Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 05/06/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 22/05/2022]

Pinsedag b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 14, 15-21 - En talsmand til evig tid

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1: Vi er i Jesu afskedssamtaler med disciplene 2:1: Efter varsler og tilløb: Nu fejres Helligånden.. 3:Den gammeltestamentlige profeti udtrykker længslen efter 4.Kirkens fødselsdag taler vi med en vis ret om i

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: John Petty er værd at læse. Betydningen af talsmand / parakletos "one called alongside." Og af "bliv hos" menei. Et begreb som forekommer hos Johannes langt hyppigere end andre steder. Med en spesiell vægt. Se mere

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 14

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[240/pnsdg-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Pinsedag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Frandsen, Kristen S.
En skitse - brugt en gang: Ånd kræver krop - 2. Kor. 3,2-3 - Dagens tekst: I skal leve..og erkende jeg er i min Fader, I i mig, jeg i jer.." Det vil sige: i kød og blod i verden, skal vi være bolig for enheden med Gud..
Kunne man overveje en vinkel via Holger Drachmann i Engelske Socialister?
[0000] Se mere "Vorherre, se han forstod sig på stakler,
i lasede frakker og revne støvler,
og når han gjorde sine mirakler,
så var det for folk som mig og som Eder.
Vorherre han gav,
hvad han havde for hånden,
og anviste resten hos Helligånden.
Men præsten! - han tager vor sidste daler:
Min søn, Vorherre i himlen betaler"
- - Det kirkekritiske kan behandles parentetisk, pointen er anvisningen hos Helligånden , som ikke betyder en henvisning til himlen, men jo netop til et "hold mine befalinger" med idealet "at give hvad der er for hånden" - det reelt mulige, hvad er ikke så lidt!
Nb. ikke yderligere under linket

Hjerrild, Frederik
Vi plejer jo at sige at pinsen er festen for Helligåndens komme. Jeg tror nu mest det er af pædagogiske grunde at vi siger sådan..Helligånden er noget af det mest levende og stærke og gennemgående i hele den bibelske historie.. Tænk blot - pludselig at dukke op midt i mørket over ur-dybet, hvor jorden var tomhed og øde, eller i en afsidesliggende landby i Palæstina hos en ukendt ung pige. Det er dét den gamle verden ikke kan tage imod, det uventede, det totalt overraskende og omvæltende. Vores verden bygger på det sikre og forudsigelige, aktiekurserne følges med opmærksomhed dag for dag og time for time..Dette at Gud Helligånd er blevet lovet os og givet os, betyder altså ikke at vi skal leve i en særlig 'åndelige' atmosfære, et finere luftlag uden berøring med denne gamle verden og dens krig og sult og forstokkethed. Men Helligåndens virkelighed hjælper os at holde fast ved dette mere, at vi ikke behøver slå os til tåls med tingenes tilstand og give op [2006] Se mere

Møller, Peter Fischer
Hvorfor blæser svarene i vinden, når vi spørger hinanden om pinsen? Måske fordi vi næsten ikke har noget sprog for troen. De fleste af os danskere har i nogle generationer været så blufærdige omkring vore tro, at den er blevet noget helt privat. Men det mistrives den ved. For kristendom lever ved at blive delt. [2016] Se mere

Rasmussen, Thomas Reinholdt
[Ånden er konkret: dåb, nadver, kirkebygning] .. vor tids tale om spiritualitet ofte et skjul for åndelig fattigdom. For egentlig er spiritualitet en kirkelig armod...
Derfor skal det kristne budskab altid slå ud af. Klassisk spiritualitet vender indad, og truer med at lukke sig om sig selv. Men Guds ord kræver at være sendt til verden.
[2012] Se mere

Skov-Jakobsen, Peter
At menigheden, kirken, skulle være en del af vores tro - det forekommer nok ikke særlig attraktivt i en sammenhæng hvor vi gerne går rundt og siger om troen, ligesom de fynske piger om natten, at den er vor egen - og den er så egen at den hverken kan få ord, udtryk, følelse eller eftertanke. Alting kan blive så egent at der ikke er nogen at tale om det med! Man kan indrette sig med indbildninger og lade det være nok! Men den kristne tro hævder virkelig at være en tro for mange. Helligånden hævder at kunne slå bro mellem mennesker. Helligånden hævder at den kan forvandle mennesker mod sandhed, retfærdighed - den kan lære dem at elske og sådan holder den hele tiden horisonten åben. Helligånden bevæger altid mennesker mod hinanden, men den lukker dem ikke inde i hinandens tanker. Helligånden skaber ikke små rum, små tanker og minimale følelser. Helligånden sørger hele tiden for at holde tanken og følelsen fast på at vi aldrig er alene, men altid i relation til de andre og først og fremmest lever af relationen til Gud. [2008] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].