Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
24. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Joh. 5. 17-29 - Den time er nu, da de døde skal høre

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Bethesda dam - - sønnens fuldmagt 2. Naturåret: alt visner og forgår - domsperspektivet i øvrige 3: Kosmisk dom, individuel, eksistentiel

Til eksegesen: Dommen er altså ikke en dramatisk, kosmisk hændelse, men sker i den måde mennesket forholder sig til Jesu ord. [Bultmann. NT-Theologie]

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 5

Prædikener til søndagen: 24. s. e. trinitatis

Yderligere citater til teksten:

Religionspædagogiske noter:

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 24. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan - 275

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Birte Andersen Læs her
Citat/er: Nu taler kirken om dom igen, vil nogen sige. Ja, det gør den - ved at følge kirkeåret netop på denne tid. Det fremstilles ofte som om kirken er den eneste der taler om dom. Hvad jo enhver kan efterprøve sandheden af. For måske forholder det sig nærmest omvendt - ..


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen