Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 15/05/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 08/05/2022]

4. s. e. påske b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 8, 28-36 - Sandheden skal gøre jer frie

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt I 2020 blev den nye bibeloversættelse diskuteret næsten hidsigt. Nogle steder er Israel blevet oversat med en omskrivning - for at læseren ikke skulle fejllæse det moderne Israel ind i teksten. Det skal ikke diskuteres her.
Men man kan overveje, hvis der overalt for jøder her i dette kapitel blev omskrevet med "landsmænd" eller bare "folk", hvilken muligvis positiv virkning det ville have på forståelsen. Det er først i de følgende vers at konfrontationen tilspidses - "I har djævelen til far!" - og det slutter med at folk samler sten op for at stene ham. En omskrivning kunne være nærmere meningen, sådan at man undgår at formidle at modstanderne er nogle eksotiske, anderledes troende med kalot, men at det er hans eget folk (de som ikke tog i mod ham (kap 1. v 11). Også for os er det i eget folk kampen står.
(At dette kapitel har tjent til en uhyggelig legitimering af antisemitismen i kristenheden er evident).
Billedet er et af mange typiske: ingen tvivl om hvem der er hvid og hvem der er sort!

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1: Jesus er i færd med at tale til "jøderne".. 2: Efter 1.s.e.påske forlader vi de egentlige opstandelse 3:Sl 124 - Paulus omvendelse giver oplagt mulighed for.. 4.Tidens gudsforståelse som kontekst.Engang var netop

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: Læg mærke til noten i Working Preacher, hvor der argumenteres for at Ioudaioi skal oversættes med judæere.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 8

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[236/sep4-b ]

Religionspædagogiske noter:Abraham i kristendommen. - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 4. s. e. påske - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Auweele, Bart Kris Lieve Vanden
[Indledning med udfoldet fortælling om voksen med Downs sydrom og overvejelser om friheds"graden heri]...
"Hvad er frihed? Hvad betyder det at være et frit menneske? Jøderne sagde: "Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig været nogens træl". Vi bestemmer selv! Ingen skal komme og fortælle os, hvad vi skal mene. Vi har ikke brug for såkaldte eksperter. Det lyder meget moderne. Er det ikke den fortælling, vi gerne hører om os selv? At vi er selvstændige mennesker, forfattere til vores egen livshistorie? Og dog. Så længe, vi lever, er vores livsfortælling ikke færdigskrevet. Når sygdommen rammer os eller vore kære, så sker der noget med vores fortælling. Så mister vi kontrollen..."
[2016] Se mere

Jensen, Bettina Birk
For hvad vil det sige, at "blive i hans ord"? ...Det er ligesom med en fortælling. Den består af ord, og det er ord man kan gå ind i...Mit liv får en merværdi, jeg får tildelt en merværdi. En merværdi der giver værdighed, og berettigelse til at være til. - Og det, uafhængigt af hvad vi måtte udrette. Vi bliver frie ved at binde os til Jesus, ved at træde ind i hans ord. Vi bliver nemlig sat fri fra, at vores historie kun kan bære, hvis vi kan indskrive store bedrifter i den. Er vores historie indskrevet i Guds historie, så har vi værdi og værdighed i kraft af ham. [2014] Se mere

Sønderby, Kirsten Kruchow
Sikkert er det at Jesus satte hende fri [Kvinden grebet i hor, Joh. 8,1f - udfoldet gen- og viderefortalt]. Og at han samtidig stillede krav til hende. Han sagde ikke gør hvad du vil, du er fri. Han sagde du er fri, synd ikke mere. Han bandt hende til sig. (Og i parentes bemærket så er rækkefølgen vigtig. Omvendelsen kommer før dommen, evangeliet før loven. Sådan er det, først når man elsker og elskes forstår man omfanget af sin uværdighed)
Martin Luther vores reformations ophav, siger et sted i en diskussion med Erasmus af Rotterdam, at menneskets vilje aldrig er fri. Nej viljen er altid bundet, enten til Kristus eller til Satan.Det er måske lige bastant nok sagt for vores tids ører, som endda kan have svært ved at forstå den modsætningsfyldte kristne tale om at kun den der er bundet er virkeligt fri.
[2008] Se mere

Værge, Johannes
Lyset, der var brudt frem, så det i den grad havde ændret hans kurs, hans liv ... Det havde været blændende, og Paulus havde måttet give sig god tid til at tilegne sig erfaringen, tilegne sig, hvad der var i det lys, og det blev tydeligt for ham, at det jo så langt fra havde været et koldt lys, der ramte ham. Ikke fordømmelse. Han mærkede varme i det: Ikke at hans liv, hans vej, ville blive fri for lidelse, men lyset havde væltet ham af omsorg for ham, lyset ville ham det godt, ville menneskene det godt, og satte ham på en opgave for menneskenes skyld..
..Det var det, der var i det lys, der fandt ham, væltede ham, rejste ham, satte ham på vejen. Den kærlighed, som glæder sig ved sandheden. Den sandhed, som skal gøre os frie. Fri fra falske klange, fra misundelse, pral, oppustethed for at gøre sig til noget i menneskers og Guds øjne, fri for nag, hævnfølelse. Glæde ved sandheden. Frihed! br> Kærligheden bringer i det hele taget en anden orden på livet...
[2008] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].