds åbenbaring for Moses i ørkenen. "Jeg er.. 4: Teksten høres let ind i religionsteologisk sammenhæng -

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: Jeg er (egå eimi) udsagnene
Den absolutte bruk i Johannesevangeliet:
8,58 "Før Abraham var, er jeg."
8,24 "Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg er, skal dere dø i deres synder"..
8,28 Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv,;
13,19 Nå sier jeg dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at Jeg er (forutsigelsen av forræderen).
4,26 Jesus sier til henne (den samaritanske kvinne: "Det er jeg, jeg som snakker med deg.";
6,20 Men Jesus sa til dem: "Det er jeg. Vær ikke redde!" (Stormen på sjøen)
18,5-6 Det er jeg", sier Jesus - "Judas, han som forrådte ham, var også der sammen med dem. Da Jesus sa: "Det er jeg", rygget de tilbake og falt til jorden. (I Getsemane til vaktstyrken)
Med prædikat:
6:35 Livets brød
8:12 Verdens liv
10:7,9 Døren (for fårene)
10:11 Den gode hyrde
11:25 Opstandelsen og livet
14:6 Vejen, sandheden og livet
15:1 det sande vintræ
15:5 vintræet I er grenene)

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 14

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Regin Prenter"Det nærværende 'evige liv' er det i martyriet ofrede liv. Netop derfor peger det fremad (Johs. 14,1-6). Åndsbesiddelsen her og nu er magten til martyrium, til ofring af livet i kærlighed til brødrene." s. 563 i Skabelse og Genløsning.
-

Barmenerklæringen". Udgangspunktet for (Barmen)erklæringen tages i den eksklusivitet, der er i den bibelske teologi har fundet sit stærkeste udtryk i Johannesevangeliet. Udsagnet Joh.14,6.. udmøntes i følgende læreudsagn, der er den første bestemmelse af erklæringens teologiske fundament: 'Jesus Kristus, således som han foreligger os bevidnet i den Hellige Skrift, er Guds ene og udelte Ord. Det er det vi skal høre og som vi i livog død skal fæste lid til og adlyde'." Fragmenter af et Spejl, s. 50.

Den norske kinamisjonæren Karl Ludvig Reichelt, som for snart hundre år siden etablerte et dialogisk misjonsarbeid i møte med buddhistisk tradisjon, var opptatt av at enhver som søkte sannheten, på en eller annen måte var i kontakt med Kristus som var selve Sannheten.
Det hadde han fra Johannesevangeliet og de kirkefedrene fra det andre århundret som gjerne omtales som apologetene. Johannes skrev om Ordet - det guddommelige logos - som var blitt menneske i Jesus Kristus. Apologetene hadde studert Sokrates og Platon, stoiske filosofer og andre visdomslærere, og mente at de gamles visdom hadde vist dem veien til Kristus. Ja, de mente faktisk at de gamle filosofene i sin søken etter logos - sannheten - hadde en relasjon til Kristus som var Sannheten.
Samtidig hadde Reichelt lært av sine buddhistiske venner at sannheten kommer mennesker i møte på den underligste veier..
Notto R. Thelle. Stilheten og skriket, 2019.

[234/sep3-b ]

Religionspædagogiske noter:Stedet er klassisk i spørgsmålet om religionsdialog. Undertiden anvendt som begrundelse for kristendommens eksklusive adgang til sandheden, undertiden som begrundelse for netop det modsatte.
Man kan lægge vægten på, at det er Gud som faderen, man kun kommer til gennem Jesus. Der kan så ikke uden videre sluttes til, at anden tro ikke kan rumme sandhed om Gud - som skaber eller som etikkens grund, udspring og kriterium.
Alt efter hvordan man forstår Kristus - altså det "mig", den troende/erkendende skal komme til Gud ved -, kan der argumenteres for at udsagnet modsat det så ofte antagne netop er inklusivt. En række citater på "Mødet med anden tro - Persepktiver i bibelen" afspejler forskellige synspunkter. [Se her]
Notto Thelle eksperimenterer med en korrespondance med Buddha og en samtale med Laotzi om Dao (Tao), som betyder vejen - sat i perspektiv af Jesus udsagn om at være Vejen.(Det indledende afsnit, præludium, i Buddha og Kristus, s. 9 ff). - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 3. s. e. påske - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Grønborg, Jan Erik
..vi er hans børn. Og selv om vi stadig har brug for et sted, som helt bogstaveligt er hjem for os, så er vi også hjemme hos Gud og i hans verden, både her og hisset. Han er den, han er. Og vi får lov at være dem, vi er. Amen. [1988] Se mere

Nielsen, Claus Thomas
Det er den eksklusive og for nutidens ikke-kristne livsanskuelser diskriminerende og intolerante kerne i Jesu forkyndelse: "Ingen kommer til Faderen uden ved mig."
I virkeligheden er sætningen hverken diskriminerende eller fordømmende. Den er blot konstaterende. På samme måde som en bro, der fører over en afgrund med brændende vulkansk lava i bunden, ikke er diskriminerende. Den er tværtimod frelsende. Enhver har mulighed for at bevæge sig ud på den frelsende bro, og enhver har mulighed for at vende ryggen til den og ved egen vilje hoppe i afgrunden... - Evt. lidt mere citat - præsentation og overvejelser ved -ksf:
[2020] Se mere

Nissen, Johannes
Refleksioner over teksten: Seidelinerne har en tankevækkende oversættelse: "I min fars hus er der rum for alle"...
"Jeg er vejen, sandheden og livet". Ordene er ofte blevet brugt til at understrege kristendommens absoluthed og eksklusivitet. Man har sagt, at der er ikke nogen frelse uden for kristendommen. På den måde lukkes døren for enhver dialog med andre religioner. Men faktisk siger ordene noget andet, nemlig at der ingen frelse er uden om Kristus. Man kan altså tænke sig muligheden af, at Gud virker uden for kirken....
Hvad skal kirken (vi) sige til de mennesker, der vil nøjes med Faderen?[Søge Gud som et guddommeligt princip] I grunden er svaret meget enkelt: Den, der har set Jesus, har set Faderen. Det betyder, at Jesus er Guds billede, Guds selvportræt, Guds "væsen". Hvordan Gud er, (det) kan vi se på Jesu Kristi ansigt. Det er ikke et fotografi, ikke en kopi eller blot en ekko af Guds røst. Nej, billedet har virkeligheden i sig.
[2015] Se mere

Schack, Tage
Verden kendes paa, at den forlanger Sikkerhed og Bevis ikke af Sandhedskærlighed, men fordi den ikke vil risikere sig selv, ikke risikere at blive bedraget; for det er det floveste, Verden kender, ogsaa naar det ikke drejer sig om Penge, men om et personligt Forhold til andre Mennesker. Verden kendes paa, at den siger man": der er et borgerligt man" og et socialdemokratisk man" og et kirkeligt man". De betyder hver for sig, at man holder sig til og skjuler sig bag ved sin Klasse, sit Milieu, sin Kirkelighed for ikke selv at blive truffet af Tilværelsen og komme til at staa alene med sit Ansvar. - Evt. lidt mere citat - præsentation og overvejelser ved -ksf: [1943] Se mere

Vanggaard, Rikke
YouTube prædiken - Filipskirke. Under Corona lock down. [2020] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].