Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 06-11-2022 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 30/10/2022

Allehelgen b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. , 5- 13 - Jordens salt og verdens lys

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Der er virkelig mange indgangsmuligheder til prædikenen. Der er teksten. Der er dagens oprindelige karakter, som tak for og erindring om vidnerne som bar troen frem til os. Der er dagens karakter i dag: mindedag for dem vi har mistet og endda fornylig især.
Skam få den, der ikke kan få det til at gå op i en højere enhed ;-).
Den personlige vinkel kan fanges via John Donne: Hvem ringer klokkerne for (Allehelgen lyder klokkerne fra kapellerne, kirker mm) - Intet menneske er en ø. Se nedenfor, religionspædagogiske noter.
Jeg vil stærkt anbefale en læsning af Mogens Lindhardts overvejelser over kompleksiteten af dagens art, som vi har fået den efterhånden - med forslaget om et motivskifte i retning af at glæde sig over de døde. Lidt citat fra bogen "Trinitatis" og henvisning under "Kontekster" (klik eller se nedenfor) - og der mere endnu om dagens art.
Blandt de senere og markante helgenkårede er Oscar Romero: Romero kanoniseret - nedenfor kan læses endnu en katolsk stemme, tabet ved det skarpe skel reformationen satte mellem levende og døde.
Working Preacher: "At this point, Jesus' Sermon on the Mount turns to quotidian imagery."
Til fri brug: En brugssalme af undertegnede og min kone Thala Juul Holm. Oprindelig skrevet fordi jeg syntes det var en skam ikke at kunne synge Vaughan Williams melodi til "For alle helgen" med en mindre tung tekst end den i salmebogen". Tak, alle sjæle.(Nogle vil finde navnebrugen "Morten, Per og Poul" for "Martin, Peter og Paulus" for humoristisk - andre vil sige at vi ikke synger om andre folk end Jesus, Gud og Maria i salmer. Der er dog eksempler, fx. "Var I ikke galilæere" - også vidner.
ksf.

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Bjergprædikenen - umiddelbart .. 2: Allehelgen: Nyere tids tradition .. 3: Han vil tørre hver tåre I himlene er der glæde over de døde.360 Hvorfor så ikke hos os,

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [At this point, Jesus' Sermon on the Mount turns to quotidian imagery.]

Lectionary Greek

Til eksegesen: Evangelietekstens salt og lys- billed tolkes ofte som henholdvis usynlig og synlig kirke - men ikke nødvendigvis kirke som institution: Er Bjergprædiken esoterisk discipelbelæring eller for alt folket? (Mt. 5.1) Efter sit anlæg for alt folket.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 5

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Jesus does not, you'll notice, state this in future tense. It's not that the followers of Jesus will some day become the "salt of the land." They are already that right now. As such, their words and deeds have import. They matter. Like salt, the followers of Jesus do not necessarily draw attention to themselves so much as they spice up everything around them.
"You are the light of the world." Matthew had previously cited the prophet Isaiah to say that "the people who sat in darkness have seen a great light" (4:16). This clearly referred to Jesus himself. ..Now Jesus says that his listeners are the "light of the world." His mission is now their mission. John Petty

Fra katolsk side om Allehelgen: En av de mest virkningsfulle konsekvensene av reformasjonen var det radikale bruddet mellom levende og døde. Middelalderens religiøsitet hadde på mange vis vært strukturert ut fra forholdet til de døde, som en slags solidaritet mellom levende og døde i form av gjensidig forbønn. Man ba for de dødes sjeler og feiret messer for dem, og man hadde tillit til at de sjelene som hadde funnet veien til himmelen også ba for de levende...Men reformasjonens hovedbudskap var Jesus som eneste mellommann mellom mennesket og Gud. Dermed hadde helgener og gjensidig forbønn ingen effekt. De levende ble irrelevante for de døde, mens de døde ble redusert til eksempler for de levende. [Ragnhild H. Aadland Høen] sin blogg "Halloween og Allehelgensdag | En vaksine mot hovmod". Se her -

Vi kan ikke selv indføre gudsriget på jorden, men vi kan vidne om det ved at kritisere den uretfærdighed vi ser omkring os. Det er kirkens opgave at vidne om Guds rige ved at forkynde evangeliet ind i den verden, den er en del af. Kirken skal være tilstede i verden som "lys", "salt" og "gær"... Det handler ikke nødvendigvis om, hvorvidt kirken skal vægte sin identitet mod "kulturen", men om at finde ud af hvad det vil sige at vidne om gudsriget - midt imens man lever på verdens vilkår. Johannes Aakjær Steenbuch: Guds Rige er anarki. s. 142

Åste DokkaJesus sier til disiplene, underforstått kirka, meg inkludert: "Dere er jordens salt" Det hadde jeg ikke kommet på, her jeg stort sett gjør andre ting enn å konservere verden og sette smak på den. Kristendommen sier om pappkjeks og avalkoholisert vin at det er Jesu kropp og blod .. når .. man kan telle oss på benkene på en hånd, så er Kristus i blandt oss.. [motsier den umiddelbare tanke, men..] Åste Dokka: Leve vanskeligere, s. 70

[274/alhlg-b ]

Religionspædagogiske noter:Genfortælling kan naturligvis ikke her måle sig med teksten. Den må læses. Det er tanken om vidnerækken tilbage til de første tilhørere, der begrunder brugen af netop denne perikope til Allehelgens søndag - dette tema er der jo også tradition for på søndagen (jfr. kollekterne). Helgener er i særlig grad vidner - og i den lutherske kirke har vi kun én helgen, Luther - eller hvordan er det nu det er? - derfor mindes man i nogle kirke meget programmatisk reformationen denne søndag. Man kan måske have den reformatoriske bevidsthed med sig uden at gøre Luther eller det lutherske tankesæt til genstand for en ny slags omvendt helgenkåring.
Jeg ser ved bjergprædikenen - især ved de to tekstudsnit, vi møder Allehelgens søndag - altid for mig, hvordan bjergskråningen vider sig ud ned gennem tiden - helt til os - og hvordan menneskene står der, de kristne, vidnerne, en kæmpeflok ned gennem historien til nu. Som fra begyndelsen ikke mange vise, altså dem, som har svarene og dogmatikken parat, men dem, som søger og længes, de fattige, de sørgende, dem, som længes efter retfærdighed, dem, som længes efter at se Gud - (saligprisningerner i første tekstrække). De er de egentlige helgener (og mon ikke en og anden af de officielt beatificerede med i den flok?). Jeg prøver med ord at visualisere dette syn - i undervisning, men ganske ofte også prædikenen. Om det er for privat til at bruges af andre ved jeg ikke - det er nok for forkyndende til at bruges i skoleundervisning. I hvert fald, den konsekvente pointe i kirkens undervisningslokale er efter visualiseringen at sige til konfirmanderne/eleverne "I er jordens salt/ verdens lys - hvordan vil I tage opgaven op?". Siden dette skrevne er det ikke blevet ved visualiseringen - se [Jordens salt - Verdens lys, interaktivt]
Man kan også understrege sammenhængen mellem mennesker, vi er ikke kun individer, hverken i historisk perspektiv eller i vores nutid. Der kan en eventuelt særlig klokkeringning ved eftermiddagsandagter på kirkegårdene kapeller være afsæt for at bruge John Donnes meditation, Hvem ringer klokkerne for? - dén hvor også sætningen "Intet menneske er en ø" forekommer. [Se teksten her] - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Allehelgen - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Arendt, Niels Henrik
Men kirken er anbragt i denne verden. Og det er den for at kaste lys ind i mørket. Kristendommens mening er at bringe sandheden for en dag, også i det tilfælde hvor sandheden er ilde hørt. I er jordens salt, siger Jesus. Og saltet svier, samtidig med at det renser. I er verdens lys, og et lys tænder man ikke for derefter at sætte det under en skæppe.
Men det er jo i en vid udstrækning, hvad der er sket. Martin Luther skriver i en prædiken netop til denne dag om alle de hellige, som har trukket sig bort fra verden og sidder i kakkelovnskrogen og gør gode gerninger - fordi de er bange for at sige verden det, der skal siges. Man kan godt sige, at kirken og kristendommen i nogen grad har fundet sig i at blive forvist til kakkelovnskrogen.
[2012] Se mere

Bøye, Merete
Et menneske har sjæl og ånd. Og selvom dette menneske, der ligger i kisten og snart skal begraves i den kolde jord, er dødt, så er det ligefuldt et menneske. Og dermed er det mere værd en selv den dyreste last. Vi ved, at det er sådan. Det fornemmer vi tydeligt. Selv i denne afkristnede og åndløse tid, hvor løsenet - ligesom for Lykke-Per - er effektivitet og rationalisering. [2018] Se mere [#Halloween #Lykke-Per #Nornegæst]

Frandsen, Kristen S.
I dag, Allehelgen er det viktig at det tales om hjem. Det finnes hjem bakom allting. Det finnes også når vi opplever mangel på hjemlighet..
Som med kirkens historie.. er det med våre egne livs historier hver især. De som er gått forut var lys og salt for oss. Dem, vi har mistet. Noen var lys, som fylte og hvor det ble rart mørkt, da de var borte. Andre har vært lys på mere dempete måter, men likevel lys på vår vei. Andre har vært salt i vårt liv. Vi ble holdt friske noen ganger på grunn av ting vi måtte ta os av, andre ganger på andre måter. Vi har blitt fortalt og vi har lært å lytte...
[Om se og være takknemlig, med et dikt av Kolbein Flakeid:" Døden er ikke så skremmende som før. Folk jeg var glad i har gått foran og kvistet løype..."Det er vei og det er et hjemme bakom døden. Derfor kan vi være salige, lykkelige, heldige, - når alt er godt, selvfølgelig, men også når tingene strammer til, hvor det knapp synes det er vei, når vi mister eller selv står for å skulle dø. Der er et hjemme større end alt annet, det er evig. [Sluttende med et dikt av Johan Gripp - om å bli "henta"]
[2021] Se mere

Hjerrild, Frederik
De to dage (Allehelgens og Alle sjæles) er nu smeltet sammen til én dag, og det er også grunden til at man overalt i landet på kirkegårde og kapeller holder en mindegudstjeneste for vore døde netop i dag.
Det er der god mening i, for med Jesu opstandelse fra de døde er skellet mellem de levende og de døde udvisket. Vi er alle, enten vi er levende eller døde, på samme side af opstandelsen, vi har alle opstandelsen foran os. Og derfor er vi alle, levende og døde, midt i det liv, vi kalder det evige liv, fordi det er et liv i Guds kærlighed.
[1982] Se mere

Homiletiske overvejelser FKUV

I er jordens salt, I er verdens lys, sagde Jesus til sine disciple, som mest af alt udmærkede sig ved deres almindelighed. De var alt, hvad mennesker er. Nogle gange modige, andre gange feje. De var både trofaste og svigefulde, generøse og smålige. Deres liv var ikke specielt glansfulde. Alligevel er disciplene verdens lys, og det lys, de er, er de for andre.
Også vore døde er Vorherres disciple. Også de var verdens lys og det, som lyser klarest den dag, de ikke er her mere, er deres kærlighed til os.
[0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].