Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 29/05/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 31/05/2022]

6. s. e. påske b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 17, 20-26 - Enhed mellem Fader og søn og de troende

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Nyt 2022:John Petty link - link til Goettingen Predigtmeditationen er opdateret.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: John Petty kan virkelig anbefales denne gang - se nedenfor.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 17

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

John Petty:
Unity:Though the fourth gospel has some of the "highest Christology" in the New Testament, the purpose or goal of unity is not agreement in doctrine, but rather participation in common faith and purpose. This unity is so profound that the fourth gospel uses one of the great words of the New Testament to describe it. It is tetelaiomenoi ../..
Harmony For healthy ego development, individuality is not submerged in the group, but rather enhanced and nurtured by the group ../..
Love: God gave this glory to Jesus because God loved Jesus "before the foundation of the universe" (17:24). Martin Luther once said that God created the universe precisely in order to save it. The author of the fourth gospel appears to agree. God's love existed before creation, and God gave the "glory" of the cross and resurrection to Jesus in order to save the world (4:42). Se mere -

[239/sep6-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 6. s. e. påske - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Christiansen, Marianne
At være ét er det modsatte af at være ene.
At være ét er at være i fællesskab med nogen, der ikke er en selv. Ja, næsten mere end fællesskab. Vi bruger udtrykket ved brylluppet - og ved nadveren. At blive ét er den tætteste forening, vi menneskeligt set kan udtrykke: Kærlighedsfavntaget, hvor to flyder sammen. At blive ét er et kærlighedsudtryk.
[2008] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
[Make God Great Again? For at tale om hvad Jesus siger han er et med]: For det første må jeg muligvis gå lidt via negationis, sige noget om hvad Gud ikke er. Sige at Gud ikke er et moralkodeks, ikke et værdisæt, ideal e.l. - men at Gud netop er magten bag alt som er til, fra Big Bangs allerførste hvisken - mikrosekunder før det tog fart - og som 14 milliarder år senere stadig har vilje og tilstedeværelse med i alt, som sker. Det ER stort, men det er Gud. Muslimen og Brorson stemmer sammen i et Halleluja, vor Gud er stor. [2020] Se mere

Hjort, Birgitte Graakjær
Jesus bad´ikke om, at alle kristne må komme til at se ens på alting. Han bad heller ikke om, at vi må holde op med at føre vigtige drøftelser af, hvordan vi skal udlægge bibelen eller forstå dåben og nadveren og mange andre vigtige sager. Han bad i stedet Gud om, at han vil lade alle troende være ét, ligesom Gud og Jesus selv er ét. [2014] Se mere

Sønderby, Kirsten
De varme og de kølige fællesskaber [Om treenighedens tre personers ét-hed:]"Men de holder ikke i hånd og de drikker ikke kirkekaffe sammen hver søndag"../.."For det er jo kærlighed at være ét. Det er der i kærligheden at den fuldkomne éthed findes. Vi længes altid efter den, de fleste af os i hvert fald, de af os som tør...vi længes efter kærlighedens éthed.
Selvom mange af os godt ved at kærlighedens éthed kun findes varigt to steder i menneskelivet, nemlig i livmoderen og i himlen. Og så i glimt undervejs i livet, som riv i hjertet når en baby åbner sin gummebløde mund og ler dig i møde eller i elskovens dybeste rum og rus."
[2022] Se mere

Sønderby, Kirsten Kruchow
Ud fra disse tekster ser det faktisk ud til, at enhver, som er indenfor, også hører til i fællesskabet. 100 %. Eneste kriterium er troen på Kristus.
Kirkens historie har vist, at så let og så entydigt har det aldrig forholdt sig.Lige fra begyndelsen har der været strid og ballade, kiv og usikkerhed.Og vilkåret er jo også det, at når vi og andre kristne har bekendt vor tro - så må vi derefter gå i gang med at udfolde, hvad det så vil sige. Iblandt os. I vores tid. På vores vilkår.Og det vil åbenbart sige en hel del - og en hel del forskelligt for forskellige mennesker...
..når bølgerne sådan går højt og nogen råber højt og skælder hinanden ud for aktivisme og konservatisme, for leflen og forstokkethed, så er det for mig godt at tænke på mangfoldigheden alle andre steder i Guds skaberværk. Hvorfor skulle han ikke ønske mangfoldigheden også her.
[2008] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].